ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
          
 
 Αθήνα,   22/ 04/2019
 Αρ. Πρωτ.: 498
 
 Προς:
 Μέλη ΣΕΑ
 
Κατά τη διάρκεια της  Τακτικής Γ. Σ. του Σ.Ε.Α. που  πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΥΠ.ΠΟ.Α. στις 5 Απριλίου 2019 διαβάστηκαν και ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, ο Διοικητικός Απολογισμός (συνημμένο αρ. 1) και ο Οικονομικός Απολογισμός (συνημμένο αρ. 2). Μετά το πέρας της συζήτησης και των τοποθετήσεων συναδέλφων ψηφίστηκε ομόφωνα το παρακάτω πρόγραμμα των μελλοντικών δράσεων του ΣΕΑ:
 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
 
 • Ο Σ.Ε.Α. θα εντείνει τις προσπάθειες και τις κινητοποιήσεις για τη θεσμική θωράκιση των μνημείων μετά το 1453, η οποία ενώ είχε εξαγγελθεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. δεν έχει έως σήμερα κατοχυρωθεί νομικά.
 • Ο  Σ.Ε.Α. συνεχίζει τις κινητοποιήσεις απαιτώντας από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. τον αναλυτικό κατάλογο των 72.000 μνημείων, που είχαν παραχωρηθεί κατά κυριότητα, πριν από το 2016 στην Ε.ΤΑ.Δ., ανάμεσα στα οποία είναι το Ιλίου Μέλαθρον (Νομισματικό Μουσείο), η Σπιναλόγκα,  ακίνητα της Πλάκας, όπως το κτήριο της Πρυτανείου, πιθανότατα όλα τα μνημεία της Δωδεκανήσου και την αποδέσμευσή τους από την απαράδεκτη αυτή παραχώρηση.
 • Ένας από τους βασικότερους στόχους του Σ.Ε.Α. είναι η άμεση ολοκλήρωση των κρίσεων προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης για να ομαλοποιηθεί η λειτουργία της Α.Υ., η οποία έως σήμερα λειτουργεί με τοποθετημένους, προϊστάμενους, χωρίς φυσικά δική τους ευθύνη.
 • Στο πλαίσιο εκδημοκρατισμού της Α.Υ. και της καταπολέμησης των κρουσμάτων αυταρχισμού, ο Σ.Ε.Α. συνεχίζει να ζητά την ολοκλήρωση και την έκδοση πορισμάτων των Ε.Δ.Ε. που εκκρεμούν για την αποκατάσταση τυχόν αδικιών ή και την απόδοση διοικητικής δικαιοσύνης.
 • Συμμετοχή στη διαβούλευση και παρέμβαση κατά τη διαδικασία ψήφισης του νέου ποινικού κώδικα, προκειμένου να μη μειωθούν οι ποινές που αποβαίνουν σε βλάβη των αρχαιοτήτων, όπως η καταστροφή και η αρχαιοκαπηλεία και γενικά όλα τα αδικήματα που αναφέρονται στο Ν. 3028/2002.
 • Άσκηση πιέσεων για την επαρκή στελέχωση των Υπηρεσιών, κυρίως με μόνιμες προσλήψεις και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης των 33 συναδέλφων της τελευταίας προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Προσπάθειες για κατάργηση της ανάγκης έκδοσης ΠΥΣ και για τα υπόλοιπα έργα πέραν των συγχρηματοδοτούμενων. 
 • Διεκδίκηση καταβολής αποζημιώσεων επιδημίας που εκκρεμούν, υπερωριών και καταδυτικών για την Εφορεία Εναλίων.
 • Άμεσος στόχος επίσης του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. είναι η επιτυχής  έκβαση της διοργάνωσης της Εβδομάδας Προβολής του Πολυσχιδούς Έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με θέμα «Αρχαιολογία στην Οθόνη», με την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή συναδέλφων από τις Εφορείες και τις Διευθύνσεις της Α.Υ.
 
Επίσης ψηφίστηκαν ομόφωνα και προστέθηκαν στο πρόγραμμα μελλοντικών δράσεων του Σ.Ε.Α. οι εξής στόχοι:
 • Να γίνουν ενέργειες για τη μισθολογική αναβάθμιση του κλάδου.
 • Να παρέμβει ο ΣΕΑ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα για να για να μη μειωθούν οι ποινές στις περιπτώσεις καταστροφής αρχαιοτήτων  και να προστεθεί και ο ορισμός του βιασμού, παρεμβάσεις που έχουν ήδη αναρτηθεί στη δημόσια διαβούλευση που διεξάγονταν στο διαδίκτυο της ανοικτής διακυβέρνησης από τις 11-4-2019 (συνημμένα 3 και 4).
[http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9803#comments
και   http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9808#respond
 • Να γίνουν ενέργειες ώστε η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε έργα τρίτων να αναγνωρίζεται και για μισθολογική εξέλιξη.
        Kατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν τέλος οι προτάσεις:
 • Να  γίνουν ενέργειες προς την Πολιτική Ηγεσία προκειμένου να συγκροτηθεί άμεσα ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπου του ΣΕΑ για την κατάρτιση ειδικού βαθμολογίου και την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος (συνημμένο 5)
 • Να ζητηθεί η άμεση ενεργοποίηση της κινητικότητας υπαλλήλων προκειμένου να στελεχωθούν με νέες ειδικότητες οι Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ.
 
Τέλος, ομόφωνα εκδόθηκαν από τη ΓΣ. τα ψηφίσματα του Σ.Ε.Α. για την κήρυξη του Πειραιά ως Αρχαιολογικού Χώρου και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του ΥΠ.ΠΟ.Α. που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.
 
 
                                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
               
                                                           Η Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας 
                     Σταματία Μαρκέτου  Θεμιστοκλής Βάκουλης