ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
          
 
Αθήνα,  7/5/2019
Αρ. Πρωτ.: 510
 

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στο ΚΑΣ της 23ης Απριλίου 2019

 
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στη συνεδρίαση του ΚΑΣ της 23ης Απριλίου 2019 όπου εσπευσμένα και αιφνιδιαστικά εισήχθη το θέμα για την «Έγκριση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά», εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενώ εκκρεμούν στο ΣτΕ τρεις προσφυγές κατά του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης!
Στο αμέσως επόμενο θέμα ωστόσο «Επανεξέταση υπόθεσης ακινήτου επί των οδών Φαλήρου 5 και παρόδου Συγγρού 34 στην περιοχή «Μακρυγιάννη», Δήμου Αθηναίων, Περιφέρειας Αττικής (κατόπιν αυτοψίας)» φαίνεται πως η φαίνεται πως η εκκρεμότητα της εκδίκασης της υπόθεσης από το ΣτΕ λήφθηκε σοβαρά υπόψη από τα μέλη του ΚΑΣ καθώς αναβλήθηκε η διατύπωση γνώμης του έως ότου αποφανθεί το ΣτΕ!
Εύλογα προκύπτει το ερώτημα για ποιους λόγους το ΚΑΣ χρησιμοποίησε δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις παραπάνω υποθέσεις.