Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία του για την καθυστέρηση των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία δημιουργεί ζωτικής σημασίας προβλήματα στην στοιχειώδη λειτουργία των μουσείων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία του για την καθυστέρηση των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία δημιουργεί ζωτικής σημασίας προβλήματα στην στοιχειώδη λειτουργία των μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων, στην υλοποίηση του έργου της προστασίας των μνημείων και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Διαμαρτύρεται επίσης για τον ισοπεδωτικό τρόπο επιλογής του προσωπικού καθώς δεν προσμετρώνται αξιοκρατικά κριτήρια.
«Τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας που αδυνάτησαν να τηρήσουν απαρέγκλιτα» οι προκηρύξεις των υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΠΟΤ τον Ιανουάριο (και οι οποίες ανακλήθηκαν αφήνοντας εκτεθειμένη στο σύνολο της την Αρχαιολογική Υπηρεσία) επικαλείται ότι υπηρετεί ο νέος τρόπος προκήρυξης θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού που επελέγη από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΤ.
Στα νέα κριτήρια που τέθηκαν, όμως, αγνοήθηκαν παντελώς οι αναγκαιότητες που οι ίδιες οι υπηρεσιακές μονάδες  έθεσαν και προκρίθηκε μια ενιαία διαδικασία με βάση το άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, για όλες τις ειδικότητες. Ουσιαστικά δηλαδή παρακάμπτεται η κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία οι προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού σε αρχαιολογικά έργα, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους,  έχουν εξαιρεθεί τόσο από τον Ν. 2190/94, όσο και από τον πρόσφατο Ν. 3812/09 (άρθρο 1 παρ. η), τουλάχιστον ως προς το επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό!
Το αποτέλεσμα είναι, ως πρώτιστο κριτήριο για την πρόσληψη του επιστημονικού προσωπικού να ιεραρχείται η εντοπιότητα των υποψηφίων! Είναι προφανές ότι η εντοπιότητα δεν μπορεί να ακυρώνει προσόντα όπως οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές (κριτήριο που όμως μοριοδοτείται στη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού) και η ειδική εμπειρία.
Κι ενώ τα παραπάνω ειδικά προσόντα, απολύτως απαραίτητα για την άσκηση ενός ειδικού έργου όπως το αρχαιολογικό, δεν προσμετρώνται, υπολογίζονται άλλα, όπως η άριστη γνώση ξένης γλώσσας και η πιστοποίηση γνώσης υπολογιστών, τα αυτονόητα δηλαδή προσόντα κάθε επιστήμονα.
Παράλληλα,  η ισχύς του περιορισμού του 24μηνου σύμφωνα με το ΠΔ Παυλόπουλου συνιστά απροκάλυπτη άρση του κριτηρίου της εμπειρίας αφού αποκλείονται όσοι έχουν προϋπηρεσία και, συνεπώς, οι πιο έμπειροι από αυτούς δεν μπορούν πλέον να δουλέψουν στο ΥΠΠΟΤ.
Η επιλεγείσα διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την προτεραιότητα των ειδικών σπουδών και της εμπειρίας στις προκηρύξεις ωρομίσθιου προσωπικού στο δημόσιο (βλ. και την αιτιολογική έκθεση Ν. 3812/09), αλλά και με τις προγραμματικές δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού Πολιτισμού κ. Γερουλάνου, για την αξία της εμπειρίας που συνεπάγεται την βαθιά γνώση του αντικειμένου.
Ο ΣΕΑ με κάθε τρόπο διεκδικούσε και διεκδικεί μια διαφανή διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού, που θα διασφαλίζει ενιαία, αξιοκρατικά και όχι ισοπεδωτικά, κριτήρια για τους προσλαμβανόμενους, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των αρχαιολογικών έργων και τις αναγκαιότητες των Υπηρεσιακών Μονάδων. Τέτοια κριτήρια, διαφανή και απόλυτα μετρήσιμα, άλλωστε, προβλέπονται και στο άρθρο 6 του Ν. 3812/09 (μοριοδότηση τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, εμπειρίας και λοιπών προσόντων) και θα μπορούσαν κάλλιστα να  συνυπολογιστούν για τον υπολογισμό των μορίων των υποψήφιων για τις θέσεις ωρομίσθιων αρχαιολόγων. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία θα ήταν ταυτόχρονα διαφανής και ενιαία, αλλά επίσης θα αντιστοιχούσε στα προσόντα του επιστημονικού προσωπικού, που δεν είναι δυνατόν να παρακάμπτονται, αλλά και στις πραγματικές ανάγκες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Ο ΣΕΑ διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί επανάληψη αυτής της ισοπεδωτικής διαδικασίας. Κάθε προκήρυξη θα πρέπει στο εξής να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του ειδικού έργου που υλοποιεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία για την προστασία των μνημείων: δηλαδή να προσλαμβάνονται όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Ο ΣΕΑ απαιτεί αξιοκρατία και όχι ισοπέδωση.
Ο ΣΕΑ υπενθυμίζει την δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας να καταργήσει το άρθρο 16 του Ν Ν3525/2007,καθώς και τον περιορισμό του 24μηνου για τις ειδικότητες που δεν έχουν επαγγελματική διέξοδο εκτός της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ