ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
για την ανάδειξη α) Διοικητικού Συμβουλίου και β) Ελεγκτικής Επιτροπής και γ) Τοπικών Επιτροπών, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου.
 
Σήμερα, 02 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Ερμού, αρ. 134-136, συνήλθαν για τη συγκέντρωση των φακέλων που εστάλησαν από τα κατά τόπους Παραρτήματα του Συλλόγου και την έκδοση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της 29ης Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34ε’ παρ. γ’, η δικηγόρος Αθηνών Σοφία Γκιόκα του Σωτηρίου (ΑΜ ΔΣΑ 28873), κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά, αρ. 56, ΤΚ 10672, η οποία διορίστηκε δικαστική αντιπρόσωπος για τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου με την με αριθμ. πρωτ. 6588/24-06-2020 απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, που ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, σύμφωνα με το άρθρο 34 και που αποτελείται από τα ακόλουθα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:
Τακτικά μέλη
1. Σβανά Ειρήνη του Νικολάου
2. Κούτσικου Χρυσαυγή του Παναγιώτη
3. Γερογιώργη Σοφία του Γεωργίου
4. Κόσσυβα Αγγελική του Δημητρίου
5. Κοντοπανάγου Μαρία του Αθανασίου
Αναπληρωματικά μέλη
1. Πίνη Ευγενία του Γεωργίου
2. Τζαβέλλα Ελισάβετ του Παντελεήμονος
 
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συγκέντρωσε όλους τους φακέλους που εστάλησαν από τα κατά τόπους Παραρτήματα του Συλλόγου και συγκεκριμένα τους φακέλους που εστάλησαν από τα Παραρτήματα α) Μακεδονίας-Θράκης, β) Ηπείρου, γ) Θεσσαλίας, δ) Δυτικής Ελλάδας, ε) Δωδεκανήσων, στ) Κρήτης, καθώς και από τα εκλογικά τμήματα α) Κέρκυρας και β) Λέσβου, ήλεγξε και άνοιξε τους φακέλους, από τους οποίους προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα για όλη την Ελλάδα: 
Στο μητρώο του Συλλόγου είναι συνολικά εγγεγραμμένα εννιακόσια τριάντα οκτώ (938) μέλη, εκ των οποίων ταμειακά τακτοποιημένα κατά την 29η Ιουνίου 2020 είναι εννιακόσια (900) μέλη.
Σύμφωνα με τις καταστάσεις ψηφισάντων, ψήφισαν σε όλη την Ελλάδα εξακόσια εβδομήντα ένα (671) μέλη.  
Με βάση τα τηρούμενα πρωτόκολλα ψηφοφορίας για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Τοπικών Επιτροπών, βρέθηκαν:
Εξακόσια εβδομήντα ένα (671) ψηφοδέλτια, εκ των οποίων εξακόσια πενήντα δύο (652) έγκυρα, έξι (6) άκυρα και δεκατρία (13) λευκά.
Τέλος, έγινε και η άθροιση των ψήφων ανά παράταξη και των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και έλαβε καθένας για το αντίστοιχο αξίωμα ψήφους, όπως αναφέρεται κατωτέρω:
 
Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε πενήντα έξι (56) ψήφους.
Έλαβαν ψήφους:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Όνομα Ψήφοι
Ασημακοπούλου Ελένη Τριάντα εννέα (39)
Αυγερινού Γουλιέλμα-Κυριακή Δεκαεννέα (19)
Βαξεβάνη Μυρσίνη Είκοσι τέσσερις (24)
Γιαννίκου Μαρία Είκοσι (20)
Γρυδάκη Σοφία Είκοσι τρεις (23)
Κεραμάρης Αναστάσιος Είκοσι δύο (22)
Μαυράκη-Μπαλάνου Μαρία Είκοσι δύο (22)
Μπάζας Σταύρος Δέκα έξι (16)
Μπαχλάς Βησσαρίων Τριάντα δύο (32)
Νικολάου Ελισάβετ Δεκαεννέα (19)
Χατζηιωαννίδης Αλέξανδρος Δεκαοκτώ (18)
 
 
 
Ο συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ» έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) ψήφους.
Έλαβαν ψήφους:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Όνομα Ψήφοι
Αγουρίδης Χρήστος Τριάντα εννέα (39)
Ακτύπη Κωνσταντίνα Οκτώ (8)
Γιατρουδάκη Ευανθία (Εύα) Εξήντα τρεις (63)
Γκαζής Μιχαήλ Έντεκα (11)
Γραικός Ιωάννης Δεκαοκτώ (18)
Καραγιαννάκης Ευστράτιος Σαράντα (40)
Καραθάνου Κωνσταντίνα Τρεις (3)
Κάττουλα Τριανταφυλλιά Δεκαοκτώ (18)
Κόμβου Μαρία-Καλλιρόη (Μάγια) Εξήντα μία (61)
Κοντός Μιχαήλ Είκοσι μία (21)
Κυριαζής-Γουβέλης Λάζαρος Δεκαέξι (16)
Μαρή Μαρία Είκοσι πέντε (25)
Μαυροκεφαλίδης Ιωάννης Τριάντα τέσσερις (34)
Μηλίτση Ευαγγελία Είκοσι τρεις (23)
Μιχαηλίδου Καλλιόπη (Πέγκυ) Είκοσι επτά (27)
Ξανθός Αλέξανδρος-Άρης Δεκατέσσερις (14)
Ξιφαράς Ναπολέων Δεκαεννέα (19)
Παναγοπούλου Ανδρομάχη Έντεκα (11)
Παπαδημητρίου Άλκηστις Σαράντα δύο (42)
Παπαδημητρίου Απόστολος Σαράντα τέσσερις (44)
Πρωτοψάλτη Σουλτάνα (Τάνια) Είκοσι έξι (26)
Σαμπανοπούλου Στυλιανή (Λίλα) Δεκαεπτά (17)
Σίσιου Ιωάννης Δέκα (10)
Σκιαδαρέσης Γεώργιος Πενήντα (50)
Στάγκος Ανδρέας Τριάντα τέσσερις (34)
Στρατής Αλέξανδρος Σαράντα εννέα (49)
Στρατούλη Γεωργία Σαράντα τρεις (43)
Τρανταλίδου Αικατερίνη Είκοσι πέντε (25)
Φουντά Παναγιώτα Πενήντα τρεις (53)
Ψαρρός Εμμανουήλ Είκοσι τέσσερις (24)
 
 
 
 
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
 
 
Όνομα Ψήφοι
Κοτταρίδη Αγγελική Εξήντα εννέα (69)
Λιώνης Δέδες Εξήντα δύο (62)
 
 
 
Ο συνδυασμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ» έλαβε εκατόν εξήντα μία (161) ψήφους.
Έλαβαν ψήφους:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Όνομα Ψήφοι
Αβραμίδου Αικατερίνη Δώδεκα (12)
Γαβαλάς Γεώργιος Είκοσι επτά (27)
Γιαλούρη Άννα Δεκατέσσερις (14)
Γλύτση Ελένη Είκοσι επτά (27)
Ζερβάκη Φωτεινή Είκοσι τρεις (23)
Ζωγάκη Αθηνά Δεκαοκτώ (18)
Θεοχάρης Ιωάννης Εξήντα τρεις (63)
Καλλιγά Κυριακή (Κική) Έντεκα (11)
Καραμπερίδη Αργυρώ Εξήντα εννέα (69)
Κατσιώτη Αγγελική Πενήντα (50)
Κουρσούμης Σωκράτης Τριάντα έξι (36)
Λέκκα Άννα Είκοσι μία (21)
Λιούτας Αστέριος Δέκα (10)
Λυχούνας Μιχάλης Τριάντα τέσσερις (34)
Μαλτέζου Αφροδίτη Δώδεκα (12)
Μιλιδάκης Μιχάλης Δεκαπέντε (15)
Μπαϊράμη Καλλιόπη Είκοσι τρεις (23)
Ναούμ Ελπινίκη Δώδεκα (12)
Νικολέντζος Κωνσταντίνος Πενήντα (50)
Νικολιά Δήμητρα Δεκαπέντε (15)
Παπαδημητρίου Μαρίνα Δεκατρείς (13)
Παπαναστασούλη Γραμμάτω-Χρυσοβαλάντω Έξι (6)
Παπαφλωράτου Ελένη Δεκαοκτώ (18)
Πετρουνάκος Σπύρος Τριάντα οκτώ (38)
Πετρόχειλος Νικόλαος Εξήντα δύο (62)
Σκαράκη Βασιλική Είκοσι (20)
Φίλης Κώστας Τριάντα (30)
Φλούδα Γεωργία Είκοσι τέσσερις (24)
Φριτζίλας Σταμάτιος Δεκαοκτώ (18)
 
 
 
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
 
Όνομα Ψήφοι
Ανδρίκου Ελένη Εξήντα πέντε (65)
Γκαδόλου Αναστασία Ογδόντα πέντε (85)
Κουκουβού Αγγελική Πενήντα τρεις (53)
 
 
 
Ο συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ –ΕΣ» έλαβε διακόσιες είκοσι μία (221) ψήφους.
Έλαβαν ψήφους:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Όνομα Ψήφοι
Ανδρέου Αλέξανδρος Είκοσι επτά (27)
Ανδριανοπούλου Παναγιώτα Δεκατέσσερις (14)
Αποστολάκη Αναστασία Έντεκα (11)
Βαξοβάνου Αθηνά Δεκατέσσερις (14)
Βεροπουλίδου Ειρήνη (Ρένα) Είκοσι τέσσερις (24)
Γερολύμου Κωνσταντίνα Δεκατρείς (13)
Γκότσης Στάθης Εκατόν σαράντα (140)
Καραβασιλειάδου Ζαφειρία (Ρία) Εννέα (9)
Καρλιάμπας Ιωάννης Εβδομήντα (70)
Καστρινάκης Νίκος Δεκαεπτά (17)
Κατσάλη Σοφία Δεκαπέντε (15)
Κατσαρίδου Αργυρή (Ηρώ) Έξι (6)
Κατσουγκράκη Γιαννούλα Δώδεκα (12)
Κονιώτη Μαρία Τριάντα δύο (32)
Κοτζαμποπούλου Ελένη Είκοσι πέντε (25)
Κούκου Αρχοντία Σαράντα έξι (46)
Κουλίδου Σοφία Δεκαέξι (16)
Κουμνά Αγγελική Δεκαεννέα (19)
Κουτσούμπα Δέσποινα Εκατόν τριάντα εννέα (139)
Κουτσουμπού Μαρία Ογδόντα τέσσερις (84)
Κυριαζή Όλγα Δεκαοκτώ (18)
Κωνσταντινίδου Κρινώ Σαράντα εννέα (49)
Κωνστάντιος Νικόλας Δεκαπέντε (15)
Λένη Μαρία Τριάντα (30)
Μανιάτη Ευαγγελία Τριάντα επτά (37)
Μανιδάκης Δευκαλίων Δώδεκα (12)
Μότσιανος Ιωάννης Δεκατέσσερις (14)
Μπούμπουλη Φανή Εβδομήντα (70)
Μυτελέτσης Μιλτιάδης Τρεις (3)
Νάκος Αθανάσιος Έντεκα (11)
Νούλας Κωνσταντίνος Δεκαπέντε (15)
Ντόγκας Θεόδωρος Εννέα (9)
Πανουτσόπουλος Νίκος Σαράντα τέσσερις (44)
Παπαγγελοπούλου Θεοδώρα (Δώρα) Οκτώ (8)
Παπαδοπούλου Ευανθία (Εύη) Οκτώ (8)
Παπαδοπούλου Ευτέρπη (Πέπη) Τρεις (3)
Παπαθωμά Ελένη Είκοσι επτά (27)
Πασχαλίδης Κώστας Εβδομήντα εννέα (79)
Πιανάλτο Άννα Εννέα (9)
Πιπέλια Ελένη Οκτώ (8)
Ποιμενίδου Στέλλα Δύο (2)
Σακαλή Όλγα Εκατόν τέσσερις (104)
Σαρικάκη Παρασκευή (Βούλα) Τριάντα τέσσερις (34)
Σερόγλου Φανή Δεκαπέντε (15)
Τσαρδάκα Δέσποινα Δεκαέξι (16)
Τσιτούρη Αμαλία Εκατόν δεκαεννέα (119)
Τσουλάκου Μαρία Επτά (7)
Τσώτα Ευαγγελία (Εύη) Είκοσι έξι (26)
Φακιόλα Μαρία Έξι (6)
Φουρλίγκα Ευαγγελία (Εύη) Τριάντα έξι (36)
Φωτιάδη Καλλιόπη (Πέλυ) Πέντε (5)
Χαμηλάκη Κατερίνα Εβδομήντα μία (71)
Χόινας Νίκος Δεκατρείς (13)
Χριστοδουλίδης Νίκος Επτά (7)
Χρυσάφη Μαρία Έντεκα (11)
Ψαρολογάκη Αναστασία (Νατάσσα) Δεκαπέντε (15)
Ψαρουδάκης Κυριάκος Είκοσι τέσσερις (24)
 
 
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
 
Όνομα Ψήφοι
Κανάκη Ελένη Σαράντα μία (41)
Κουτσοθανάσης Χρήστος Πενήντα επτά (57)
Μαρκέτου Σταματία (Τούλα) Εκατόν δέκα (110)
Ψαράκη Κυριακή (Κική) Εξήντα τέσσερις (64)
 
 
Ο συνδυασμός «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ» έλαβε εξήντα επτά (67) ψήφους.
Έλαβαν ψήφους:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Όνομα Ψήφοι
Βαφειάδης Γρηγόρης Σαράντα πέντε (45)
Γεωργιάδου Αναστασία Έξι (6)
Γρηγορακάκης Γρηγόρης Δεκαέξι (16)
Ευαγγέλογλου Παρασκευή Επτά (7)
Καμπάνης Παναγιώτης Έξι (6)
Λιάγκουρας Χρήστος Δεκαπέντε (15)
Μαντέλη Αικατερίνη (Κάτια) Δεκατέσσερις (14)
Μαντζανά Κρυστάλλω Είκοσι (20)
Παπουλάκου Αρχοντούλα Έντεκα (11)
Πουλιούδη Βασιλική Δέκα (10)
Σκιαδαρέση Ειρήνη Είκοσι μία (21)
Στάικου Παρασκευή Δώδεκα (12)
Συρόπουλος Ιωάννης Δεκαπέντε (15)
Τσιάκα Ασημίνα Δεκαοκτώ (18)
Φαρμακίδου Ελένη Δεκαέξι (16)
Χατζηαγγέλου Δημήτρης Δεκαπέντε (15)
Χατζηπροκοπίου Κυριακή Εννέα (9)
Χρυσοπούλου Ελένη Εννέα (9)
 
 
 
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
 
 
Όνομα Ψήφοι
Σιουμπάρα Ελισάβετ Τριάντα οκτώ (38)
     
 
 
Στο Τοπικό Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης
Ο συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ -ΕΣ» έλαβε σαράντα (40) ψήφους.
Έλαβαν σταυρούς προτίμησης:
Καραβασιλειάδου Ζαφειρία (Ρία) Τέσσερις (4)
Καρλιάμπας Ιωάννης Είκοσι πέντε (25)
Κατσαρίδου Αργυρώ (Ηρώ) Τέσσερις (4)
Κουλίδου Σοφία Επτά (7)
Κωνσταντινίδου Κρινώ Δεκατρείς (13)
Μότσιανος Ιωάννης Εννέα (9)
Μυτελέτσης Μιλτιάδης Πέντε (5)
Νάκος Αθανάσιος Τρεις (3)
Νούλας Κωνσταντίνος Πέντε (5)
Ντόγκας Θεόδωρος Τέσσερις (4)
Παπαδοπούλου Ευανθία (Εύη) Τρεις (3)
Παπαδοπούλου Ευτέρπη (Πέπη) Μία (1)
Φουρλίγκα Ευαγγελία (Εύα) Δεκαπέντε (15)
Χρυσάφη Μαρία Τέσσερις (4)
 
 
Ο συνδυασμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ» έλαβε οκτώ (8) ψήφους.
Έλαβε σταυρούς προτίμησης:
Λυχούνας Μιχάλης Επτά (7)
 
 
Ο συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ» έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους.
Έλαβαν σταυρούς προτίμησης:
Πρωτοψάλτη Σουλτάνα (Τάνια) Δεκατέσσερις (14)
Σαμπανοπούλου Στυλιανή (Λίλα) Εννέα (9)
Στάγκος Ανδρέας Είκοσι δύο (22)
Στρατούλη Γεωργία Δεκατρείς (13)
 
 
Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε είκοσι έξι (26) ψήφους.
Έλαβαν σταυρούς προτίμησης:
Κεραμάρης Αναστάσιος Δεκαοκτώ (18)
Μπάζας Σταύρος Επτά (7)
Μπαχλάς Βησσαρίων Δεκαέξι (16)
Χατζηιωαννίδης Αλέξανδρος Επτά (7)
 
 
 
 
Στο Τοπικό Παράρτημα Κρήτης  
Ο συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ -ΕΣ» έλαβε έντεκα (11) ψήφους.
Έλαβε σταυρούς προτίμησης:
Αποστολάκη Αναστασία (Νατάσα) Εννέα (9)
 
Ο συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ» έλαβε δέκα (10) ψήφους.
Έλαβαν σταυρούς προτίμησης:
Μαρή Μαρία Οκτώ (8)
Ξιφαράς Ναπολέων Επτά (7)
 
 
Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε δεκατρείς (13) ψήφους.
Έλαβε σταυρούς προτίμησης:
Μαυράκη-Μπαλάνου Μαρία Εννέα (9)
 
 
 
Στο Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου   
Ο συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ -ΕΣ» έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους.
Έλαβαν σταυρούς προτίμησης:
Μαρκέτου Σταματία (Τούλα) Δεκατέσσερις (14)
Σερόγλου Φανή Πέντε (5)
Χριστοδουλίδης Νίκος Έντεκα (11)
Ψαρολογάκη Αναστασία (Νατάσσα) Έντεκα (11)
 
 
Ο συνδυασμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ» έλαβε έξι (6) ψήφους. 
Έλαβε σταυρούς προτίμσης:
Κατσιώτη Αγγελική Έξι (6)
 
 
Στο Τοπικό Παράρτημα Θεσσαλίας    
Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε οκτώ (8) ψήφους.
Έλαβε σταυρούς προτίμησης:
Νικολάου Ελισάβετ (Έλσα) Οκτώ (8)
 
Η ανεξάρτητη υποψήφια Ροντήρη Βασιλική έλαβε είκοσι μία (21) ψήφους.
   
Στο Τοπικό Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας    
Από το ενιαίο ψηφοδέλτιο έλαβαν σταυρούς προτίμησης  
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος Εννέα (9)
Αργυρόπουλος Βασίλειος Δώδεκα (12)
Χαμηλάκη Αικατερίνη Οκτώ (8)
 
 
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον ν. 1264/1982 κατανομή, εξελέγησαν από κάθε συνδυασμό κατά σειρά πλειοψηφίας τα ακόλουθα μέλη ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Τοπικών Επιτροπών του Συλλόγου ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
«Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Συνεργαζόμενοι -ες» (5 μέλη)
Τακτικά μέλη:
 1. Γκότσης Στάθης του Αθανασίου
 2. Κουτσούμπα Δέσποινα του Βασιλείου
 3. Τσιτούρη Αμαλία του Ιωάννη
 4. Σακαλή Όλγα του Θεοδώρου
 5. Κουτσουμπού Μαρία του Θεοδώρου
Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Πασχαλίδης Κώστας του Παναγιώτη
 2. Χαμηλάκη Κατερίνα του Ανδρέα
 3. Μπούμπουλη Φανή του Γεωργίου
 4. Καρλιάμπας Ιωάννης του Ηλία
 5. Κωνσταντινίδου Κρινώ του Παντελεήμωνα
«Συνεργασία Αρχαιολόγων» (4 μέλη)
Τακτικά μέλη:
 1. Καραμπερίδη Αργυρώ του Αλεξάνδρου
 2. Θεοχάρης Ιωάννης του Ευστρατίου
 3. Πετρόχειλος Νικόλαος του Δημητρίου
 4. Κατσιώτη Αγγελική του Ευριπίδη (κατόπιν κλήρωσης λόγω ισοψηφίας)
Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Νικολέντζος Κωνσταντίνος του Χρήστου (κατόπιν κλήρωσης λόγω ισοψηφίας)
 2. Πετρουνάκος Σπύρος του Γεωργίου
 3. Κουρσούμης Σωκράτης του Σωτηρίου
 4. Λυχούνας Μιχάλης του Στυλιανού
«Ενωμένοι Αρχαιολόγοι» (3 μέλη)
Τακτικά μέλη:
 1. Γιατρουδάκη Ευανθία (Εύη) του Ευτυχίου
 2. Κόμβου Μαρία-Καλλιρόη (Μάγια) του Κωνσταντίνου
 3. Φουντά Παναγιώτα του Παρασκευά
Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Σκιαδαρέσης Γεώργιος του Νικολάου
 2. Στρατής Αλέξανδρος του Νικολάου
 3. Παπαδημητρίου Απόστολος του Σπυρίδωνα
«Νέα Πορεία Αρχαιολόγων» (2 μέλη)
Τακτικά μέλη:
 1. Βαφειάδης Γρηγόρης του Νικολάου
 2. Σκιαδαρέση Ειρήνη του Δημητρίου
Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Μαντζανά Κρυστάλλω του Δημητρίου
 2. Τσιάκα Ασημίνα του Αποστόλου
«Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» (1 μέλος)
Τακτικό μέλος:
 1. Ασημακοπούλου Ελένη του Νικολάου
Αναπληρωματικό μέλος:
 1. Μπαχλάς Βησσαρίων (Άρης) του Δήμου
 
Ελεγκτική Επιτροπή           
Τακτικά μέλη:
 1. Μαρκέτου Σταματία (Τούλα) του Παναγιώτη
 2. Γκαδόλου Αναστασία του Χρήστου
 3. Κοτταρίδη Αγγελική του Ιωάννη
Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Ψαράκη Κυριακή (Κική) του Εμμανουήλ
 2. Ανδρίκου Ελένη του Ευαγγέλου
 3. Λιώνης Δέδες του Θεοδώρου
 
Τοπικές Επιτροπές
Α) Μακεδονίας-Θράκης
Τακτικά μέλη:
 1. Καρλιάμπας Ιωάννης του Ηλία
 2. Στάγκος Ανδρέας του Βεργή
 3. Κεραμάρης Αναστάσιος του Αθανασίου
Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Φουρλίγκα Ευαγγελία (Εύα) του Βασιλείου
 2. Πρωτοψάλτη Σουλτάνα (Τάνια) του Σταύρου
 3. Μπαχλάς Βησσαρίων του Δήμου
Β) Θεσσαλίας
Τακτικά μέλη:
 1. Ροντήρη Βασιλική του Αθανασίου
 2. Νικολάου Ελισάβετ (Έλσα) του Δημητρίου
Δεν συγκροτείται τριμελής τοπική επιτροπή.
Γ) Δυτική Ελλάδα
Τακτικά μέλη:
 1. Αργυρόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου
 2. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου
 3. Χαμηλάκη Αικατερίνη του Ανδρέα
Δ) Δωδεκάνησα
Τακτικά μέλη:
 1. Μαρκέτου Σταματία (Τούλα) του Παναγιώτη
 2. Χριστοδουλίδης Νίκος του Ανδρέα (μετά από κλήρωση λόγω ισοψηφίας)
 3. Κατσιώτη Αγγελική του Ευριπίδη
Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Ψαρολογάκη Αναστασία του Γεωργίου (μετά από κλήρωση λόγω ισοψηφίας)
 2. Σερόγλου Φανή του Κωνσταντίνου
Ε) Κρήτη
Τακτικά μέλη:
 1. Μαυράκη-Μπαλάνου Μαρία του Κωνσταντίνου
 2. Αποστολάκη Αναστασία (Νατάσσα) του Σταμάτη
 3. Μαρή Μαρία του Γεωργίου
Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Ξιφαράς Ναπολέων του Βασιλείου
 
 
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.
 
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2020
 
Η δικαστική αντιπρόσωπος Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
   
   
   

arxeresies.xlsx