Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε την παραχώρηση αιθουσών και του εξωτερικού κήπου του κτηρίου του Σ.Ε.Α. στην οδό Ερμού 134-136 για την πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων έναντι αντιτίμου προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα συντήρησης του κτηρίου.

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ
Εγκύκλιος
 
Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε την παραχώρηση αιθουσών και του εξωτερικού κήπου του κτηρίου του Σ.Ε.Α. στην οδό Ερμού 134-136 για την πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων έναντι αντιτίμου προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα συντήρησης του κτηρίου.
Τα αιτήματα για παραχώρηση παρακαλούμε όπως απευθύνονται προς την επιτροπή κτηρίου του Συλλόγου η οποία και είναι αρμόδια για την εισήγηση  προς το Δ.Σ. για την έγκρισή τους.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

 
             Ο Πρόεδρος                                             Η Γενική Γραμματέας 
       Δημήτρης Αθανασούλης                       Άλκηστη Παπαδημητρίου