Στις 7 και 10 Ιανουαρίου 2014 ξεκινά στα πολιτικά δικαστήρια η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής κατά της διαθεσιμότητας που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι "διαθέσιμοι" του ΥΠΠΟΑ.

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

  • Στις 7 και 10 Ιανουαρίου 2014 ξεκινά στα πολιτικά δικαστήρια η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής κατά της διαθεσιμότητας που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι "διαθέσιμοι" του ΥΠΠΟΑ. Εν όψει της παράστασης του Συλλόγου στις δίκες αυτές προς υπεράσπιση των συναδέλφων και προς αποκάλυψη του πόσο άδικο, παράλογο και αντίθετο με το δημόσιο συμφέρον είναι το μέτρο της "διαθεσιμότητας", παρακαλούνται οι συνάδελφοι από τις Υπηρεσίες να αποστείλουν ως τις 3/1/2014 τα εξής στοιχεία:

1. Πόσοι συνάδελφοι και από ποιους κλάδους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από την Υπηρεσία τους σε σχέση με το σύνολο του προσωπικού και σε σχέση με το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων του αντίστοιχου κλάδου (λ.χ. 1 σχεδιαστής από τους 2).

2. Ποιες εργασίες του δημοσίου κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν και ποια είναι η ζημία για το δημόσιο.

3. Αν η Υπηρεσία απασχολεί έκτακτους συναδέλφους αντίστοιχου κλάδου και πόσους (ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης).

4. Αν η Υπηρεσία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ή σε ανάθεση έργου για να καλύψει την εργασία που έκαναν οι συνάδελφοι "διαθέσιμοι" (και τα αντίστοιχα έγγραφα προκήρυξης ή ανάθεσης).

 

  • Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στις 10 Ιανουαρίου συζητείται στο ΣτΕ η προσφυγή της ΑΔΕΔΥ ενάντια στον Ν. 4172 και στην ΚΥΑ μοριοδότησης (γνωστή ως ΚΥΑ Μητσοτάκη). Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει ήδη παράσχει στοιχεία στην ΑΔΕΔΥ για την επιχειρηματολογία σχετικά με την άνιση μεταχείριση συναδέλφων ίδιων προσόντων εξ αιτίας της μοριοδότησης από την εν λόγω ΚΥΑ. Επειδή ο Σύλλογος προτίθεται να παρέμβει και με πρόσθετο υπόμνημα στη διαδικασία, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να αποστείλουν γραπτώς τις απόψεις, την επιχειρηματολογία και τα παραδείγματα που την υποστηρίζουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου έως τις 7/1/2014.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

 

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

 

Δέσποινα Κουτσούμπα Γεώργιος Ρήγινος