ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
          
 
 
 Αθήνα,  26/9/2018
 Αρ. Πρωτ.: 240
 
 Προς:
 τα μέλη του ΣΕΑ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24.9.2018

 
Την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 αντιπροσωπεία του ΔΣ του ΣΕΑ πραγματοποίησε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μυρσίνη Ζορμπά από κοινού με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κ. Στρατή. Αναλυτικά:

 • Σχετικά με το μείζον θέμα των ακινήτων του ΥΠΠΟΑ, η υπουργός και ο υφυπουργός επανέλαβαν την θέση του ΥΠΠΟΑ ότι όλα τα ακίνητα που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά θα παραμείνουν κατά νομή, κατοχή και διαχείριση στο ΥΠΠΟΑ. Η υπουργός δεσμεύτηκε για θεσμική θωράκιση με πρόβλεψη που θα εξαιρεί από τη μεταβίβαση τα ακίνητα της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει. Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν νέες Υπουργικές αποφάσεις που θα εξαιρούν ονομαστικά τα εν λόγω ακίνητα. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι ακόμη δεν γνωρίζει την πλήρη λίστα ούτε των ακινήτων αρμοδιότητας ΥΠΠΟΑ που περιλαμβάνονται στα 10.119 ακίνητα που μεταβιβάστηκαν στην ΕΤΑΔ με τα ΦΕΚ 2317/Β/19-06-2018, ΦΕΚ 2320/Β/19-06-2018, ούτε των ακινήτων αρμοδιότητας ΥΠΠΟΑ που περιλαμβάνονται στη λίστα με τα 70.000 ακίνητα που ήδη βρίσκονται στην κυριότητα της ΕΤΑΔ από το παρελθόν. Ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ή ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου του καταλόγου από ομάδα εργασίας και ότι θα ζητηθεί και η συνδρομή των Εφορειών, χωρίς να αναφερθεί χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση του ελέγχου. Δεσμεύτηκαν ότι υπάρχει η πολιτική βούληση να βρεθούν και να εξαιρεθούν όλα από τη μεταβίβαση της κυριότητας ή της διαχείρισης της ΕΤΑΔ, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά και τα 36 ακίνητα του ΥΠΠΟΑ στην Πλάκα (μεταξύ αυτών και κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες) τα οποία είχαν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ από το 2013-4 και δι’ αυτού στην ΕΤΑΔ.

Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων άσκησε κριτική στο Ν. 4329, επέμεινε ότι η διαδικασία της εξαίρεσης έπρεπε να είχε προηγηθεί της έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, επισήμανε τους κινδύνους από τη διατύπωση για τη διαχείριση και επεσήμανε ότι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των όσων λέει το ΥΠΠΟΑ στο από 19/9/2018 Δελτίο Τύπου, στο οποίο αναφέρεται ότι «τα μνημεία, τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι ιστορικοί τόποι, η πολιτιστική κληρονομιά εν γένει δεν παραχωρούνται και δεν υπάγονται σε καθεστώς συναλλαγής» και στο από 22/9/2018 Δελτίο τύπου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο) που μιλά για την εξαίρεση «αρχαιολογικών μνημείων» (sic) και μόνο. Η διαφοροποίηση αυτή είναι ουσιώδης, γιατί αφορά την τύχη νεότερων μνημείων, αρχαιολογικών αποθηκών, μουσειακών κτιρίων και άλλων που εξυπηρετούν ανάγκες της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η υπουργός και ο υφυπουργός στο σημείο αυτό επανέλαβαν ότι υπάρχει η πολιτική βούληση από πλευράς κυβέρνησης για την εξαίρεση όλων των κτιρίων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο ΣΕΑ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο για να διασφαλιστεί θεσμικά η εξαίρεση όλων των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των ακινήτων που εμπίπτουν στην αρχαιολογική νομοθεσία ή χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισμού, από τη μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος επί αυτών προς την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. και το Υπερταμείο.

 • Συζητήθηκε το μείζον ζήτημα της προστασίας των μνημείων μέσα από την περιχαράκωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Έγινε αναφορά στις περιπτώσεις εκχώρησης μεγάλων δημόσιων εκτάσεων στο ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. και την εκκίνηση μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων στους χώρους αυτούς.

Τονίστηκαν οι πρωτοβουλίες του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, που πολλές φορές χρειάστηκε να παρέμβει μεταξύ άλλων υπέρ της εφαρμογής του αρχαιολογικού νόμου για τον καθορισμό ζωνών προστασίας αρχαιοτήτων εντός των εκτάσεων αυτών, τον καθορισμό όρων για την ανάληψη των ανασκαφικών δαπανών και δαπανών ανάδειξης από τον επενδυτή, τη διάσωση μνημείων που κινδύνευαν να αποχαρακτηριστούν και να κατεδαφιστούν.
Επαναλήφθηκε η πεποίθηση του Συλλόγου ότι η ύπαρξη αρχαιοτήτων σε μια δημόσια έκταση, η οποία παραχωρείται σε επενδυτές, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση τροχοπέδη στην ανάπτυξη, αλλά αντίθετα προσφέρει τη δυνατότητα νέων ερευνών και ανάδειξης σημαντικών ευρημάτων, όπως έχει συμβεί σε Μεγάλα Έργα στο παρελθόν.

 • Έγινε υπενθύμιση ότι εκ του Συντάγματος και του αρχαιολογικού νόμου η Α.Υ. ως κύριος φορέας διαχείρισης, μελέτης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και μνημείων οφείλει να χαράζει και να εισηγείται προτάσεις, σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, για την πραγματοποίηση έργων επί μνημείων, δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών, δράσεις ψηφιακής προβολής, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η ενίσχυση του θεσμού της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, του μόνου θεμιτού και αποτελεσματικού τρόπου εκτέλεσης έργων στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η πολιτική ηγεσία συμφώνησε επί της αρχής με τη θέση του Συλλόγου.

 • Συζητήθηκε η προσπάθεια υποκατάστασης του ρόλου της Α.Υ. από εξωτερικούς φορείς, ιδιαίτερα στο πλαίσιο προετοιμασίας και υλοποίησης έργων πολιτισμού στο ΕΣΠΑ 2014-2020, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο παρεμβαίνοντας αυτοτελώς στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επηρέασε καθοριστικά την επιλογή των υπό ένταξη έργων. Η ανεξέλεγκτη δράση του Σωματείου αυτού έχει οδηγήσει στο πρωτοφανές φαινόμενο της χάραξης δημόσιας πολιτικής επί των μνημείων της χώρας από ένα ιδιωτικό σωματείο, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την ένταξη μνημείων σε προγράμματα χρηματοδότησης όχι με βάση κριτήρια εθνικής εμβέλειας με σκοπό την προστασία και την ανάδειξη, αλλά με συγκυριακά κριτήρια που εκπορεύονται από έναν ιδιωτικό όμιλο.

Τόσο η Υπουργός όσο και ο Υφυπουργός τόνισαν ότι τέτοια φαινόμενα είναι λυπηρά, δήλωσαν συναντίληψη και βεβαίωσαν ότι θα εργαστούν για τον περιορισμό τους.

 • Συζητήθηκε το επίκαιρο θέμα των κρίσεων για θέσεις ευθύνης σε επίπεδο Διεύθυνσης και Τμήματος. Τονίστηκε η πάγια θέση του Σ.Ε.Α. για την επιλογή προϊσταμένων με διαδικασία κρίσεων και όχι η τοποθέτηση με Υπουργική Απόφαση και η ανάγκη επίσπευσης των σχετικών διαδικασιών. Εκφράστηκαν μια σειρά από αντιρρήσεις για το Ν. 4369/2016, τη μη συμπερίληψη ειδικών κριτηρίων που αντιστοιχούν στα επιστημονικά καθήκοντα του κλάδου των αρχαιολόγων, την πριμοδότηση με ποικίλους τρόπους των αποφοίτων της ΕΣΔΔ, την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας. Παράλληλα, εκφράστηκαν οι εύλογες ανησυχίες για το ανεφάρμοστο του νόμου, όπως τροποποιήθηκε, τόσο για την επιλογή διευθυντών, όσο, και ακόμα περισσότερο για την επιλογή τμηματαρχών καθώς θα απαιτηθεί η διεξαγωγή ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού συνεντεύξεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επισημάνθηκε επίσης η πιθανότητα αποκλεισμού μεγάλου αριθμού συναδέλφων, με σημαντική προσφορά στην Α.Υ. λόγω της συγκεκριμένης διαδικασίας. Ο ΣΕΑ επιθυμεί την επίσπευση της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης, με την άμεση έκδοση νέας προκήρυξης, με όρους και προϋποθέσεις που δεν θα αποκλείουν συναδέλφους και ταυτόχρονα θα καθιστούν την προκήρυξη λειτουργική και εφαρμόσιμη. Εκφράστηκε έντονη διαμαρτυρία ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλεισμού συναδέλφων που συμμετείχαν στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ από την αξιολόγηση και δηλώθηκε ότι ο Σύλλογος θα υπερασπιστεί με κάθε μέσο την δυνατότητα συμμετοχής τους.

Η πολιτική ηγεσία ενημέρωσε ότι οι ιδιαιτερότητες της Α.Υ. είναι αντιληπτές και από τα συναρμόδια υπουργεία, ενώ γίνονται συζητήσεις για την τροποποίηση της σχετικής προκήρυξης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να δοθεί περισσότερο ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επαναπροκήρυξη.

 • Ζητήθηκε η έγκαιρη έκδοση Π.Υ.Σ. για την πρόσληψη προσωπικού στα έργα που εκτελούνται με Προγραμματικές Συμβάσεις ή με χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους ή ακόμη σε έργα τρίτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα απορρόφησης κονδυλίων και εκτέλεσης έργων (ακόμα και για περιπτώσεις ιδιαίτερα κρίσιμες όπως έργα σε σεισμόπληκτα μνημεία) , λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, ολοκλήρωσης σωστικών ανασκαφών που χρονίζουν σε οικόπεδα ιδιωτών και γενικότερα δυσλειτουργίας των Υπηρεσιών.

 • Ζητήθηκε η παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας για την επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από τις ΔΔΥΕ σε αρκετές Εφορείες με την Κ.Υ.Α. 75555/289/6-7-2017 (ΦΕΚ 2336/Β/2017) και την αδυναμία απορρόφησης πιστώσεων που κατανεμήθηκαν στις Υπηρεσίες μετά τον Ιούνιο. Ο κ. Υφυπουργός δήλωσε ότι το πρόβλημα είναι γνωστό και ότι γίνονται ενέργειες για την επίλυσή του.

 • Ζητήθηκε ενημέρωση για την πορεία της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για τις 33 θέσεις αρχαιολόγων και ζητήθηκε η ανάληψη πρωτοβουλίας για νέες προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων  που είναι απολύτως απαραίτητες για την λειτουργία των Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ.

 • Ζητήθηκε η στήριξη της προσπάθειας του Συλλόγου για την εμπέδωση της δημοκρατικής λειτουργίας της Α.Υ., η οποία τα τελευταία χρόνια βάλλεται καθώς αυξάνονται τα φαινόμενα αυταρχικής συμπεριφοράς εντός των Υπηρεσιών. Η Υπουργός και ο Υφυπουργός δήλωσαν ότι θα στηρίξουν κάθε προσπάθεια εξομάλυνσης σχετικών προβλημάτων, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας.

 • Ζητήθηκε ενημέρωση για την πορεία κατάρτισης του σχεδίου Οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, η δημοσιοποίηση του οποίου είχε τοποθετηθεί εντός μηνός Ιουλίου 2018, και επαναλήφθηκε η πρόθεση του ΣΕΑ να συμμετάσχει στη σχετική διαβούλευση των θεσμικών συνομιλητών.

Ο υφυπουργός ενημέρωσε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει εφικτό στα μέσα Οκτωβρίου.

 • Τέθηκαν οικονομικά/εργασιακά ζητήματα του κλάδου. Συγκεκριμένα:

 1. Η επίσπευση της διαδικασίας για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδιώτες, ιδιωτικά έργα ή άλλους φορείς εποπτευόμενους από το ΥΠΠΟΑ και η ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας προκειμένου η παραπάνω προϋπηρεσία να αναγνωρίζεται και για τη μισθολογική εξέλιξη των συναδέλφων,

 2. η καταβολή της νόμιμης αμοιβής για τις υπερωρίες που πραγματοποιούν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα,

 3. η ένταξη του κλάδου των Αρχαιολόγων σ΄ αυτούς που εργάζονται σε συνθήκες επικίνδυνες και ανθυγιεινές,

 4. η χορήγηση στους μόνιμους και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ, που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ, ειδικού επιδόματος,

 5. η αναθεώρηση επί τα βελτίω του ορίου των 60 ημερών ετησίως για υπηρεσιακές μετακινήσεις εκτός έδρας,

 6. η μείωση του ανώτατου ορίου χιλιομετρικών αποστάσεων για την καταβολή ημερήσιας μετακίνησης, επέκταση της αποζημίωσης για παραμονή εκτός έδρας και σε ημέρες αργιών, ιδίως σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές,

 7. ειδική συμφωνία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για να ταξιδεύουν οι αρχαιολόγοι δωρεάν για την πραγματοποίηση αυτοψιών,

 8.  με τη συνδρομή της ΕΔΕΠΟΛ, τα οδοιπορικά των συναδέλφων για την εποπτεία των έργων ΕΣΠΑ και των συγχρηματοδοτούμενων να συνεχίσουν να πληρώνονται από τον προϋπολογισμό των έργων χωρίς να προσμετρώνται στις επιτρεπόμενες ημέρες εκτός έδρας.

Ο υφυπουργός ενημέρωσε ότι έχει δρομολογηθεί η διάταξη νόμου για την αύξηση των ημερών εκτός έδρας σε 100 για τις νησιωτικές εφορείες, σε 80 για όσους εκτελούν έργα ΕΣΠΑ, ενώ θα γίνει εκ νέου χαρτογράφηση του δημοσιονομικού κόστους για την ένταξη στη ρύθμιση και των πανελλήνιων εφορειών.

 
                                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ
                         
                                   Η Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας 
                               Σταματία Μαρκέτου                               Θεμιστοκλής Βάκουλης