Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων με το οποίο ζητά την άμεση πρόσληψη των διοριστέων όλων των ειδικοτήτων του διαγωνισμού 3Κ/2008 του ΑΣΕΠ.

Προς 1.Μέλη ΣΕΑ, 2.Εκπρόσωποι έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων με το οποίο ζητά την άμεση πρόσληψη των διοριστέων όλων των ειδικοτήτων του διαγωνισμού 3Κ/2008 του ΑΣΕΠ.