Αθήνα, 26.02.2018

Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, στη συνεδρίασή του της 23ης Φεβρουαρίου, συζήτησε τις εξελίξεις της τελευταίας περιόδου αναφορικά με τη λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας των Υπαλλήλων του ΥΠΠΟ, δικαιούχοι των παροχών του οποίου είναι και τα μέλη του ΣΕΑ και επισημαίνει τα εξής:
 
1. Οι οποιεσδήποτε ενέργειες από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση οφείλουν να γίνονται με γνώμονα τόσο την πλήρη διασφάλιση των παροχών που αποδίδονται στους δικαιούχους του Ταμείου όσο και την πλήρη διαλεύκανση των όποιων διαχειριστικών ή άλλων ζητημάτων έχουν τυχόν εντοπιστεί από τον έλεγχο των προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων. Οποιαδήποτε διαχείριση δημόσιου χρήματος, και μάλιστα στο όνομα των εργαζομένων, οφείλει να είναι ανοιχτή στον έλεγχο και την απόδοση ευθυνών.
 
2. Η νέα Διοίκηση και Διεύθυνση του Ταμείου θα πρέπει να αφεθούν απερίσπαστοι στην ομαλή άσκηση των καθηκόντων τους. Στην κατεύθυνση αυτή δεν συμβάλουν ενέργειες όπως η κατάληψη των γραφείων του Ταμείου, η οποία κατ' ουσίαν έχει ως  στόχο την επιστροφή πρώην στελέχους του Ταμείου που ελέγχεται. Η κατάληψη αυτή  παρεμποδίζει τη λειτουργία του νέου ΔΣ και  την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την πληρωμή της μισθοδοσίας των εργαζομένων στο Ταμείο, την προμήθεια αναλωσίμων για τον παιδικό σταθμό και την καταβολή των οφειλομένων στους δικαιούχους (αποζημίωση κατασκηνωτικής περιόδου 2017).
 
3. Θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα η εξαγγελθείσα από την κυβέρνηση μεταφορά του παιδικού σταθμού στο ΥΠΠΟΑ, με τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, καθώς και τη διασφάλιση των θεσμικών και οικονομικών προϋποθέσεων για την εύρυθμη, αποτελεσματική και σύννομη λειτουργία του.      
 
4. Το ζήτημα της διαφάνειας στη λειτουργία του οιουδήποτε φορέα ή μηχανισμού διαχειρίζεται οικονομικούς πόρους εξ ονόματος των εργαζομένων είναι κομβικής σημασίας για την προστασία των ίδιων των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους, έναντι κάθε προσπάθειας ηθικής απαξίωσης των εργαζομένων και φαλκίδευσης των δικαιωμάτων τους. Ως εκ τούτου, απαιτείται η επεξεργασία ενός ισχυρού νομικού πλαισίου που να θωρακίζει, να παγιώνει και να διευρύνει από τούδε και εξής τις παροχές που αποδίδονται ως κοινωνικός μισθός στους εργαζόμενους (λ.χ. αποζημιώσεις για κατασκήνωση, επίδομα παιδικού σταθμού στους εργαζόμενους εκτός Αθηνών), με πλήρη διαφάνεια και έλεγχο.

Η Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Σταματία Μαρκέτου                                                  Θεμιστοκλής Βάκουλης