Την Παρασκευή 9 Απριλίου o πρόεδρος κ. Δ. Αθανασούλης και διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ στην οποία μετείχαν οι κ.κ. Δ. Καζιάνης, Γ. Βαφειάδης, Α. Κοτταρίδη, Γ. Μιχαλόπουλος, Α. Τσιτούρη και Α. Ψάλτη συναντήθηκαν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Συνάντηση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

Την Παρασκευή 9 Απριλίου o πρόεδρος κ. Δ. Αθανασούλης και διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ στην οποία μετείχαν οι κ.κ. Δ. Καζιάνης, Γ. Βαφειάδης, Α. Κοτταρίδη, Γ. Μιχαλόπουλος, Α. Τσιτούρη και Α. Ψάλτη συναντήθηκαν, ύστερα από αλλεπάλληλα σχετικά αιτήματα και εξάμηνη αναμονή, με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Π. Γερουλάνο. Η συνάντηση, στην οποία παρίστατο και η Γενική Γραμματέας, κ. Λ. Μενδώνη ήταν εξαιρετικά σύντομη (με διάρκεια μικρότερη από 30 λεπτά). Το αποτέλεσμα ήταν να μην καταστεί δυνατή η ουσιαστική ανάλυση πολλών από τα κρίσιμα προβλήματα που έθεσε ο ΣΕΑ και απασχολούν την Υπηρεσία και τον κλάδο, για τα οποία άλλωστε είχαμε στείλει στον Υπουργό αναλυτικό υπόμνημα αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς και σχετικά έγγραφα στο ενδιάμεσο διάστημα.
Ο Υπουργός εξ αρχής τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού, με σκοπό την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις που θα συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας και των εσόδων των αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων. Από τον ΣΕΑ τονίστηκε η ανάγκη προβολής του τεράστιου έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και των μουσειακών υποδομών, που, παρά την κορυφαία τους ποιότητα, μένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό.
Σε σχέση με το σχέδιο Καλλικράτης για την αναδιάρθρωση του Κράτους, η πολιτική ηγεσία δεσμεύθηκε ρητά ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα διατηρήσει την σημερινή της δομή και δεν θα υπαχθεί στη νέα περιφερειακή δομή της χώρας που είναι αυτοδιοικητική. Αυτό άλλωστε επιτάσσει και το άρθρο 24 του Συντάγματος.
Ο ΣΕΑ έθεσε με έμφαση το ζήτημα των προσλήψεων του ωρομίσθιου προσωπικού που δημιούργησε πρόσφατα σοβαρή αταξία στην Υπηρεσία, την κατάργηση του 24μήνου, ώστε να μην απολύεται το προσωπικό που αποκτά εξειδίκευση (αρχαιολόγοι, συντηρητές, ειδικευμένοι τεχνίτες) καθώς και την ανάγκη να υπάρξει αντικειμενικός τρόπος πρόσληψης του έκτακτου προσωπικού με κριτήρια που θα εξασφαλίζουν όχι την ισοπέδωση αλλά την αξιοκρατία και την αποτελεσματικότητα (αυξημένα επιστημονικά προσόντα, αποδεδειγμένη εμπειρία). Κατηγορηματικά τέθηκε επίσης και το αίτημα για την στελέχωση του κλάδου και της Υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό που θα προσλαμβάνεται με τακτή αξιοκρατική διαδικασία.
Ο Υπουργός απάντησε ότι κατανοεί απολύτως το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί ο 24μηνος περιορισμός απασχόλησης στην Υπηρεσία λόγω της απώλειας προσωπικού με πολύτιμη εμπειρία αλλά και της μοναδικής διεξόδου για την εργασιακή απασχόληση των αρχαιολόγων, θεωρεί, ωστόσο, ότι η ανανέωση του προσωπικού είναι από μια άποψη δίκαιη, δεδομένου του τεράστιου αριθμού αρχαιολόγων που παράγει το Πανεπιστήμιο και ζήτησε τις απόψεις του ΣΕΑ για τα κριτήρια πρόσληψης των συμβασιούχων αρχαιολόγων. Τελικά, από τα λεγόμενα της πολιτικής ηγεσίας, διαφαίνεται ότι από τους περιορισμούς του 24μήνου θα εξαιρεθούν προς το παρόν μόνο οι αρχαιολόγοι και ειδικευμένο προσωπικό που θα απασχοληθεί σε έργα ΕΣΠΑ και θα καταργηθεί το ρουσφετολογικό άρθρο 16 (διάταξη Βουλγαράκη) για την έγκριση των προσλήψεων από την Κεντρική Υπηρεσία.
Όσον αφορά στην εκκρεμή πρόσληψη του τακτικού προσωπικού που έχει επιτύχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ 2008 και 2009 (προκήρυξη 3Κ και προκήρυξη για αρχαιοφύλακες), ο Υπουργός ανέφερε ότι αυτοί θα απορροφηθούν κατά το β’ εξάμηνο του 2010.
Στο ζήτημα των αιτήσεων θεραπείας για το ΠΔ/164 η πολιτική ηγεσία ανέφερε ότι προχωρούν και θα ολοκληρωθούν σύντομα.
Επίσης, μεταξύ άλλων, ο ΣΕΑ έθεσε επιτακτικά την ανάγκη της θέσπισης εξειδικευμένων κριτηρίων για τις κρίσεις των αρχαιολόγων ως Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, της ανασυγκρότησης του ΤΑΠ, της κατάργησης του ΟΠΕΠ, του εξορθολογισμού- συρρίκνωσης του υπερτροφικού ΤΔΠΕΑΕ, καθώς και τα ζητήματα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στα ΝΠΙΔ και τους εργολάβους και της ύπαρξηςυπαλλήλων δύο ταχυτήτων, μονίμων και ΙΔΑΧ. Για τα ζητήματα αυτά δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας.
Όσον αφορά στα κατεπείγοντα ζητήματα που αφορούν στην οικονομική κατάσταση των αρχαιολόγων, η οποία με τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο (σημειώνεται ότι άλλοι κλάδοι του ΥΠΠΟΤ (αρχαιοφύλακες) εξαιρέθηκαν από τα αυστηρά μέτρα περικοπών επιδομάτων) δεν υπήρξε καμία δέσμευση, παρά την έκφραση κατανόησης με την οποία, άλλωστε, διαχρονικά αντιμετωπίζουν οι πολιτικές ηγεσίες το πρόβλημα.
Ως προς τα νέα μέτρα, η μόνη δέσμευση ήταν ότι θα ληφθεί μέριμνα για την αύξηση των εκτός έδρας ημερών, εφ’ όσον αναγνωρίζεται ότι με το νέο καθεστώς είναι απολύτως αδύνατη η ανταπόκριση των υπαλλήλων στην διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ