Έχοντας υπ’ όψιν την συγκυρία και τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει στα συμφέροντα των εργαζομένων αλλά και στην προστασία της μνημειακής μας κληρονομιάς, θεωρούμε ότι είναι καιρός τα σωματεία που εκπροσωπούν το επιστημονικό προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ.Τ. που ασχολείται με την προστασία των μνημείων να συντονίσουν την δράση τους

Προς 1.Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΣΑ 2.Διοικητικό Συμβούλιο ΕΜΥΔΑΣ Κοιν.: Όλα τα μέλη του ΣΕΑ


Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Έχοντας υπ’ όψιν την συγκυρία και τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει στα συμφέροντα των εργαζομένων αλλά και στην προστασία της μνημειακής μας κληρονομιάς, θεωρούμε ότι είναι καιρός τα σωματεία που εκπροσωπούν το επιστημονικό προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ.Τ. που ασχολείται με την προστασία των μνημείων να συντονίσουν την δράση τους.
Η συνεργασία των τριών συλλόγων και η αναζήτηση συνθέσεων θα ανακόψουν τα όποια σχέδια γίνονται ερήμην των ειδικών επιστημόνων για την υποβάθμιση των Υπηρεσιών Προστασίας των Μνημείων μας αλλά και για την περαιτέρω υποβάθμιση της θέσης των εργαζομένων.
Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την εξεύρεση μιας κοινής ημερομηνίας για την πραγματοποίηση μιας κοινής σύσκεψης αντιπροσωπειών των ΔΣ των Συλλόγων μας προκειμένου να ορισθεί το πλαίσιο της κοινής μας δράσης, η οποία μπορεί να προσλάβει και θεσμικό χαρακτήρα. 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το ΔΣ του ΣΕΑ,
 
         
  Ο Πρόεδρος                                  Η Γενική Γραμματέας
Δημήτρης Αθανασούλης           Άλκηστη Παπαδημητρίου