ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
          
 Αθήνα,  13/2/2019
 Αρ. Πρωτ.: 398
 
Προς: 
                                                                                                                                                                                             
1. Γραφείο Υπουργού ΥΠΠΟΑ
2. Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΠΟΑ
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέως ΥΠΠΟΑ
4. Γραφείο ΓΔΑΠΚ
 
 Κοιν.:
Τα μέλη του ΣΕΑ
 
 
 
    Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων διαμαρτύρεται για δεύτερη φορά (βλ. ανακοίνωση ΣΕΑ 26/11/2018) για την πολύμηνη καθυστέρηση δημοσίευσης της πρόσκλησης για πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης, σύμφωνα με το Νόμο (4369/2016), στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μετά την από 4-10-2018 απόφαση ανάκλησης της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/379046/25598/20667/6054/31-07-2018 (ΑΔΑ: 9ΤΙΣ4653Π4-ΧΔΠ) Υπουργικής απόφασης για «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), με στόχο τη διόρθωσή της.
Πάγια θέση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων είναι η επιλογή προϊσταμένων με την διαδικασία των κρίσεων, με διαφάνεια και αξιοκρατία. Στη ΓΔΑΠΚ έχει ολοκληρωθεί μόνο η κρίση για την έως σήμερα θέση του Γενικού Διευθυντή, ενώ οι Διευθυντές και οι Τμηματάρχες – χωρίς βέβαια καμία ευθύνη των συναδέλφων – βρίσκονται στη θέση τους με τοποθέτηση. Κι ενώ εδώ και μήνες βρίσκονται σε εξέλιξη, και ολοκληρώνονται σταδιακά, οι προκηρύξεις για επιλογή Διευθυντών στις Γενικές Διευθύνσεις Αναστήλωσης Μνημείων και Τεχνικών Έργων και Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που είναι η πολυπληθέστερη και πιο νευραλγική Γενική Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ, κινδυνεύει να είναι η μόνη Γενική Διεύθυνση της οποίας οι Διευθυντές και Τμηματάρχες θα παραμένουν τοποθετημένοι με Υπουργική Απόφαση, ενώ έχουν περάσει σχεδόν δέκα (10) χρόνια  από την τελευταία διαδικασία κρίσεως!
Με δεδομένες τις σοβαρές διαφωνίες του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για το νομικό πλαίσιο που διέπει σήμερα τις κρίσεις, με το υπερβολικό βάρος που δίνει στη συνέντευξη και μόνον για όσους περνούν στην πρώτη επτάδα, την δυσανάλογη προς τους κατόχους διδακτορικού τίτλου μοριοδότηση για τους αποφοίτους της ΕΣΔΔ, και την απουσία μοριοδότησης για το επιστημονικό και ειδικό έργο που επιτελεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία, θεωρούμε ζήτημα ισοτιμίας και διαφάνειας να προχωρήσουν οι κρίσεις και στην ΓΔΑΠΚ, προνοώντας, ωστόσο, για την θεραπεία αυτών των στρεβλώσεων, καθώς και άλλων προβλημάτων που προέκυψαν με την τελευταία προκήρυξη (άριστη γνώση ξένης γλώσσας, περιγράμματα εργασίας κλπ).
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ρωτά:
Σε τι εξυπηρετεί αυτή η καθυστέρηση;
Σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία διόρθωσης και επαναπροκήρυξης, για την έκδοση της οποίας έχει δεσμευτεί και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ σε συνάντηση με το ΔΣ του ΣΕΑ;
Θα καταργηθεί η απαράδεκτη τροπολογία Γεροβασίλη, που αποκλείει από τη διαδικασία των κρίσεων όσους διευθυντές συμμετείχαν στην απεργία αποχή της ΑΔΕΔΥ για την αξιολόγηση;
Γιατί εκκρεμεί ακόμη το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας που είναι απαραίτητο, ώστε να συμμετάσχουν ισότιμα όλοι οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες στις κρίσεις;
Το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία και η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οφείλει να προβεί άμεσα στην έκδοση νέας προκήρυξης, με όρους και προϋποθέσεις που δεν θα αποκλείσουν κανέναν  συνάδελφο, έχοντας επιλύσει με δόκιμο τρόπο τα  προβλήματα που προέκυψαν στην προηγούμενη προκήρυξη.
 
                              
 
 
                                                                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
                         
                                                                  Η Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας 
                                                             Σταματία Μαρκέτου     Θεμιστοκλής Βάκουλης