Το Δ.Σ. του ΣΕΑ αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της προβλεπόμενης από το καταστατικό ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία θα πραγματοποιηθεί

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Το Δ.Σ. του ΣΕΑ αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της προβλεπόμενης από το καταστατικό ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία θα πραγματοποιηθεί
 
Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010 στις 9.00 π.μ.
στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών
Σίνα και Δαφνομήλη, έναντι του Γαλλικού Ινστιτούτου
 
Η Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης θα σας σταλεί με νεότερη εγκύκλιο.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ