Την 12η Ιανουαρίου 2010 ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων υπέβαλε στη Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΤ Υπόμνημα με το οποίο καταγγέλλει την ύπαρξη φαινομένων μαύρης εργασίας στα αρχαιολογικά έργα που χρηματοδοτούνται από ιδιώτες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η μαύρη εργασία των αρχαιολόγων στα ιδιωτικά έργα
 
Την 12η Ιανουαρίου 2010 ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων υπέβαλε στη Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΤ Υπόμνημα με το οποίο καταγγέλλει την ύπαρξη φαινομένων μαύρης εργασίας στα αρχαιολογικά έργα που χρηματοδοτούνται από ιδιώτες.
Βάσει της Παραγράφου 6 του Άρθρου 37 του Ν.3028/2002, όπως εξειδικεύτηκε με την υπ’ αριθ. 6418/27-5-2003 Εγκύκλιο, η χρηματοδότηση και η μισθοδοσία του προσωπικού, επιστημονικού και εργατοτεχνικού που εργάζεται στα εν λόγω έργα, μπορεί να καταβάλλεται από τον κύριο του έργου, αφού προηγηθεί η υπογραφή μνημονίου ανάμεσα στα ενδιαφερόμενη μέρη και η έκδοση της σχετικής Απόφασης.
Με το Υπόμνημα των εκτάκτων συναδέλφων καταγγέλλεται η συστηματική παραβίαση της αρχαιολογικής και εργατικής νομοθεσίας κατά τη διαδικασία πρόσληψης και απασχόλησης εκτάκτου προσωπικού σε σωστικές ανασκαφές. Τα περιστατικά αφορούν στην άρνηση καταβολής δεδουλευμένων, την ανασφάλιστη – μαύρη εργασία, αλλά και την απόλυση των αρχαιολόγων πριν την ολοκλήρωση της καταγραφής και πρώτης μελέτης των ευρημάτων κ.ο.κ. Τα φαινόμενα αυτά υπονομεύουν ευθέως τα εργασιακά δικαιώματα των εκτάκτων συναδέλφων μας, ακυρώνοντας τον ρόλο των Εφορειών και το έργο προστασίας των αρχαίων, ενώ σε περίπτωση ατυχήματος, καθιστούν υπόλογους τους μονίμους συναδέλφους που τα εποπτεύουν.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καταδικάζει απερίφραστα οποιαδήποτε ελαστική εφαρμογή της αρχαιολογικής και της εργατικής νομοθεσίας στο έργο των σωστικών ανασκαφών. Καλούμε τα μέλη μας να μην ανεχτούν αντεργατικές πρακτικές σε βάρος των εκτάκτων συναδέλφων, προχωρώντας στην καταγγελία των παραβατών και τη διακοπή του αρχαιολογικού έργου. Η υπογραφή μνημονίου ανάμεσα στην Εφορεία και τον κύριο του έργου, στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά στους όρους πρόσληψης και εργασίας του εκτάκτου προσωπικού, διασφαλίζει όχι μόνο την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και την ορθή άσκηση του αρχαιολογικού έργου.
Ο ΣΕΑ αξιολογεί όλες τις καταγγελίες εκτάκτων συναδέλφων που αφορούν σε παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας στο έργο των σωστικών ανασκαφών, και δηλώνει ότι θα αντιδράσει δυναμικά εναντίον όσων τα επιβάλουν ή σιωπηρά τα ανέχονται.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ