ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
          
 
Αθήνα,   3/4/2019
Αρ. Πρωτ.: 466
 
Προς:
τα μέλη του ΣΕΑ
 
 
Διοικητικός Απολογισμός ΔΣ ΣΕΑ για το διάστημα από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Μάρτιο του 2019
 
 
Το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2018 έως και τον Μάρτιο του 2019, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, εκπροσωπώντας έναν από τους πολυπληθέστερους και με βαρύνουσα σημασία κλάδους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, βρέθηκε ξανά σε εγρήγορση συμβάλλοντας αποτελεσματικά τόσο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών του, όσο και στην προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το προηγούμενο έτος θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Α. υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριο και απαιτητικό. Με συλλογικό τρόπο και με αποφάσεις που εξασφάλιζαν κατά κύριο λόγο τη σύνθεση μεταξύ των απόψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε μια σειρά από ενέργειες που σχετίζονταν με την προστασία των αρχαιοτήτων, την υπεράσπιση των εργασιακών, επιστημονικών και υπηρεσιακών κατακτήσεων του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, η δράση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων κινήθηκε στους παρακάτω άξονες:
 
Α. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
Στον τομέα αυτό, δόθηκε συντονισμένα και αποτελεσματικά η μεγαλύτερη έως σήμερα μάχη του Σ.Ε.Α., αυτή της εξαίρεσης από την παραχώρηση στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. των 2.329 μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και κτηρίων και γεωτεμαχίων που σχετίζονται με την λειτουργία των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στη λίστα των 10.119 ακινήτων που παραχωρήθηκαν στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. (Υπερταμείο) με τις ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018/19.06.2018 και ΥΠΟΙΚ0004586 ΕΞ2018/19.06.2018 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Αμέσως μετά την πρώτη αποκάλυψη ότι οι κωδικοί ΚΑΕΚ των Υπουργικών Αποφάσεων περιελάμβαναν αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την αρ. πρωτ. 221/18-9-2018 Ανακοίνωση, με την οποία ζητούσε κατ΄αρχήν από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. και του ΥΠ.ΟΙΚ. τη δημοσιοποίηση της πλήρους λίστας των ακινήτων, καθώς και την ρητή, νομοθετικά κατοχυρωμένη, εξαίρεση μεταβίβασης της κυριότητας και της διαχείρισης των μνημείων στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. Ορθώς ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έθεσε ως βασικό κριτήριο την εξαίρεση των μνημείων με ανάκληση της Υ.Α. ή με τροποποίησή της με εξαίρεση των ΚΑΕΚ χώρων και μνημείων από τη μεταβίβαση και δεν αρκέστηκε στις προφορικές διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας και των δύο Υπουργείων περί «αυτοδίκαιης εξαίρεσης» στη βάση του Ν. 4389/2016, άρθρο 196, παρ. 4, σύμφωνα με το οποίο εξαιρούνταν από την μεταβίβαση της κυριότητας στην Ε.Τ.Α.Δ. οι αρχαιολογικοί χώροι.
Ο Σ.Ε.Α. έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα αιτήματά του στην μη μεταβίβαση του δικαιώματος διαχείρισης των μνημείων στο Υπερταμείο (όπως προβλεπόταν στο Ν. 4389/2016, άρθρο 196, παρ. 5),  καθώς επίσης και στη θεσμική προστασία και μη μεταβίβαση των μνημείων που χρονολογούνται μετά το 1453, αλλά και τα νεότερα κτήρια με πολιτιστική χρήση (μουσεία, αρχαιολογικές αποθήκες, περιβάλλων χώρος μνημείων κλπ).
Για την υπεράσπιση των μνημείων ο Σ.Ε.Α. προκήρυξε, μαζί με άλλα σωματεία του ΥΠ.ΠΟ.Α.,  απεργιακή κινητοποίηση στις 11 Οκτωβρίου 2019, και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις μεγαλύτερες πόλεις. Λόγω των αντικρουόμενων δηλώσεων των αρμόδιων Υπουργών που δεν εξασφάλιζαν τη θεσμική κατοχύρωση της εξαίρεσης των μνημείων, αλλά και της μη δημοσιοποίησης του καταλόγου από το Υπ. Πολιτισμού, ο Σ.Ε.Α. κατέθεσε στις 4 Νοεμβρίου 2018 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων του Υπ. Οικονομικών.
Η αίτηση ακύρωσης κατατέθηκε από κοινού με τους δημάρχους Πατρέων και Σπάρτης, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση του Σ.Ε.Α. Πριν την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης, στις 21 Ιανουαρίου, το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. έδωσε συνέντευξη τύπου (17-1-2019), παρουσιάζοντας 571 ταυτοποιημένα ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και δίνοντας μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα. Μετά την αποκάλυψη ότι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. προχώρησε σε παρέμβαση στο Σ.τ.Ε. υπέρ των Υπουργικών Αποφάσεων και της μεταβίβασης μνημείων, και την συνεχιζόμενη πίεση του ΣΕΑ, άλλων φορέων, βουλευτών και κομμάτων, συγκλήθηκε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) και προχώρησε στην απόφαση μερικής ανάκλησης των σχετικών Υ.Α. στο σκέλος που αφορούσε τη μεταβίβαση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων μουσείων και λοιπών ακινήτων αρμοδιότητας ΥΠΠΟΑ, στη βάση της ταυτοποίησης των ΚΑΕΚ από τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. Σε συνέχεια αυτής της απόφασης αποσύρθηκε η αίτηση ακύρωσης που είχε κατατεθεί στο ΣΤΕ. Η συμβολή του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στην αποτροπή της παραχώρησης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων υπήρξε καθοριστική. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έθεσε ως στόχο την εξαίρεση όσων μνημείων ή ακινήτων του ΥΠΠΟΑ περιλαμβάνονται στα 72.000 ακίνητα που έχουν μεταβιβαστεί στην ΕΤΑΔ (και δια αυτής στο Υπερταμείο) πριν το 2016 -όπως το Νομισματικό Μουσείο, το Φρούριο Ιτζεδίν στα Χανιά, το Μπούρτζι Ναυπλίου, τα 36 ακίνητα στην Πλάκα- αλλά και για τη θεσμική θωράκιση των μνημείων και των ακινήτων του ΥΠΠΟΑ, στο διηνεκές, από κάθε μεταβίβαση κυριότητας, νομής και διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη θέσει υπόψη της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού το ζήτημα της θεσμικής θωράκισης των μετά το 1453 μνημείων, η οποία αναμένεται να περιληφθεί σε επικείμενο νομοσχέδιο.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α. παρακολούθησε και πήρε θέση με ανακοινώσεις ή και παράσταση στο Κ.Α.Σ. για τις περιπτώσεις όπου αρχαιολογικοί χώροι κινδύνευσαν από οικοδομικές ή άλλες πιέσεις όπως στην περίπτωση του αρχαιολογικού χώρου της Αρτέμιδος Αγροτέρας στο Μετς, το ζήτημα της οριοθέτησης αρχαιολογικών ζωνών προστασίας στον μεγάλης ιστορικής σημασίας κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών ενόψει της αξιοποίησης των ιαματικών πηγών της περιοχής, το ζήτημα της οικοδομικής δραστηριότητας και του ύψους των οικοδομών στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Ακρόπολη, θέτοντας το αίτημα να εξαιρεθούν από τα άρθρα 10 και 11 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού τα ακίνητα που βρίσκονται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο και σε περιβάλλοντα χώρο μνημείων, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στις άλλες πόλεις τις οποίες αφορούν τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 4067/2012.
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. εξέφρασε με δελτία τύπου την αγωνία του για το ζήτημα της προστασίας των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως εκδίδοντας ανακοινώσεις ενάντια στην εμπρηστική επίθεση στο ναό Αγίων Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη, ενάντια στη διέλευση του λεγόμενου ‘Τρένου των Μάγια’ από τους αρχαιολογικούς χώρους και το παρθένο τοπίο που τους περιβάλει στο Μεξικό, τις απώλειες αμάχων και τις καταστροφές μνημείων στην πόλη Αφρίν της Συρίας, όπου οι τουρκικές επιθέσεις στη ζώνη Αφρίν είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών αμάχων και την καταστροφή του νέο-χεττιτικού ναού του Ain Dara.
 Παράλληλα, εξέδωσε ανακοίνωση για τον βανδαλισμό του μνημείου στην Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ., όπου άλλοτε υπήρχε το εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης.
Επίσης, πήρε θέση απέναντι στο μείζον θέμα της επιστροφής αρχαιοτήτων που εκλάπησαν από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του κατοχής και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου συνδιοργανώνοντας στις 19 Απριλίου 2018 μαζί με το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας επιτυχημένη ημερίδα με θέμα  «Η αρπαγή των αρχαιοτήτων στην Κατοχή και ο αγώνας για την επιστροφή τους» με συμμετοχή πλήθους επιστημόνων.
Τέλος, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εξέδωσε επιστολή στήριξης του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών, υπέρ της συνέχισης της λειτουργίας του, γεγονός που επιτεύχθηκε, έστω και χωρίς προς το παρόν χρηματοδότηση από την Νορβηγική κυβέρνηση. 
Β.  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. παρενέβη στη διαβούλευση του Νόμου για την Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων τονίζοντας ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς συναφών αλλεπάλληλων νομοθετημάτων (Ν. 3894/2010, Ν. 4072/2012, Ν. 4146/2013 και Ν. 4242/2014), τα οποία κινούνται συνολικά σε μια κατεύθυνση υποβάθμισης της προστασίας των αρχαιοτήτων και των μνημείων και προσπάθειας παράκαμψης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Αρχαιολογικού Νόμου, στο όνομα της προσέλκυσης "επενδύσεων", που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ως εμπόδιο της "ανάπτυξης" τον μνημειακό πλούτο της χώρας. Με το σχέδιο νόμου περιορίζεται η δυνατότητα ελέγχου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, διατηρείται η ασφυκτική προθεσμία 45 ημερών για την έκδοση αδειών εγκρίσεων ή γνωμοδοτήσεων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η έκδοση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας Στρατηγικής Επένδυσης περνάει στον Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α., επίσης, τόσο σε συναντήσεις με την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. όσο και με το Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων έχει δηλώσει την πρόθεσή του να συμβάλει στη διαβούλευση για το νέο Οργανόγραμμα του Τ.Α.Π. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι έχει συνταχθεί, και πρόκειται άμεσα να αναρτηθεί προς ανοικτή διαβούλευση, ύστερα από πρόσφατη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. με τη νέα Πρόεδρο του Ταμείου,  το σχέδιο δεν έχει έως τώρα δημοσιοποιηθεί ή αποσταλεί.
Στη συνάντηση με την πρόεδρο του ΤΑΠ ζητήθηκε επίσης η επίσπευση της καταβολής των αποζημιώσεων για τις επιδημίες, η τόνωση της εκδοτικής δραστηριότητας του Ταμείου, κυρίως για τις εργασίες των συναδέλφων, και η ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που εκκρεμούν.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε με ανακοινώσεις και παρεμβάσεις σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης του ψηφιακού αποθέματος του ΥΠ.ΠΟ.Α. και Τ.Α.Π.Α. αλλά και σχετικά με τους όρους παραχώρησης και τα τέλη αδειών ψηφιακών απεικονίσεων και αναπαραστάσεων αρχαιολογικών χώρων, ευρημάτων και μνημείων. Σε ανακοίνωσή του στις 30-7-2018 ο ΣΕΑ τονίζει ότι για την αποφυγή άνθησης μιας πρωτόγνωρης παραοικονομίας από τρίτους γύρω από τα μνημεία, με κίνδυνο μη απόδοσης εσόδων στο ΤΑΠΑ  είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός επικαιροποιημένου θεσμικού πλαισίου για τις κινηματογραφήσεις, με σαφείς όρους και διαδικασίες υποβολής των αιτημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τον αστάθμητο παράγοντα του ιδιαίτερα ευμετάβλητου χαρακτήρα του διαδικτύου, καθώς και τη θέσπιση ξεκάθαρου πλαισίου για το κόστος, τους περιορισμούς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αδειοδότηση της εμπορικής ή μη χρήσης και διάδοσης από τρίτους, με κάθε μέσο και τρόπο, απεικονίσεων και οπτικοακουστικών λήψεων κινητών και ακίνητων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ιδίως: στο διαδίκτυο, τα εσωτερικά δίκτυα του ΥΠΠΟΑ (ενδοδίκτυο), σε βάσεις δεδομένων και σε πάσης φύσεως ψηφιακές εφαρμογές, όπως είναι π.χ. η εμπορική χρήση του εν λόγω υλικού σε ηλεκτρονικούς ξεναγούς και σε διαδραστικές εφαρμογές τρισδιάστατης περιήγησης και εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας (VR και AR) που αφορούν μνημεία αρμοδιότητας ΥΠΠΟΑ ή ο σχεδιασμός μέσω ΤΠΕ εικονικών χώρων και ψηφιακών μουσείων.
Συνολικότερα τέθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα ορθής επιστημονικά διαχείρισης και αξιοποίησης, μέσα από σαφείς και διαφανείς όρους και διαδικασίες, τόσο των αρχαιολογικών πόρων όσο και του πολύτιμου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του ΤΑΠΑ και των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, ώστε τα έσοδα που προκύπτουν από αυτό να επιστρέφουν στα μνημεία που αποτελούν πολύτιμους δημόσιους πόρους και κατ’ επέκταση σε όλους τους πολίτες, ως κοινωνικό αγαθό. Επίσης, τέθηκε εκ νέου το ζήτημα αναβάθμισης του ΤΑΠΑ σε έναν σύγχρονο κρατικό φορέα, με αποτελεσματικό μηχανισμό, που θα παράγει, θα ελέγχει, θα προασπίζεται και θα διαθέτει τα δημόσια έσοδα από τα τέλη χρήσεων και παραχωρήσεων υπέρ των αναγκών των μνημείων και της επιχειρησιακής επάρκειας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.
 
Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α. όλο τον προηγούμενο χρόνο απασχολήθηκε με το επί σειρά ετών συνεχιζόμενο πρόβλημα της μη τακτικής λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Αορίστου και Μονίμων Υπαλλήλων, που έχει ως αποτέλεσμα να χρονίζουν υποθέσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας, συνάφειας τίτλων σπουδών, χορήγησης ή παράτασης εκπαιδευτικών αδειών, αποσπάσεων και μεταθέσεων κλπ. Το Δ.Σ. δεν περιορίστηκε στην έκδοση ανακοινώσεων, αλλά πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας ενώπιον του Συμβουλίου, ενώ μετέφερε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το αίτημα επίσπευσης της εξέτασης των θεμάτων στην Πρόεδρο. Επίσης με τη συμβολή δικηγόρου, προετοιμάστηκε  σχετική εξώδικη διαμαρτυρία προς κατάθεση προκειμένου να ασκηθεί περαιτέρω πίεση. Η κατάθεσή της αναστάλθηκε προς το παρόν, μετά από τις συναντήσεις με την πρόεδρο του Υπηρεσιακού. Μετά το νέο ορισμό των μελών του τον Φεβρουάριο του 2019, το Δ.Σ. του ΣΕΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη λειτουργία του και να ασκεί πίεση προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την αναγνώριση προϋπηρεσίας των συναδέλφων που βρίσκεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε εκκρεμότητα, με σοβαρές επιπτώσεις στην εξέλιξή τους.
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. παρακολούθησε και παρακολουθεί το φλέγον ζήτημα της έκδοσης της προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης στη ΓΔΑΠΚ. Ήδη από την κυκλοφορία της προκήρυξης στις 28-7-2018 επισημάνθηκε το σφάλμα στο ζήτημα κατοχύρωσης της γλωσσικής επάρκειας για αρχαιολόγους που διορίστηκαν πριν τον ορισμό του ισχύοντος προσοντολογίου διορισμών, καθώς και στα περιγράμματα εργασίας. Το Δ.Σ. του ΣΕΑ έκανε παράσταση τόσο στη Διεύθυνση Διοικητικού όσο και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. και συνέβαλε στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής από το Α.Σ.Ε.Π. Ωστόσο, και παρά τις αλλεπάλληλες ενημερώσεις και παραστάσεις προς την Πολιτική Ηγεσία και την έκδοση πολλών ανακοινώσεων διαμαρτυρίας, η εν λόγω προκήρυξη δεν έχει ακόμα εκδοθεί δημιουργώντας μείζον θέμα ισονομίας μεταξύ των διαφορετικών Γεν. Διευθύνσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α. την στιγμή που η διαδικασία κρίσεων στις υπόλοιπες έχει ήδη ολοκληρωθεί είτε βρίσκεται σε εξέλιξη από το καλοκαίρι του 2018. Η πολύμηνη καθυστέρηση, με ευθύνη της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. καθιστά αμφίβολη την ολοκλήρωση των διαδικασιών ακόμα και εάν εκδοθεί αυτή το προσεχές διάστημα. Επισημαίνεται επίσης ότι σε καμία Γεν. Διεύθυνση ή Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ.Α. δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος.
Το Δ.Σ. στο πλαίσιο της κριτικής και των παρεμβάσεων που άσκησε στο Ν. 4369/2016 ο Σ.Ε.Α. κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης το 2016, ζήτησε σε συνάντηση με την Πολιτική Ηγεσία στον Σεπτέμβριο του 2019 την επίσπευση της διαδικασίας. Τονίστηκε η πάγια θέση του Σ.Ε.Α. για την επιλογή προϊσταμένων με διαδικασία κρίσεων και όχι η τοποθέτηση με Υπουργική Απόφαση. Εκφράστηκαν μια σειρά από αντιρρήσεις για το Ν. 4369/2016, τη μη συμπερίληψη ειδικών κριτηρίων που αντιστοιχούν στα επιστημονικά καθήκοντα του κλάδου των αρχαιολόγων, την πριμοδότηση με ποικίλους τρόπους των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας και για όλους όσοι είχαν δώσει διαγωνισμό ξένης γλώσσας σε εξετάσεις του Υπουργείου, όπως τροποποιήθηκε, τόσο για την επιλογή διευθυντών, όσο, και ακόμα περισσότερο, για την επιλογή τμηματαρχών, καθώς θα απαιτούσε τη διεξαγωγή ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού συνεντεύξεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επισημάνθηκε επίσης η πιθανότητα αποκλεισμού μεγάλου αριθμού συναδέλφων, με σημαντική προσφορά στην Α.Υ., λόγω της συγκεκριμένης διαδικασίας. Ζητήθηκε η επίσπευση της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης, με την άμεση έκδοση νέας προκήρυξης, με όρους και προϋποθέσεις που δεν θα αποκλείουν συναδέλφους και ταυτόχρονα θα καθιστούν την προκήρυξη λειτουργική και εφαρμόσιμη. Εκφράστηκε έντονη διαμαρτυρία ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλεισμού συναδέλφων που συμμετείχαν στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ από την αξιολόγηση και δηλώθηκε ότι ο Σύλλογος θα υπερασπιστεί με κάθε μέσο την δυνατότητα συμμετοχής τους. Ωστόσο, παρά τις προφορικές δεσμεύσεις περί άμεσης έκδοσης της εν λόγω προκήρυξης τους επόμενους μήνες κατέστη σαφές ότι δεν υπήρξε αποδεκτή από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης λύση για το θέμα της πρόκρισης μόνο 7 επικρατέστερων ανά θέση ευθύνης για την τελική επιλογή, ούτε για το ζήτημα των πολλαπλών συνεντεύξεων για τις ίδιες θέσεις, ούτε φυσικά υπήρξε διάλογος για το αν μπορεί να υπάρξει διαφανής τρόπος προσμέτρησης και αξιολόγησης των ειδικών επιστημονικών και διοικητικών καθηκόντων του κλάδου. Μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις το Δ.Σ. του ΣΕΑ πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στην πολιτική ηγεσία για την έκδοση της προκήρυξης και στη ΓΔΑΠΚ, για λόγους ισονομίας και διαφάνειας.
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο 2018 συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού κ. Μυρσίνη Ζορμπά και τον Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Κώστα Στρατή. Στη συνάντηση αυτή, εκτός από το συνεχιζόμενο ζήτημα της παραχώρησης ακινήτων στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., τέθηκαν μια σειρά από Υπηρεσιακά και μισθολογικά ζητήματα του κλάδου.
Τονίστηκε ότι εκ του Συντάγματος και του αρχαιολογικού νόμου η Α.Υ., ως κύριος φορέας διαχείρισης, μελέτης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και μνημείων, οφείλει να χαράζει και να εισηγείται προτάσεις, σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, για την πραγματοποίηση έργων επί μνημείων, δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών, δράσεις ψηφιακής προβολής, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η ενίσχυση του θεσμού της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, του μόνου θεμιτού και αποτελεσματικού τρόπου εκτέλεσης έργων στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε η επίλυση του ζητήματος με την καθυστέρηση στην έκδοση Π.Υ.Σ. για την πρόσληψη προσωπικού για Προγραμματικές Συμβάσεις και έργα από Εθνικούς Πόρους ή Έργα Τρίτων, ζητήματα θεσμικών εμποδίων στην εκταμίευση και απορρόφηση των πιστώσεων από τον κρατικό Προϋπολογισμό κ.ο.κ.
Αναδείχθηκε η αναγκαιότητα διαφύλαξης των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. ως βασικών φορέων χάραξης και υλοποίησης της πολιτιστικής πολιτικής και ο διαχωρισμός από εξωθεσμικούς παράγοντες, όπως το Σωματείο Διάζωμα, οι οποίοι επιχειρούν να εμπλακούν σε θεσμικές διοργανώσεις όπως η πολιτιστική πρωτεύουσα Ελευσίνα.
Υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου, όπως 1) η επίσπευση της διαδικασίας για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδιώτες, ιδιωτικά έργα ή άλλους φορείς εποπτευόμενους από το ΥΠΠΟΑ και η ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας προκειμένου η παραπάνω προϋπηρεσία να αναγνωρίζεται και για τη μισθολογική εξέλιξη των συναδέλφων, 2) η καταβολή της νόμιμης αμοιβής για τις υπερωρίες που πραγματοποιούν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα, 3)          η ένταξη του κλάδου των Αρχαιολόγων σ΄ αυτούς που εργάζονται σε συνθήκες επικίνδυνες και ανθυγιεινές, 4) η χορήγηση στους μόνιμους και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ, που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ, ειδικού επιδόματος,   5) η επί τα βελτίω αναθεώρηση του ορίου των 60 ημερών ετησίως για υπηρεσιακές μετακινήσεις εκτός έδρας όλων των συναδέλφων, 6) η μείωση του ανώτατου ορίου χιλιομετρικών αποστάσεων για την καταβολή ημερήσιας μετακίνησης, επέκταση της αποζημίωσης για παραμονή εκτός έδρας και σε ημέρες αργιών, ιδίως σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, 7) ειδική συμφωνία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για να ταξιδεύουν οι αρχαιολόγοι δωρεάν για την πραγματοποίηση αυτοψιών, 8)        με τη συνδρομή της ΕΔΕΠΟΛ, τα οδοιπορικά των συναδέλφων για την εποπτεία των έργων ΕΣΠΑ και των συγχρηματοδοτούμενων να συνεχίσουν να πληρώνονται από τον προϋπολογισμό των έργων, χωρίς να προσμετρώνται στις επιτρεπόμενες ημέρες εκτός έδρας. Ήδη στον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο «Ίδρυση παιδικού σταθμού στο ΥΠ.ΠΟ.Α., ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ.Α., κατάργηση του Ο.Α.Ν.Μ.Α. και άλλες διατάξεις» ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα που σχετίζονται με την αύξηση του ορίου ημερών εκτός έδρας για τις νησιωτικές και πανελλαδικές υπηρεσίες, για την εφορεία του Αγίου Όρους, καθώς και για την επίβλεψη έργων Ε.Σ.Π.Α.
Σε ξεχωριστή συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Κώστα Στρατή τέθηκαν εκτός των παραπάνω και ζητήματα που αφορούσαν την λειτουργία και τον Οργανισμό του Τ.Α.Π., και προβλήματα στη λειτουργία Υπηρεσιών λόγω της παραχώρησης κτηρίων στο ΤΑΙΠΕΔ.
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. πραγματοποίησε επίσης συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας κ. Πολυξένη Αδάμ Βελένη, στην οποία τέθηκαν εκτός των ανωτέρω ζητημάτων θέματα που άπτονται της λειτουργίας της ΓΔΑΠΚ, της προστασίας των αρχαιοτήτων και της ενίσχυσης του επιστημονικού έργου της Γεν. Διεύθυνσης. Συγκεκριμένα τέθηκε το ζήτημα της επαρκούς προστασίας, μελέτης και  δημοσίευσης των ευρημάτων στο πλαίσιο Μεγάλων Έργων και Επενδύσεων, το ζήτημα της στελέχωσης Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ, ιδίως στην Περιφέρεια, και την ανάγκη πρόβλεψης νέων μόνιμων προσλήψεων για την στοχευμένη κάλυψη κενών, το ζήτημα της δημοκρατικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ και το ζήτημα της ενίσχυσης του ερευνητικού-επιστημονικού ρόλου της ΑΥ. Ο Σ.Ε.Α. πρότεινε στην Γ.Δ.Α.Π.Κ. να αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες ενίσχυσης των  δομών που θα υποστηρίζουν το επιστημονικό έργο των αρχαιολόγων, καθώς και τις συνεργασίες τους με συναφείς ειδικότητες, τη δυνατότητα μελέτης του υλικού και στο πλαίσιο του ωραρίου, τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο προς μελέτη υλικό γενικότερα. Συζητήθηκε, τέλος, η ενίσχυση των υπηρεσιών με κονδύλια και προσωπικό προκειμένου να υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις προβολής και η αναγκαιότητα χάραξης ενός κεντρικού σχεδιασμού προβολής των δημόσιων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α. λαμβάνοντας υπόψη τις επιστολές και τις καταγγελίες συναδέλφων σχετικά με την εμφάνιση φαινομένων αυταρχισμού από την πλευρά Διευθυντών, έθεσε με ανακοινώσεις του αλλά και σε συναντήσεις με την Πολιτική και την Υπηρεσιακή Ηγεσία το θέμα της αντιμετώπισης των φαινομένων αυταρχισμού και κατάχρησης της θέσης ευθύνης καθώς και της ενίσχυσης της δημοκρατικής λειτουργίας των Υπηρεσιών. Ζητήθηκε καταρχήν η διερεύνηση των καταγγελιών και η παρέμβαση προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα όπως ο προπηλακισμοί  και η δημιουργία εντάσεων, η απαξίωση του έργου και της προσωπικότητας των εργαζόμενων, τα οποία πρέπει να διερευνώνται και να θεραπεύονται άμεσα από τη διοικητική ιεραρχία, ώστε να σταματούν και όχι να εξελίσσονται. Στις περιπτώσεις διενέργειας ΕΔΕ ζητήθηκε η ολοκλήρωσή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, και αναλόγως των πορισμάτων η λήψη διοικητικών μέτρων επίσης εντός του χρονικού ορίου που προβλέπει ο νόμος, για να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των εργαζομένων στην διοικητική ιεραρχία και η μη διαιώνιση φαινομένων παραγραφής και ατιμωρησίας.
Ο Σύλλογος συμπαραστάθηκε σε συναδέλφους που υπέστησαν διώξεις κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως στην περίπτωση της Πνύκας και της Σαλαμίνας.
Τέλος, το Δ.Σ του Σ.Ε.Α. εξέδωσε ανακοίνωση και συμπαραστάθηκε στον αγώνα των εργαζόμενων στο έργο της Ψηφιοποίησης για παραμονή στην εργασία τους μέχρι τη λειτουργική παράδοση του έργου. Παράλληλα, πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους του Σ.Ε.Κ.Α. όπου συζητήθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι έκτακτοι αρχαιολόγοι ιδίως σε αρχαιολογικά έργα στο πλαίσιο Μεγάλων Επενδύσεων (βλ. Αγωγός ΤΑΡ). Το ΔΣ βασιζόμενο στην ισχύουσα νομοθεσία απέκρουσε τις αιτιάσεις του ΣΕΚΑ σχετικά με το θέμα της ειδίκευσης στις προκηρύξεις πρόσληψης αρχαιολόγων.
 
Δ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Το προηγούμενο έτος με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ο Σύλλογος συμμετείχε σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις. Συμμετείχε στην στρογγυλή τράπεζα που διοργάνωση η Υπ. Πολιτισμού Μ. Ζορμπά με θέμα «Τι ρωτάμε την Πολιτιστική μας Κληρονομιά», στις 13 Δεκεμβρίου 2018, με εισήγηση της Προέδρου, στην οποία τονίστηκαν τα ζητήματα προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το γεγονός ότι η Α.Υ δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη αλλά συμβάλλει σε αυτή, παρουσιάζοντας ποικίλα παραδείγματα, ενώ ειδικότερα τόνισε τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα μνημεία, τα μουσεία και ακίνητα που σχετίζονται με την προστασία των αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς εν γένει από την παραχώρηση από την παραχώρηση στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. και μέσω αυτής των 2.329 μνημείων στο Υπερταμείο.
Επίσης ο Σ.Ε.Α. συμμετείχε, με εισήγηση τη προέδρου στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ηώς στις 16-3-2018, με θέμα Αρχαιολογία: Από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας"
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Σ.Ε.Α. με συναφείς φορείς, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου  Ελλήνων Αρχαιολόγων, στο ICOM και στο Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων από τις 31 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2018,  η 4η Συνάντηση των Αρχαιολογικών Διαλόγων, με θέμα: «Πόλεις/ Αστικό Τοπίο», με 30 συνεδρίες και στρογγυλά τραπέζια με 150 ανακοινώσεις, πληθώρα αστικών δράσεων και περιπάτων, εργαστηρίων και in situ καλλιτεχνικών δρώμενων Αξιοσημείωτη αυτήν τη φορά υπήρξε και η μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων από τις Εφορείες  Αρχαιοτήτων με αξιόλογες παρουσιάσεις.
 
Αναδιαμόρφωσε το πλαίσιο διοργάνωσης της Εβδομάδας Προβολής του Πολυσχιδούς Έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, μεταφέροντας τη διοργάνωση στους πρώτους μήνες της Άνοιξης. Για το 2019 η δράση θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 15 έως 21 Απριλίου και θα έχει θέμα «Αρχαιολογία στην Οθόνη»
Στο πλαίσιο λειτουργίας του κτηρίου του Σ.Ε.Α. διοργανώνεται και φέτος  (2018-2019) σεμινάριο αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις που προέβαλαν το έργο συναδέλφων καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις καλλιτεχνικών ομάδων στις οποίες συμμετέχουν μέλη του κλάδου.
Το καλοκαίρι του 2018 πραγματοποιήθηκαν επίσης, με ευθύνη της κινηματογραφικής ομάδας του ΣΕΑ, οι καθιερωμένες προβολές θερινού κινηματογράφου.
 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Παράλληλα το Δ.Σ. βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να αποχαιρετίσει εκλιπόντες συναδέφουςμας, όπως τη νεαρή αγαπημένη μας συνάδελφο Ειρήνη Ψαρά, τον Enzo Lippolis, την Ντίνα Πέππα Δελμούζου, τον Αντώνη Ζώη, τον Άγγελο Δεληβορριά, τη Βάσω Πέννα  και πιο πρόσφατα την Erica Simon. 
Στο πλαίσιο της έκδοσης ψηφισμάτων για ευρύτερα ζητήματα το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. καταδίκασε την επίθεση στο πρόσωπο του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη αλλά και τις εκτελέσεις αμάχων στην Παλαιστίνη.

 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
  • Ο Σ.Ε.Α. θα εντείνει τις προσπάθειες και τις κινητοποιήσεις για τη θεσμική θωράκιση των μνημείων μετά το 1453, η οποία ενώ είχε εξαγγελθεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. δεν έχει έως σήμερα κατοχυρωθεί νομικά.
  • Ο  Σ.Ε.Α. συνεχίζει τις κινητοποιήσεις απαιτώντας από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. τον αναλυτικό κατάλογο των 72.000 μνημείων, που είχαν παραχωρηθεί, πριν από το 2016 στην Ε.ΤΑ.Δ., ανάμεσα στα οποία είναι το Ιλίου Μέλαθρον (Νομισματικό Μουσείο), η Σπιναλόγκα,  ακίνητα της Πλάκας, όπως το κτήριο της Πρυτανείου και όλα τα μνημεία της Δωδεκανήσου και την αποδέσμευσή τους από την απαράδεκτη αυτή παραχώρηση.
  • Ένας από τους βασικότερους στόχους του Σ.Ε.Α. είναι η άμεση ολοκλήρωση των κρίσεων προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης για να ομαλοποιηθεί η λειτουργία της Α.Υ., η οποία έως σήμερα λειτουργεί με τοποθετημένους, προϊστάμενους, χωρίς φυσικά δική τους ευθύνη.
  • Στο πλαίσιο εκδημοκρατισμού της Α.Υ. και της καταπολέμησης των κρουσμάτων αυταρχισμού, ο Σ.Ε.Α. έχει ζητήσει και συνεχίζει να ζητά την ολοκλήρωση και την έκδοση πορισμάτων των Ε.Δ.Ε. που εκκρεμούν για την αποκατάσταση τυχόν αδικιών ή και την απόδοση διοικητικής δικαιοσύνης.
  • Θα επέμβει στη διαδικασία ψήφισης του νέου ποινικού κώδικα, προκειμένου να μη μειωθούν οι ποινές για αδικήματα όπως η καταστροφή αρχαίων, η αρχαιοκαπηλεία και γενικά όλα τα αδικήματα που αναφέρονται στο Ν. 3028/2002.
  • Θα ενταθεί η προσπάθεια για την επαρκή στελέχωση των Υπηρεσιών, κυρίως με μόνιμες προσλήψεις και στο πλαίσιο αυτό θα πιέσουμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης των 33 συναδέλφων της τελευταίας προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Παράλληλα θα υποστηρίξουμε την κατάργηση της ανάγκης έκδοσης ΠΥΣ και για τα υπόλοιπα έργα πέραν των συγχρηματοδοτούμενων. 
  • Θα διεκδικήσουμε την καταβολή των χρωστούμενων αποζημιώσεων επιδημίας, καταδυτικά κλπ, αλλά και των υπερωριών
  • Άμεσος στόχος επίσης του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. είναι η επιτυχής  έκβαση της διοργάνωσης της Εβδομάδας Προβολής του Πολυσχιδούς Έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με θέμα «Αρχαιολογία στην Οθόνη», με την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή συναδέλφων από τις Εφορείες και τις Διευθύνσεις της Α.Υ.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
                         
                                    Η Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας 
                              Σταματία Μαρκέτου                                  Θεμιστοκλής Βάκουλης