ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

 

Αθήνα, 21/7/2017

Αρ. Πρωτ. : 401

 

Προς

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

 

Ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.

με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Την Πέμπτη 13.7.2017 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. συναντήθηκε με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δ.Σ., προκειμένου να τεθούν τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Υπηρεσία και τον κλάδο.

Στη συζήτηση τέθηκε αρχικά το θέμα της έκδοσης της Κ.Υ.Α. για την επίλυση του προβλήματος σχετικά με τη δυνατότητα των Περιφερειακών Υπηρεσιών να διαχειρίζονται έστω και τα ελάχιστα κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού. Η Γ.Γ. μας ενημέρωσε ότι η σχετική Κ.Υ.Α. έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ και ότι έως την αρχή της επόμενης εβδομάδας θα ισχύει και η τροποποιημένη διαπιστωτική πράξη που ορίζει όλες τις Εφορείες Αρχαιοτήτων ως αναθέτουσες αρχές, οι οποίες θα μπορούν πλέον να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές και λειτουργικές τους ανάγκες. Παράλληλα διευκρινίστηκε ότι η απόφαση αυτή δεν έχει χρονικό όριο και δεν θα χρειαστεί επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας στο μέλλον.

Στη συνέχεια κατατέθηκε για πολλοστή φορά από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. το ζήτημα της τραγικής υποστελέχωσης της Α.Υ. και ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας για την πρόσληψη των 33 μονίμων αρχαιολόγων μέσω Α.Σ.Ε.Π. καθώς και των 24 αρχαιολόγων που διεκδικούν την αποκατάστασή τους με ενεργοποίηση της διάταξης που δίνει τη δυνατότητα παραίτησης του ΥΠ.ΠΟ.Α. από ένδικα μέσα. Η Γ.Γ. μας ενημέρωσε ότι η ολοκλήρωση και των δύο παραπάνω διαδικασιών βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Συζητήθηκε επίσης το θέμα του νέου Οργανογράμματος που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή, ενώ τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της άμεσης προκήρυξης των θέσεων Γενικών Διευθυντών καθώς και προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και της τοποθέτησης αυτών μετά από κρίση. Για άλλη μια φορά τονίστηκε η αναγκαιότητα άμεσης διενέργειας των κρίσεων, το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός προϊσταμένων εξακολουθούν να είναι τοποθετημένοι με Υ.Α. και ο κίνδυνος επανάληψης τοποθετήσεων χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Μάλιστα το ζήτημα θα καταστεί περισσότερο επίκαιρο από ποτέ όταν, με την επικείμενη εφαρμογή του νέου Οργανισμού, μία νέα Υπουργική Απόφαση θα αναθέσει καθήκοντα προϊσταμένων εντός του έτους και πάλι χωρίς να έχουν προηγηθεί κρίσεις. Σε σχετική ερώτηση η Γ.Γ. σημείωσε ότι στο ζήτημα εμπλέκονται και άλλα συναρμόδια υπουργεία και ιδίως το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ότι στην περίπτωση που προκύψει αναγκαιότητα τοποθετήσεων προτίθεται, κατά τη διαμόρφωση της δικής της σχετικής πρότασης, να ακολουθήσει τα κριτήρια που θέτει ο νόμος για τις κρίσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων.

Για το θέμα των περιγραμμάτων θέσεων, μας δόθηκε η ενημέρωση ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή από την πλευρά του ΥΠ.ΠΟ.Α. και ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του Ιουλίου.

Εκφράστηκε επίσης η ανησυχία του Σ.Ε.Α. για το σχέδιο Οργανογράμματος του Τ.Α.Π.Α. (το οποίο κυκλοφορεί σε διάφορες παραλλαγές) και κινείται στην κατεύθυνση απομάκρυνσής του από το βασικό του ρόλο, που είναι η στήριξη του έργου της Α.Υ. Ζητήθηκε, έστω και τώρα να δοθεί επίσημα στον Σύλλογο το τελικό σχέδιο έτσι ώστε να γίνουν παρατηρήσεις πάνω στα κρίσιμα θέματα των δημοσιεύσεων, των απαλλοτριώσεων, των πωλητέων κ.α. Για το ζήτημα αυτό η Γ.Γ. μας παρέπεμψε στο Γρ. Υπουργού, στο οποίο υπάγεται η λειτουργία του Τ.Α.Π.Α. Τονίσαμε, από την πλευρά μας, το θέμα της δραματικής μείωσης των εκδόσεών του και τη γενικότερη αρνητική εικόνα που παρουσιάζουν τα κλειστά αναψυκτήρια, πωλητήρια κτλ.

Ένα ακόμη σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία είναι αυτό των κλειστών μουσείων και χώρων λόγω της έλλειψης αρχαιοφυλάκων. Θέσαμε για πολλοστή φορά το αίτημα για άμεση πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού. Ιδιαίτερα συζητήθηκε η περίπτωση μουσείων και χώρων (όπως λ.χ. το Μουσείο Νισύρου), που είναι εντελώς κλειστά και όπου έχει εκφραστεί ενδιαφέρον για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης από προσωπικό άλλων φορέων (λ.χ. Δήμοι). Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. εξέφρασε την αντίθεσή του σε εμβαλωματικές λύσεις αυτού του τύπου, που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την εμπλοκή τρίτων σε ζητήματα διαχείρισης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τελευταία συζητήθηκαν τα θέματα των επενδύσεων μέσω του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. σε αρχαιολογικούς χώρους. Αρχικά εκφράστηκε η ανησυχία μας για την περίπτωση Αφάντου Ρόδου και ειδικότερα για την υπογραφή μνημονίου μεταξύ Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και Α.Υ. για τη διενέργεια δοκιμαστικών τομών, τα έξοδα των οποίων θα καλύψει το ίδιο το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. επιφυλάσσεται να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα των μνημονίων.

Τέθηκε επίσης το ζήτημα της εξαγγελίας της κυβέρνησης για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και επενδυτή στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, το οποίο θα περιλαμβάνει θέματα τροποποίησης όρων δόμησης και ευρύτερων επεμβάσεων στο Αρχαιολογικό Άλσος, ερήμην των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. Η Γ.Γ. δήλωσε ότι, αφού ενημερωθεί και η ίδια πλήρως για το θέμα αυτό, θα ενημερώσει ακολούθως και τον Σύλλογο.

Στη συνέχεια εκφράστηκε η έντονη δυσαρέσκεια του Σ.Ε.Α. αναφορικά με τους λόγους που επικαλέστηκε η Υπουργός για τη μη εισαγωγή του θέματος της κήρυξης του Ελληνικού στο Κ.Α.Σ. και ζητήθηκε η δική της άποψη. Η Γ.Γ. δήλωσε ότι είναι γνωστή η θέση της για την αναγκαιότητα της κήρυξης, την οποία έχει διατυπώσει εγγράφως επανειλημμένως. Η αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. ζήτησε και από την Γ.Γ. το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α. και της Ελληνικό Α.Ε, σχέδιο του οποίου έχει εγκριθεί από το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. Η Γ.Γ. μας παρέπεμψε στο γραφείο Υπουργού που χειρίστηκε το θέμα.

Η αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. επανέλαβε τη σταθερή θέση ότι ο Σύλλογος δεν θα επιτρέψει να τεθούν σε κίνδυνο αρχαιότητες και θα κάνει χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, εάν διαπιστώσει οποιαδήποτε έκπτωση από το πλαίσιο προστασίας τους. Αναμένουμε τόσο από τη Υπουργό όσο και από την Γ.Γ. να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να πράξουν αναλόγως εισάγοντας το θέμα της κήρυξης στο ΚΑΣ πριν από την έγκριση ή μη του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ).

Σας ενημερώνουμε ότι μετά το τέλος της συνάντησης του ΣΕΑ με τη ΓΓ πληροφορηθήκαμε ότι προχωρούσε στο Κοινοβούλιο η διαδικασία ψήφισης του σ/ν του ΥΠΠΟΑ για τα πνευματικά δικαιώματα. Το σ/ν περιλάμβανε άρθρο (68) που περιόριζε τον έλεγχο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης, καθώς προέβλεπε ότι, στις περιπτώσεις που συμμετέχει το Υπουργείο Πολιτισμού στη σύμβαση, μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση του έργου τρίτος φορέας, χωρίς σχετική Υπουργική Απόφαση, μετά από γνωμοδότηση του ΚΑΣ. Κατόπιν συντονισμένων παρεμβάσεων του ΣΕΑ η συγκεκριμένη διάταξη τελικά αποσύρθηκε.


 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

 

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Σταματία Μαρκέτου Θεμιστοκλής Βάκουλης