ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
          
 
 
 Αθήνα,  26/9/2018
 Αρ. Πρωτ.:239
 
 Προς:
 τα μέλη του ΣΕΑ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Σ.Ε.Α. ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 

Tην Τετάρτη, 19-9-2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. με τη νέα Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. συνεχάρη τη νέα Γενική Διευθύντρια για την ανάληψη της θέσης ευθύνης με την πρόσφατη διαδικασία κρίσεων και της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο της. Στη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την Υπηρεσία και τον κλάδο (βλ. συνημ. Υπόμνημα).

Ειδικότερα συζητήθηκε:

  • το ζήτημα της προστασίας των μνημείων στο πλαίσιο Μεγάλων Έργων και επενδύσεων. Ο ΣΕΑ κατέστησε για πολλοστή φορά σαφές ότι οι αρχαιότητες και τα μνημεία δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση τροχοπέδη στην ανάπτυξη, αλλά αντίθετα δίνουν δυνατότητες αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό η ΓΔΑΠΚ συμφώνησε με την πάγια θέση του ΣΕΑ ότι οφείλει να μεριμνά για την τήρηση των όρων προστασίας, μελέτης και ανάδειξης των αρχαιοτήτων στο πλαίσιο Μνημονίων που συνάπτονται μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και Εταιριών στο πλαίσιο Μεγάλων Ιδιωτικών Έργων.

  • η υπεράσπιση και η θεσμική θωράκιση της αυτεπιστασίας και η διαφύλαξη του ρόλου της Γ.Δ.Α.Π.Κ στην χάραξη πολιτιστικής πολιτικής επί των μνημείων. Τέθηκε επιτακτικά η ανάγκη χρηματοδότησης και υποστήριξης των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. για την παραγωγή ή ανάθεση μελετών επί μνημείων με την αναγκαία αναπροσαρμογή του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να μην υποκαθίσταται ο ρόλος της Γ.Δ.Α.Π.Κ από εξωτερικούς φορείς, όπως στην περίπτωση του Διαζώματος, το οποίο εκμεταλλευόμενο αδυναμίες του δημόσιου λογιστικού και την υποστελέχωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας χαράσσει τη δική του πολιτική επί των μνημείων, αναθέτοντας σε ιδιώτες, μέσω «χορηγιών» ακριβές μελέτες με έναν αθέμιτο ανταγωνισμό απέναντι στο ΥΠ.ΠΟ.Α. Και στο θέμα αυτό υπήρξε συναντίληψη και δέσμευση της Γ.Δ.Α.Π.Κ ότι θα πάρει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ούτως ώστε η Α.Υ. να καταστεί ο βασικός φορέας χάραξης πολιτιστικής πολιτικής επί των μνημείων.

  • τα οικονομικά αιτήματα μελών του Σ.Ε.Α. Η επίσπευση της διαδικασίας αναγνώρισης προϋπηρεσίας, η καταβολή της νόμιμης αμοιβής για τις υπερωρίες, η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, η χορήγηση ειδικού επιδόματος ΕΣΠΑ, η υπέρβαση των 60 ημερών ετησίως για υπηρεσιακές μετακινήσεις, η μείωση του ανώτατου ορίου χιλιομετρικών αποστάσεων για την καταβολή ημερήσιας μετακίνησης και η ειδική πρόσθετη αμοιβή του καταδυόμενου προσωπικού και της ασφάλισής του ήταν τα βασικά αιτήματα που επανέλαβε ο ΣΕΑ. Η Γ.Δ.Α.Π.Κ συμμερίστηκε το σύνολο των παραπάνω αιτημάτων του Σ.Ε.Α. και υποσχέθηκε ότι θα σταθεί στο πλευρό του Συλλόγου στη διεκδίκηση και ικανοποίησή τους.

  • οι τοποθετήσεις σε θέση ευθύνης. Ο Σ.Ε.Α. τόνισε την ανάγκη της επίσπευσης της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων, αφού ανακληθεί η επαναπροκήρυξη του περασμένου Αυγούστου και άμεση έκδοση νέας προκήρυξης, με όρους και προϋποθέσεις που δεν θα αποκλείουν συναδέλφους και ταυτόχρονα θα καθιστούν την προκήρυξη λειτουργική και εφαρμόσιμη. Επιπλέον δηλώθηκε ότι ο Σ.Ε.Α. θα υπερασπιστεί τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία κρίσεων των συναδέλφων που συμμετείχαν στην απεργία-αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ από την αξιολόγηση. Η Γεν. Διευθύντρια της Γ.Δ.Α.Π.Κ εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί επιτυχώς σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  • η στελέχωση των Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ. Ζητήθηκε η άμεση καταγραφή των πραγματικών κενών, ανά την επικράτεια, προκειμένου να υπάρξει διεκδίκηση νέων προσλήψεων αρχαιολόγων, μουσειολόγων, ιστορικών τέχνης, λαογράφων και ιστορικών, καθώς και όλων των ειδικοτήτων στην Α.Υ. Τονίστηκαν ιδιαίτερα οι ελλείψεις της Υπηρεσίας σε τεχνικό προσωπικό, εργατοτεχνίτες, σχεδιαστές και μηχανικούς αλλά και σε φυλακτικό προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.  Από την πλευρά της η Γεν. Διευθύντρια ενημέρωσε ότι ήδη έχει κινηθεί η διαδικασία για να κατανεμηθούν σε υπηρεσίες οι κενές θέσεις του Οργανογράμματος, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για υποδοχή υπαλλήλων από την κινητικότητα και ότι, παράλληλα, έχει ξεκινήσει η χαρτογράφηση για τις πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών σε προσωπικό.

  • τα ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Α.Π.Κ. Τα φαινόμενα αυταρχικής συμπεριφοράς από την πλευρά προϊσταμένων, τα οποία λαμβάνουν διαφορετικές εκφάνσεις ανά υπηρεσία, συζητήθηκαν λεπτομερώς ενώ ζητήθηκε από την αρμόδια Γεν. Διεύθυνση να προβεί, κατά περίπτωση, στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί το δημοκρατικό κλίμα και η χρηστή διοίκηση σε όλες τις Υπηρεσίες. Η Γ.Δ.Α.Π.Κ. δεσμεύτηκε ότι θα πάρει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την εξάλειψη των παραπάνω φαινομένων αυταρχισμού, καθώς και την αναβάθμιση-υποστήριξη του διοικητικού ρόλου των διευθυντών, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία της Α.Υ. Τόνισε επιπλέον ότι η φύση της δουλειάς μας είναι τέτοια που δεν δικαιολογείται να μην υπάρχει ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα στις κατά τόπους υπηρεσιακές μονάδες.

  • η ενίσχυση του ερευνητικού-επιστημονικού ρόλου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ο Σ.Ε.Α. πρότεινε στην Γ.Δ.Α.Π.Κ. να αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες ενίσχυσης των  δομών που θα υποστηρίζουν το επιστημονικό έργο των αρχαιολόγων, καθώς και τις συνεργασίες τους με συναφείς ειδικότητες, τη δυνατότητα μελέτης του υλικού και στο πλαίσιο του ωραρίου, τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο προς μελέτη υλικό γενικότερα. Η κ. Π. Αδάμ-Βελένη ενημέρωσε ότι πρόθεσή της είναι να δρομολογηθεί η αξιοποίηση του αρχαιολογικού υλικού των παλαιών ανασκαφών με στόχο τη δημοσίευσή τους, καθώς και την εκκίνηση ερευνητικών προγραμμάτων μελέτης και δημοσίευσης.

  • οι δράσεις προβολής της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Συζητήθηκε, τέλος, η ενίσχυση των υπηρεσιών με κονδύλια και προσωπικό προκειμένου να υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις προβολής και η αναγκαιότητα χάραξης ενός κεντρικού σχεδιασμού προβολής των δημόσιων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Η Γ.Δ.Α.Π.Κ. συμφώνησε ότι μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Συμφωνήθηκε επίσης η καθιερωμένη Ημέρα Δράσης για την προβολή του πολυσχιδούς έργου της Α.Υ. που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Σ.Ε.Α., (φέτος θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία προκειμένου να υπάρχει άφθονος χρόνος προετοιμασίας) να πραγματοποιηθεί από κοινού με την Γ.Δ.Α.Π.Κ.

Η κα Γενική Διευθύντρια διαβεβαίωσε την αντιπροσωπεία του Δ.Σ. ότι γνωρίζει, κατανοεί και λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις θέσεις του Σ.Ε.Α., ως μάχιμο μέλος του και η ίδια και προτίθεται να συνεργάζεται με τον Σύλλογο και να παρεμβαίνει για την επίλυση των προβλημάτων όπου και όποτε απαιτείται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

                         
                                              Η Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας 
                                      Σταματία Μαρκέτου                             Θεμιστοκλής Βάκουλης