ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
             

Αθήνα, 9/11/2017
Αρ. Πρωτ. : 527 
                                                                                                
 
                                                                      Προς
                                                                                                        
                                                         1.    Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
                                                                κ. Λ. Κονιόρδου 
                                                         2.    Τη Γεν. Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ.Α.
                                                                Δρα Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη
                                                         3.    Τα μέλη του ΣΕΑ
 
 
 
Ενημέρωση των μελών του ΣΕΑ σχετικά με την επεξεργασία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών»
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκλήθη στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων να καταθέσει τις απόψεις του σχετικά με σχέδιο νόμου που θα αντικαταστήσει τον ιδρυτικό νόμο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Τρία μέλη του ΔΣ, οι Αργυρω Καραμπερίδη, Αγγελικη Κατσιώτη και Δέσποινα Κουτσούμπα, παρέστησαν στη συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου τρέχοντος, και κατέθεσαν τόσο προφορικά όσο και δια του υπομνήματος, που σας έχει ήδη αποσταλεί, τις απόψεις και τις προτάσεις του ΣΕΑ, προτάσσοντας την ανάγκη προάσπισης και διαφύλαξης του επιστημονικού κύρους του Ιδρύματος.
Καταθέτοντας τις απόψεις του ο ΣΕΑ, ανάμεσα στους άλλους φορείς που εκλήθησαν επίσης, την Ακαδημία Αθηνών, τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κρήτης, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, την Ελληνική Πρεσβεία της Ρώμης, την Ελληνική Κοινότητα Βενετίας, που παρέστησαν με διακεκριμένους επιστήμονες, τόνισε το ζητούμενο της ενδυνάμωσης του επιστημονικού-ερευνητικού χαρακτήρα του Ιδρύματος, την εκλογή προέδρου με ανοικτή διαδικασία, ακαδημαϊκά κριτήρια και διευρυμένη επιτροπή, την ανάγκη καθορισμού με επιστημονικές διαδικασίες των μελών της εποπτικής επιτροπής και με έμφαση αναφέρθηκε στην ανάγκη ενεργού συμμετοχής του ΥΠΠΟΑ στη λειτουργία του Ιδρύματος (λ.χ. εποπτική επιτροπή, πρόβλεψη θέσης επιμελητή του Μουσείου του Ινστιτούτου, οριζόμενου από το ΥΠΠΟΑ), λόγω του σημαντικότατου πολιτιστικού αποθέματος του Ιδρύματος και με βάση τις αρμοδιότητες του υπουργείου μας.
Αντίστοιχες απόψεις σχετικά με τη διατήρηση του επιστημονικού χαρακτήρα του Ινστιτούτο και την διαφύλαξη του διεθνούς χαρακτήρα του εξέφρασαν και οι υπόλοιποι φορείς. Οι θέσεις αυτές βρήκαν σύμφωνους τους βουλευτές των επιτροπών που πήραν τον λόγο και τόνισαν την ανάγκη αλλαγών στο σ/ν. Για το λόγο αυτό μάλιστα αναβλήθηκε η διαδικασία δεύτερης ανάγνωσης του σ/ν στην Επιτροπή, προκειμένου να ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις των φορέων στο σ/ν. Χωρίς ιδιαίτερο σχολιασμό, πέραν της γενικότερης αποδοχής των προτάσεων των φορέων, έμεινε η θέση του ΣΕΑ για ενεργότερη συμμετοχή του ΥΠΠΟΑ στη διοίκηση και στη λειτουργία του Ινστιτούτου και του Μουσείου του. Αναμένουμε την εξέλιξη στην Επιτροπή.
Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ να ασχοληθεί με σοβαρό τρόπο με το σ/ν, να κάνει αποδεκτές τις προσθήκες που ζητά ο ΣΕΑ και να τις υποστηρίξει άμεσα ώστε να γίνουν αποδεκτές κατά τη διαδικασία νομοθετικής επεξεργασίας του σ/ν.
Το βίντεο της συνεδρίασης εδώ http://www.parliament.gr/ Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/ Fotografiko-Archeio/#ab54ae69- b501-454b-ab6f-a82500c224a2
                                               
                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
                                                                     
                                                                      Η Πρόεδρος                      
                                                                Σταματία Μαρκέτου
 
Συνημμένα:
1. το υπόμνημα του ΣΕΑ
2.το εν θέματι σχέδιο νόμου