Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ενεργειών του ΔΣ του ΣΕΑ και πρόθυμης ανταπόκρισης του νέου Προέδρου του ΤΑΠΑ διευθετήθηκε το θέμα της διανομής των εκδόσεων του ΤΑΠΑ στους συναδέλφους εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η διαδικασία της διανομής θα ξεκινήσει από τον προσεχή Σεπτέμβριο

Προς Τα μέλη του ΣΕΑ με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
     Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ενεργειών του ΔΣ του ΣΕΑ και πρόθυμης ανταπόκρισης του νέου Προέδρου του ΤΑΠΑ διευθετήθηκε το θέμα της διανομής των εκδόσεων του ΤΑΠΑ στους συναδέλφους εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η διαδικασία της διανομής θα ξεκινήσει από τον προσεχή Σεπτέμβριο.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,
 
Ο Πρόεδρος                                      Η Γενική Γραμματέας
Δημήτρης Αθανασούλης               Άλκηστη Παπαδημητρίου