Σχετικά με το Ν/Σ «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)» και λοιπές διατάξεις, το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

Προς 1. κ. Π. Γερουλάνο, ΥΠΠΟΤ 2. κ. Γ. Ραγκούση, ΥΠΕΣ

ΚΟΙΝ.: 1. κ. Λ. Μενδώνη
ΓΓΥΠΠΟΤ
2. ΠΑΣΟΚ
3. Νέα Δημοκρατία
4. ΚΚΕ
5. ΣΥΡΙΖΑ
6. ΛΑΟΣ
 
Σχετικά με το Ν/Σ Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων
 
Σχετικά με το Ν/Σ «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)» και λοιπές διατάξεις, το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα:
 
1.      Δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση και κανένας διάλογος για ένα θέμα τόσο κρίσιμο, όπως η αλλαγή του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, και μάλιστα, ενώ το σύστημα μοριοδότησης που είχε προβλεφτεί με τον Ν. 3528/9.2.2007 δεν έχει καν εφαρμοστεί για να αναδειχθούν τυχόν τρωτά του σημεία.
2.      Οι μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου, που θεσμοθετούν μια ad hoc και αμφισβητούμενη διαδικασία για τις επερχόμενες κρίσεις, θα πρέπει να αποσυρθούν και η επιλογή να γίνει με την κανονική διαδικασία.
3.      Διαμαρτυρόμαστε για τη σύσταση των ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ), που αποκτούν την αρμοδιότητα για τις κρίσεις των προϊστάμενων αντί για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, με τη συμμετοχή μόνο 3 διορισμένων μελών, αποκλείοντας έτσι τη συμμετοχή των αιρετών αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιλογή των προϊστάμενων.
4.      Διαμαρτυρόμαστε για τη διατήρηση εντός των κριτηρίων της προφορικής συνέντευξης, και μάλιστα με αυξανόμενη βαρύτητα στην μοριοδότηση (έως 350 μόρια), καθώς κάθε μη αντικειμενικό κριτήριο συμβάλλει αρνητικά στην αξιοπιστία των επιλογών. Η προφορική συνέντευξη δεν προάγει απαραίτητα τη φαυλοκρατία, αλλά στην ελληνική πραγματικότητα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα την υπηρετήσει.
5.      Τασσόμαστε υπέρ των αξιοκρατικών και αντικειμενικά μετρήσιμων κριτηρίων για την επιλογή των προϊσταμένων στο Δημόσιο και ειδικότερα στο ΥΠΠΟΤ και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, όμως αυτά θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιου διαλόγου και να προβλεφθεί, όπου είναι αναγκαίο, και ειδική μοριοδότηση του επιστημονικού έργου. Εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας για την αλλαγή της μοριοδότησης των προσόντων των υποψηφίων.
 
Ιδιαίτερα στην περίπτωση του κλάδου των αρχαιολόγων που το έργο το οποίο επιτελούν είναι διττό, διοικητικό – διαχειριστικό και συγχρόνως επιστημονικό, θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση που να διαφοροποιεί αντίστοιχα και τα μόρια των προσόντων. Ειδικότερα προτείνει:
α. Να μην προβλέπεται γραπτή εξέταση. 
β. Να ισχύσουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3812/28.12.2009, που ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση, βάσει του οποίου τα μόρια για το διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης (400) είναι διπλάσια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (200), καθώς τα έτη εκπόνησης του διδακτορικού είναι κατ’ ελάχιστον διπλάσια από αυτά του μεταπτυχιακού.
γ. Οι ειδικές δραστηριότητες να εξειδικευθούν και να διαχωριστούν οι επιστημονικές από τις άλλες δραστηριότητες. Οι πρώτες να μοριοδοτούνται μέχρι 200 μόρια και οι λοιπές μέχρι 50. Η μοριοδότηση του επιστημονικού-συγγραφικού έργου να υπολογίζεται με αντικειμενικό τρόπο και να προσμετρώνται σε αυτό οι δημοσιεύσεις, τα επιστημονικά άρθρα, οι ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ.
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων κρίνει ότι το Ν/Σ δεν θεραπεύει τις ατέλειες του υφιστάμενου δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα «Παυλόπουλου» και θεωρεί γενικότερα ότι διέπεται από μια ισοπεδωτική λογική αφού δεν προβλέπει την εξειδίκευση των απαιτούμενων προσόντων για κλάδους που επιτελούν ειδικό έργο, όπως οι αρχαιολόγοι και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι του Δημοσίου, ούτε διασφαλίζει την επιλογή των ικανότερων στελεχών για την δημιουργία μιας σύγχρονης, ευέλικτης και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων με θλίψη διαπιστώνει ότι, αντί το Ν/Σ και ο δημόσιος διάλογος για την επιλογή των διευθυντικών στελεχών να έχει ως επίκεντρο την ανάδειξη των ικανότερων στελεχών με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, εν έτει 2010, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξαντλούνται σε μια στείρα και παρωχημένη συζήτηση για το αν επιτυγχάνεται ή όχι η αποκομματικοποίηση της διαδικασίας.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,
 
         Ο Πρόεδρος             Η Γενική Γραμματέας
 
Δημήτρης Αθανασούλης    Άλκηστη Παπαδημητρίου