ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
 
          
   Αθήνα,  29/11/2018
   Αρ. Πρωτ.: 312
 
 
                                                                                
  ΠΡΟΣ:  1. Υπουργού Πολιτισμού και                            
                    Αθλητισμού

                2.  Υφυπουργού Πολιτισμού και                     
                     Αθλητισμού
 
                3. Γενική Γραμματέα Πολιτισμού
            
                4. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων
                    και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
              
                
 
 
  ΚΟΙΝ.: τα μέλη του ΣΕΑ
 
                                                                                                 
            Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει τη συμπαράστασή του στους συναδέλφους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών που διώκονται ποινικά με τρεις (!) μηνύσεις –και μάλιστα με τη διαδικασία του αυτοφώρου– για την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων που αφορούν τις εγκεκριμένες από το ΥΠ.ΠΟ.Α. εργασίες περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου της Πνύκας.
 
            Καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την πολιτική ηγεσία και τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να προσφέρει άμεσα νομική υποστήριξη στους διωκομένους συναδέλφους.
 
            Παράλληλα, καταδικάζουμε τις πράξεις βανδαλισμού, καταστροφής δημόσιας περιουσίας και αυθαίρετης παρέμβασης στο αρχαιολογικό έργο, πράξεις που στρέφονται κατά της ευνομούμενης Πολιτείας και των αρμοδίων Υπηρεσιών, οι οποίες προστατεύουν την Πνύκα, παγκόσμιο σύμβολο της Δημοκρατίας.
 
                
                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
                         
                                   Η Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας 
                                         κ.α.α
                            Αργυρώ Καραμπερίδη                               Θεμιστοκλής Βάκουλης