Αθήνα, 19 Μαρτίου 2018
Αρ. πρωτ.65
 
Ο Σ.Ε.Α. δεν πρόκειται να επιτρέψει να μετακυλίονται στους εργαζόμενους τυχόν ευθύνες για καθυστερήσεις στην εκτέλεση μεγάλων έργων τρίτων, όπως λ.χ. συνέβη κατά την εκτέλεση του έργου Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία &  διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας, όπου η Περιφερειάρχης Αττικής και ο Αντιπεριφερειάρχης επιρρίπτουν άδικα ευθύνες στους κατά τα άλλα σκληρά εργαζόμενους συναδέλφους για να φέρουν σε πέρας έργα  τρίτων, πολλές φορές φαραωνικών διαστάσεων, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
 
Είναι επιβεβαιωμένο από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους στα μεγάλα τεχνικά έργα τρίτων ότι η μεγαλύτερη καθυστέρηση οφείλεται σε απαλλοτριώσεις, σε δουλείες ιδιοκτησιών και στη μετακίνηση των δικτύων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) και ακολούθως στις αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες. Παρά ταύτα προβάλλεται και μεγεθύνεται η τελευταία, αφού οι αρχαιότητες δεν έχουν ιδιοκτήτη εν ζωή!