Στον Ν 3833/ΦΕΚ40/Α/15-3-10 με τα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, περιλαμβάνεται η περικοπή των δαπανών μετακινήσεως (άρθρο 9)

Προς τον Τον Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο
 
Θέμα: εκτός έδρας και αναστολή προσλήψεων
 
Στον Ν 3833/ΦΕΚ40/Α/15-3-10 με τα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, περιλαμβάνεται η περικοπή των δαπανών μετακινήσεως (άρθρο 9). Η ρύθμιση θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, στην προστασία των μνημείων και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Επί παραδείγματι, ο περιορισμός των εκτός έδρας ημερών σε 60 σημαίνει ότι μετά το πρώτο τετράμηνο κάθε έτους δεν θα υπάρχει δυνατότητα μετακινήσεων και συνεπώς αρχαιολογικού ελέγχου σε πλήθος υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ. Αυτοψίες και ανασκαφές σε μεγάλα έργα, δημόσια και ιδιωτικά θα σταματήσουν να γίνονται με ανυπολόγιστες συνέπειες για τα μνημεία, την οικονομία της χώρας και το κύρος της Υπηρεσίας.
Επίσης, είναι αυτονόητο ότι οι αρχαιολόγοι δεν θα ανεχθούν επανάληψη της απαράδεκτης ανισότητας στην εκτός έδρας αποζημίωση σε σχέση με εκείνη των συναδέλφων μηχανικών.
Με τον ίδιο νόμο (άρθρο 10) γίνεται αναστολή των προσλήψεων των διοριστέων στο Δημόσιο. Επειδή μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και διοριστέοι στο ΥΠΠΟΤ (3Κ/2008 του ΑΣΕΠ) και ειδικότερα αρχαιολόγοι που θα καλύψουν ορισμένα από τα τεράστια κενά των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ στην περιφέρεια, παρακαλούμε στην σχετική σας εισήγηση προς το Γενικό Λογιστήριο να προτάξετε τον διορισμό τους ώστε να προσληφθούν τουλάχιστον στο β’ εξάμηνο του 2010.
Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας σε όλα τα παραπάνω σοβαρότατα και κατεπείγοντα θέματα.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,
 
         Ο Πρόεδρος                  Η Γενική Γραμματέας
 
Δημήτρης Αθανασούλης   Άλκηστη Παπαδημητρίου