Στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου υπερψηφίστηκε ο διοικητικός απολογισμός και ο οικονομικός απολογισμός.