Συναδέλφισσες-οι

Από σήμερα και έως την Παρασκευή 24/2/2023 ισχύει η νόμιμα κηρυγμένη απεργία-αποχή των μελών του ΣΕΑ από συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην εξώδικη γνωστοποίηση που έχει κοινοποιηθεί στα συναρμόδια Υπουργεία και σας έχει αποσταλεί.

http://sea.org.gr/details.php?id=1334

Κατόπιν ερωτημάτων συναδέλφων, διευκρινίζουμε ότι:

-Στα αιτήματά μας είναι η κατάργηση ολόκληρου του Α Μέρους του Ν. 5021/2023 (άρθρα 1 έως 34), τα άρθρα 72 και 73 για την σύνθεση των Συμβουλίων, καθώς και το άρθρο 85 (άρθρο 81 στο σχέδιο νόμου) για την έναρξη ισχύος του νόμου.  

-Η αποχή αφορά συγκεκριμένα καθήκοντα, άρα δεν έχει μισθολογική επίπτωση. Τα υπηρεσιακά καθήκοντα των μελών μας που δεν περιγράφονται στο εξώδικο (ενδεικτικά: εισηγήσεις σε Συμβούλια, αναφορές αυτοψιών, καταγραφή αρχαιοτήτων, ενδοϋπηρεσιακή αλληλογραφία για θέματα προστασίας αρχαιοτήτων, μελέτες, ημερολόγια ανασκαφών κλπ) διεξάγονται κανονικά.

-Η αποχή αφορά όλες τις διαδικασίες των έργων ΕΣΠΑ και ΤΑΑ (και τους διαγωνισμούς), εκτός από τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ομαλή μισθοδοσία του ΙΔΟΧ  προσωπικού που απασχολείται ήδη σε αυτά (πχ παράταση διάρκειας σύμβασης).

-Παρακαλούνται οι Διευθυντές των υπηρεσιών να συμμετάσχουν στην απεργία-αποχή και να διευκολύνουν το προσωπικό που μετέχει σε αυτήν.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερώτημα, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (γραφεία: 2103252214, κινητό Προέδρου 6937075765)

Συνημμένο κείμενο για το κοινό