ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Σχετικά με το ζήτημα των κρίσεων και των τοποθετήσεων σε θέση ευθύνης ενόψει εφαρμογής του νέου οργανογράμματος
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 
Ο μεγάλος αριθμός κενών θέσεων ευθύνης στον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που ίσχυσε με το ΠΔ 104/2014  επέτεινε, εκτός των άλλων, τα προβλήματα δυσλειτουργίας που προκλήθηκαν με την εφαρμογή του. Η τοποθέτηση των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και ορισμένων Προϊσταμένων Τμημάτων έγινε με Υπουργική Απόφαση, χωρίς κρίση-επιλογή, ενώ πολλά παρέμειναν τα κενά ιδίως στα τμήματα των νεοσυσταθεισών Υπηρεσιών. Τα κενά αυτά, που αφορούν θέσεις ευθύνης του κλάδου των αρχαιολόγων αλλά και των λοιπών επιστημονικών κλάδων, δυσχέραιναν τη λειτουργία των υπηρεσιών καθιστώντας ανενεργά πολλά τμήματα και εντείνοντας φαινόμενα συγκεντρωτισμού και έλλειψης συντονισμού του έργου των υπηρεσιών, ενώ επέτειναν την υποστελέχωση ιδίως των υπηρεσιών της περιφέρειας. Η μη πλήρωση των θέσεων, είχε επίσης δυσμενή μισθολογική επίπτωση για πολλούς εργαζόμενους, οι οποίοι ενώ διέθεταν όλα τα απαιτούμενα προσόντα, δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να τοποθετηθούν σε θέση ευθύνης.Οι όποιες μεταγενέστερες, μετά την εφαρμογή του υφιστάμενου οργανογράμματος, τοποθετήσεις έγιναν επίσης με Υπουργική Απόφαση, ή με την μέθοδο της μετακίνησης κατόπιν εισήγησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, για να καλύψουν κατά περίπτωση επείγοντα κενά, ζητήματα αναπλήρωσης σε περίπτωση κενής θέσης προϊστάμενου, επιθυμίες συναδέλφων για μετακίνηση σε άλλη υπηρεσία, χωρίς ωστόσο η πλήρωση των κενών θέσεων με Υ.Α. να αντιμετωπίζεται με ενιαία κριτήρια ή να υπάρχει οποιαδήποτε δημοσιοποίηση καταλόγου κενών θέσεων και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως είναι η πάγια θέσου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, επιτείνοντας με αυτό τον τρόπο φαινόμενα κακοδιοίκησης, πολιτικών παρεμβάσεων, παρασκηνιακών ανταγωνισμών και άνισης μεταχείρισης. 
 
Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις της παρούσας κυβέρνησης για άμεση και διαφανή πλήρωση των θέσεων ευθύνης κατόπιν κρίσεων, σχεδόν δύο χρόνια από την δημοσίευση του Νόμου 4369/2016 (Βερναρδάκη) στο Υπουργείο μας έχει δρομολογηθεί μόλις η προκήρυξη θέσεων Γενικών Διευθυντών στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που η ίδια η κυβέρνηση δημοσιοποίησε, στο δεύτερο εξάμηνο του 2017 θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί η κρίση και τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα, Γενικών Διευθυντών και να ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής των Διευθυντών. Αντί γι’ αυτό καμία, πλην της ανωτέρω, πρόσκληση δεν έχει εκδοθεί ενώ παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην  διαδικασία προετοιμασίας των φακέλων των συναδέλφων για επικείμενες κρίσεις (αναγνώριση προϋπηρεσίας του προσωπικού, κυρίως των αορίστου χρόνου συναδέλφων με κίνδυνο να μην καταταγούν στο βαθμό που τους αντιστοιχεί, ούτε να προσμετρηθεί ορθά η αρχαιότητα, και των λοιπών τυπικών προσόντων). 
 
Η μεγάλη καθυστέρηση στις κρίσεις προϊσταμένων, η οποία βαρύνει τις προηγούμενες και την τωρινή κυβέρνηση, έχει ως αποτέλεσμα, όλες οι θέσεις ευθύνης να πάσχουν (αφού τυπικά οι κρίσεις-τοποθετήσεις ισχύουν για 3 έτη),καθώς σε θέση ευθύνης βρίσκονται σήμερα διευθυντές που είχαν κριθεί το 2010, τμηματάρχες που κρίθηκαν το 2014 αλλά βάσει προκήρυξης του 2011, διευθυντές και τμηματάρχες που δεν έχουν κριθεί και τοποθετήθηκαν αρχικά ως αναπληρωτές και στη συνέχεια με πλήρη καθήκοντα με Υπουργική Απόφαση. Παράλληλα, σε πλήθος μονίμων εργαζομένων στο ΥΠΠΟΑ, και στο σύνολο των εργαζομένων αορίστου χρόνου, δεν έχει δοθεί ποτέ η ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδικασία κρίσεων γεγονός που εντείνει τις ανισότητες και τις διακρίσεις σε βάρος του επιστημονικού προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την επικείμενη τοποθέτηση/επανατοποθέτηση προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος, με υπουργική απόφαση, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Οργανογράμματος στο ΥΠ.ΠΟ.Α. Παρότι η ψηφισθείσα τροπολογία του άρθρου 18, Ν.4492/2017, και η ακόλουθη από 14/11/2017 εγκύκλιος του Υ.Δ.Α. προβλέπει ουσιαστικά τη διατήρηση των τωρινών διευθυντών στην ίδια θέση ευθύνης, δίνει τη δυνατότητα για την τοποθέτηση διευθυντών σε κενές θέσεις με υπουργική απόφαση αφού «συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες», γεγονός που επιτρέπει στην πολιτική ηγεσία να παρεμβαίνει στο θέμα της τοποθέτησης προϊσταμένων στο ΥΠ.ΠΟ.Α. και εν γένει στο Δημόσιο. Ο Σ.Ε.Α. διαμαρτύρεται και για αυτήν την εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε να έχει αποτραπεί, αν είχαν δρομολογηθεί εγκαίρως οι διαδικασίες κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης την άμεσα προκήρυξη του συνόλου των θέσεων ευθύνης στο Υπουργείο καθώς και την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης προϋπηρεσίας και λοιπών τυπικών προσόντων του συνόλου των υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.Α.  Έως τότε για όποιες επείγουσες περιπτώσεις αναπλήρωσης κενών θέσεων ζητούμε να ισχύσουν οι διατάξεις των άρθρων 84-85 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007).
 
Ο Σ.Ε.Α. δηλώνει επίσης, ότι θα αντιταχθεί, σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και κάθε άλλο σωματείο, σε κάθε προσπάθεια αποκλεισμού των συναδέλφων που συμμετείχαν στην απεργία-αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης, από την συμμετοχή τους σε προκήρυξη θέσεων ευθύνης. Η αναδιοργάνωση του Δημόσιου Τομέα, οφείλει να επιτευχθεί σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και τα σωματεία, με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες, και τις αρχές της αξιοκρατίας, ισονομίας και διαφάνειας.