Τον τελευταίο καιρό ο ΣΕΑ έχει γίνει δέκτης ερωτημάτων από αρχαιολόγους σχετικά με την ύπαρξη κάποιας «Ένωσης Αρχαιολόγων», στην οποία ζητείται η εγγραφή τους ως μελών. Ο ΣΕΑ δηλώνει ρητά ότι ουδεμίασχέση έχει με την εν λόγω Ένωση, ούτε και γνωρίζει τους σκοπούς και τους στόχους της.

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Τον τελευταίο καιρό ο ΣΕΑ έχει γίνει δέκτης ερωτημάτων από αρχαιολόγους σχετικά με την ύπαρξη κάποιας «Ένωσης Αρχαιολόγων», στην οποία ζητείται η εγγραφή τους ως μελών. Ο ΣΕΑ δηλώνει ρητά ότι ουδεμία σχέση έχει με την εν λόγω Ένωση, ούτε και γνωρίζει τους σκοπούς και τους στόχους της. Πρόκειται προφανώς για μια ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία κινείται στο περιθώριο αφού αποφεύγει να λάβει δημόσιο χαρακτήρα.
Διευκρινίζεται πάντως ότι δεν πρόκειται για την θεσμική επιστημονική ένωση όλων των αρχαιολόγων, πρωτοβουλία την οποία έχει ήδη αναλάβει ο ΣΕΑ, και η οποία δεν θα διακινείται εν κρυπτώ, αλλά θα γίνει με δημόσιο διάλογο με όλους τους ενδιαφερομένους, πρόσωπα και θεσμούς, όπως, άλλωστε, έχει αποφασίσει ο Σύλλογός μας.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ