ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

 

Αθήνα, 7/7/2017

Αρ. Πρωτ. : 391

 

Προς

Τα μέλη του ΣΕΑ

 

 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ του ΣΕΑ

με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

 

Την Τρίτη 4.7.2017 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. επισκέφτηκε αιφνιδιαστικά το Γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ζήτησε συνάντηση, προκειμένου να τεθούν φλέγοντα θέματα που απασχολούν την Υπηρεσία και τον κλάδο. Η συνάντηση άρχισε με τον διευθυντή του Γραφείου Υπουργού, κ. Πολίτη, ενώ στην πορεία προσήλθε και η κ. Υπουργός.

Αρχικά εκφράστηκε μετ’ επιτάσεως η δυσαρέσκεια του νέου Δ.Σ. από το γεγονός ότι δύο μήνες μετά την έγγραφη αίτηση του νέου ΔΣ για συνάντηση με την Υπουργό δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση θετική ή αρνητική.

Κατατέθηκε ο έντονος προβληματισμός για το άμεσο μέλλον της Α.Υ. διότι, ενώ ήδη διανύουμε τον έβδομο μήνα του έτους, δεν έχει ακόμη εκδοθεί η απαραίτητη Κ.Υ.Α. που θα καθιστά τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. αναθέτουσες αρχές στη διαχείριση του Τακτικού Προϋπολογισμού. Εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία οι Υπηρεσίες δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν πρώτα και κύρια τη συνταγματική επιταγή της προστασίας των αρχαιοτήτων, να υποστηρίξουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και τη λειτουργία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι η ρύθμιση που προωθείται αφορά στο 2017 μόνον και μοιραία θα ανακύψει το ίδιο αδιέξοδο τον Ιανουάριο του 2018. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δ. Παπαδημητρίου, έχει υπογράψει ήδη και αναμένουμε τις περαιτέρω εξελίξεις. Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη χρηματοδότηση της Α.Υ. τέθηκε το θέμα της ετήσιας επιχορήγησης από το ΤΑΠΑ, η οποία, σημειωτέον, για το έτος 2016 ανήλθε στα 23 εκατομμύρια ευρώ, παρέμεινε αδιάθετη και στο τέλος του έτους οδηγήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως αδιάθετο ποσό! Η διαμαρτυρία μας ήταν αυθόρμητη, επειδή οι κατεξοχήν πρόσοδοι από τη λειτουργία των μουσείων και των οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων δεν αναλώθηκαν για τη λειτουργία τους και χάθηκαν ανεπιστρεπτί. Η δικαιολογία που μας δόθηκε ήταν ότι η επιχορήγηση ήλθε αργά, τον Σεπτέμβριο του 2016, και δεν στάθηκε δυνατόν να αναλωθεί. Η υπόσχεση που λάβαμε για φέτος ήταν ότι θα διατεθεί εγκαίρως.

Παρουσιάστηκε το θέμα της απροθυμίας της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης να υπογράψει την Π.Υ.Σ. για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού. Επισημάναμε ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που έχουν διατεθεί πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση έργων με αρχαιολογική αυτεπιστασία αυτά δεν μπορούν να εκτελεστούν χωρίς την υπογραφή της Π.Υ.Σ.. Η Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα απευθυνθεί αρμοδίως στην κ. Ο. Γεροβασίλη.

Τέθηκε επίσης για πολλοστή φορά και το ζήτημα της επιτάχυνσης της λειτουργίας του Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τη διεκπεραίωση θεμάτων αρμοδιότητάς του, όπως η αναγνώριση της προϋπηρεσίας, οι υπηρεσιακές μεταβολές, οι άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης, τα αιτήματα άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και άλλα ζητήματα με προθεσμία ή μη. Ο ΣΕΑ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του στην πρωτοφανή αυτή διοικητική δυσλειτουργία που επηρεάζει αρνητικά την εργασιακή κατάσταση όλων των μελών του.

Με αφορμή το θέμα της παντελώς υποστελεχωμένης Εφ.Α. Άρτας ζητήθηκε η άμεση έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που αφορούν σε μεταθέσεις για τις οποίες έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ήδη από το Νοέμβριο και δεν υπογράφονται, ή ακόμη περισσότερο αναπέμπονται στο Συμβούλιο για άγνωστους προς εμάς λόγους, εκτός κάθε εύλογης προθεσμίας καταστρατηγώντας κάθε έννοια διοικητικής πρακτικής. Επίσης έγινε αναφορά σε νέες αιτήσεις που γνωρίζουμε ότι έχουν υποβληθεί και θα προσφέρουν μία λύση.

Σχετικά με την υπόθεση του Μετρό Θεσσαλονίκης και την αποπομπή του προϊσταμένου κ. Ι. Κανονίδη από τα καθήκοντά του στην Εφ.Α. Πόλης Θεσσαλονίκης εκφράσαμε την πεποίθησή μας ότι το ΥΠ.ΠΟ.Α. με την ενέργεια αυτή πήρε τελικά θέση απέναντι στις αιτιάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αποδεχόμενο την ευθύνη των καθυστερήσεων που εκείνος διαπίστωσε στα εργοτάξια του Μετρό και αναγνώριζοντάς τον ως πολιτικό του προϊστάμενο. Μάλιστα, στο δελτίο τύπου που εξέδωσε την 26.6.2017 ουσιαστικά προχώρησε σε αξιολογικές κρίσεις για όσους εμπλέκονται στην υπόθεση, απαξιώνοντας σαφώς τον απερχόμενο προϊστάμενο και τους συναδέλφους της Εφ.Α.Πο.Θ. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων είχε ρητά συστήσει σε όλους τους τόνους να αποφεύγονται τέτοιες κρίσεις.

Συζητήθηκε το θέμα του νέου Οργανογράμματος που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του τρέχοντος έτους και του αποκλεισμού του Συλλόγου από την έγκαιρη ενημέρωση. Τέθηκε το θέμα της άμεσης προκήρυξης των θέσεων Γενικών Διευθυντών καθώς και προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και της τοποθέτησης αυτών μετά από κρίση. Η επιλογή αυτή είναι η μόνη αξιοκρατική επιλογή έναντι της απαράδεκτης ανάθεσης καθηκόντων με υπουργική απόφαση που βάλλει ευθέως ενάντια στον αποφασιστικό ρόλο των προϊσταμένων στις αποκεντρωμένες περιφερειακές υπηρεσίες. Μάλιστα το ζήτημα θα καταστεί περισσότερο επίκαιρο από ποτέ όταν μία νέα Υπουργική Απόφαση θα αναθέσει καθήκοντα στους επόμενους προϊσταμένους εντός του έτους.

Συζητήθηκε το ζήτημα της ειδικής πρόσθετης αμοιβής του καταδυόμενου προσωπικού και της ασφάλισης αυτού από ατύχημα, κάτι που απορρίφθηκε πρόσφατα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καταδείχτηκαν οι λόγοι για τους οποίους η απουσία των παραπάνω οδηγεί την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων σε ουσιαστική αργία. Μάλιστα με τρόπο που ακυρώνει κάθε έννοια ορθής εκτέλεσης των συνεργατικών ερευνών, καθιστώντας την όχημα για τις έρευνες τρίτων φορέων. Ο Σύλλογος ζήτησε την εκ νέου θέσπιση των παραπάνω ή την εξαίρεση του καταδυόμενου προσωπικού από τις περικοπές του 4024/2011 κατά το πρότυπο των δυτών των Ενόπλων Δυνάμεων και του προσωπικού των πλοηγικών σταθμών λιμένων.

Τελευταίο συζητήθηκε το θέμα της κήρυξης του αρχαιολογικού χώρου που εκκρεμεί από το 2016 για την περιοχή του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Όταν ζητήσαμε για ενημέρωσή το μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και της Ελληνικό Α.Ε. η Υπουργός είπε κατά λέξη ότι «υπογράψαμε το μνημόνιο συνεργασίας για να αποφύγουμε την κήρυξη επειδή κινδύνευε να χαθεί η επένδυση»!!! Η Υπουργός ομολόγησε χωρίς συναίσθηση ότι συναίνεσε στην παράκαμψη της αρχαιολογικής νομοθεσίας και του εφαρμοστικού του άρθρου 24 του Συντάγματος Ν. 3028/2002, σχετικά με την υποχρέωση να εισαχθεί στο Κ.Α.Σ. η εισήγηση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, ώστε να εξεταστεί η κήρυξη ή μη της περιοχής ως αρχαιολογικού χώρου. Η παράλειψη αυτή βεβαίως βαρύνει και τη Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ.Α. ως πρόεδρο του ΚΑΣ, αλλά και την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Με τον τρόπο αυτό η Υπουργός, κινούμενη εκτός θεσμικού πλαισίου, επιχειρεί να δημιουργήσει νομικό προηγούμενο, γεγονός το οποίο με βεβαιότητα θα αξιοποιηθεί από κάθε επενδυτή στο μέλλον αποδυναμώνοντας τον Αρχαιολογικό Νόμο και τελικά το ίδιο το καθεστώς προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς.

Ο Σύλλογος ουδέποτε επέδειξε ανοχή έναντι όποιου δια πράξης ή παράλειψης έθεσε σε κίνδυνο αρχαιότητες και θα είναι πάντα έτοιμος να προβαίνει σε καταγγελίες και να κάνει χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, όταν διαπιστώνει οποιαδήποτε έκπτωση από το πλαίσιο προστασίας τους. Αναμένουμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ να αναλογιστεί τις ιστορικές ευθύνες της και να πράξει αναλόγως.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

 

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Σταματία Μαρκέτου Θεμιστοκλής Βάκουλης