Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2010
 
Το Δ. Σ του ΣΕΑ αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της προβλεπόμενης από το καταστατικό ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία θα πραγματοποιηθεί
 
Δευτέρα 17 Μαΐου 2010 στις 9.00 π.μ. στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών Σίνα και Δαφνομήλη, έναντι του Γαλλικού Ινστιτούτου
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ