ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
          
 
Αθήνα,  26/11/2018
Αρ. Πρωτ.: 308
                                

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Πολιτισμού και                            
                  Αθλητισμού

             2.  Υφυπουργό Πολιτισμού και                     
                     Αθλητισμού
 
             3. Γενική Γραμματέα Πολιτισμού
            
             4. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων
                    και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
              
             5. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής
                    Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής
                    Διακυβέρνησης
                                                                                                 
 ΚΟΙΝ.: τα μέλη του ΣΕΑ
 
Σχετικά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Δ/νσης στη ΓΔΑΠΚ

Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από την δημοσίευση της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της ΓΔΑΠΚ, καθώς και δύο μήνες από την ανάκλησή της, και τίποτα δεν διακρίνεται στον ορίζοντα που να προοιωνίζεται την έκδοση  νέας προκήρυξης. 
Πάγια θέση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων είναι η επιλογή προϊσταμένων με την διαδικασία των κρίσεων, με διαφάνεια και αξιοκρατία. Δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια, τόσο στο ΥΠ.ΠΟ.Α. όσο και σε όλο το δημόσιο, οι θέσεις ευθύνης πληρώνονται με τοποθετήσεις από τον εκάστοτε Υπουργό. Στη ΓΔΑΠΚ έχει ολοκληρωθεί μόνο η κρίση για την έως σήμερα θέση του Γενικού Διευθυντή, ενώ οι Διευθυντές και οι Τμηματάρχες – χωρίς βέβαια καμία ευθύνη των συναδέλφων – βρίσκονται στη θέση τους με τοποθέτηση. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να επισπευστεί η διαδικασία των κρίσεων για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης των Διευθύνσεων, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα και η αντίστοιχη διαδικασία κρίσεων για τις θέσεις ευθύνης των Τμημάτων.
Με δεδομένο ότι οι διαδικασίες των κρίσεων για τους άλλους κλάδους προχωρούν κανονικά, γεννάται το ερώτημα, θα παραμείνει η ΓΔΑΠΚ, (οι κλάδοι των αρχαιολόγων και των συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης), η μόνη Γενική Δ/νση στην οποία δεν θα έχουν αναδειχθεί Προϊστάμενοι από τη διαδικασία κρίσεων; Καθώς μάλιστα το 2019 είναι χρονιά επάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων, φαίνεται ότι η στιγμή που θα τοποθετηθούν Δ/ντες και Τμηματάρχες μετά από κρίσεις παραπέμπεται στις καλένδες. Ποιόν εξυπηρετεί αυτή η καθυστέρηση; 
Σε τί σημείο βρίσκεται η διαδικασία διόρθωσης και επαναπροκήρυξης, για την έκδοση της οποίας δεσμεύτηκε και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ στην τελευταία συνάντηση με το ΔΣ του ΣΕΑ;
Το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία και η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οφείλει να προβεί άμεσα στην έκδοση νέας προκήρυξης, με όρους και προϋποθέσεις που δεν θα αποκλείσουν κανέναν  συνάδελφο, έχοντας επιλύσει με δόκιμο τρόπο τα  προβλήματα που προέκυψαν στην προηγούμενη προκήρυξη.
 
                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
                         
                                    Η Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας 
                                         κ.α.α
                            Αργυρώ Καραμπερίδη                               Θεμιστοκλής Βάκουλης