ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 1/8/2017

Αρ. Πρωτ. : 409

 

 

ΠΡΟΣ:

  1. Την Υπουργό ΥΠΠΟΑ, κ. Λυδία Κονιόρδου

  2. Τη Γεν. Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ, κ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Κοιν.: Μέλη ΣΕΑ

 

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α., σε συνέχεια της από 3/7 επιστολής του, που παραμένει μέχρι τούδε αναπάντητη, καθώς και των δια ζώσης έντονων διαμαρτυριών του (στις 4/7 σε συνάντηση με την κ. Υπουργό και στις 13/7 σε συνάντηση με την κ. Γεν. Γραμματέα) σχετικά με την ακολουθούμενη από την πολιτική ηγεσία τακτική στο ζήτημα των αρχαιοτήτων στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, επανέρχεται δια της παρούσης, για να ζητήσει εκ νέου:

1. την άμεση δημοσιοποίηση του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας που φέρεται να υπέγραψε η κ. Υπουργός με την Ελληνικό Α.Ε., σχέδιο του οποίου ενέκρινε το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.,

2. την άμεση γνωστοποίηση του χρονοδιαγράμματος της επιβαλλόμενης εκ του νόμου εισαγωγής του θέματος της κήρυξης-οριοθέτησης στο Κ.Α.Σ., καθώς και του χρονοδιαγράμματος εισαγωγής της έγκρισης ή μη του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) Ελληνικού και της συνοδού Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) στα εκ του νόμου αρμόδια όργανα (Κ.Α.Σ. και Κ.Σ.Ν.Μ.).

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. καλεί, για μία ακόμη φορά, την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. να μην ακολουθήσει μεθοδεύσεις του παρελθόντος, να εφαρμόσει τις διαδικασίες των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται θεσμικά και να σταματήσει κάθε ενέργεια που κινείται εκτός του Αρχαιολογικού Νόμου.

 

Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,


Η Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας

    Σταματία Μαρκέτου             Θεμιστοκλής Βάκουλης