ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail: archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα, 3/7/2017
Αρ. Πρωτ. : 387
 
Προς
1. Την Υπουργό ΥΠΠΟΑ
κ. Λ. Κονιόρδου
2. Τη Γεν. Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ.Α
Δρα Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη
3. Τα μέλη του ΣΕΑ
 
 
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. παρακολουθεί με εξαιρετική ανησυχία την πορεία της υπόθεσης των αρχαιοτήτων στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Όπως είναι γνωστό, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. έχουν προτείνει την κήρυξη των γνωστών αρχαιοτήτων και μνημείων της υπό συζήτηση περιοχής, η οποία καλύπτει τους αρχαίους Δήμους Αλιμούντος και Ευωνύμου, με κριτήριο τις σημαντικές αρχαιότητες που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα πεδίου και οι οποίες ορίζουν ένα πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τις μέρες μας (αρχαία οικιστικά κατάλοιπα, οικοδομικά λείψανα, ταφικά σύνολα και μεγάλος αριθμός αρχαίων κινητών ευρημάτων τα οποία αποτελούν τις υλικές μαρτυρίες κοινωνιών με μεγαλύτερη ή μικρότερη ακμή διαχρονικά). Η τεκμηριωμένη πρόταση για την κήρυξη της περιοχής δεν έχει ακόμα εξεταστεί όπως επιβάλλεται από τον Αρχαιολογικό Νόμο, ενώ αντίθετα ακολουθούνται, εν κρυπτώ, από τους εμπλεκόμενους κυβερνητικούς παράγοντες, διαδικασίες που επιχειρούν να παρακάμψουν την κείμενη νομοθεσία και, κυρίως, θέτουν σε κίνδυνο τις αρχαιότητες.
 
Οι ανησυχίες αυτές εκφράστηκαν και με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Α., στις 27/3/2017, όπου σημειωνόταν πως: "Μετά την ψήφιση της σκανδαλώδους σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού στην Lamda Development η οποία περιλαμβάνει αδιανόητες για κάθε ευνομούμενο κράτος διατάξεις υπέρ του επενδυτή (όπως λ.χ. αποζημίωσή του σε περίπτωση εκ των υστέρων ανεύρεσης ή/και κήρυξης αρχαιοτήτων), η κυβέρνηση φαίνεται πως θυσιάζει και το στοιχειώδες συνταγματικό της καθήκον απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά."
Όπως φαίνεται, έκτοτε, το "ειδικό καθεστώς" που επιβλήθηκε στην υπόθεση του Ελληνικού διευρύνεται. Στις 22 Μαΐου 2017 το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) ενέκρινε ένα, αμφίβολης νομιμότητας, σχέδιο γενικού Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε. Η απόφαση αυτή περιεβλήθη με επισημότητα δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 1862/26.5.2017). Όμως, στη δισέλιδη απόφασή του, το Συμβούλιο δεν αναφέρει το αντικείμενο της συνεργασίας. Τι ακριβώς ενέκρινε το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.;
Ακολούθησε, στις 15/6, η κατάθεση από τη Lamda Development, του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.), που υποτίθεται πως δεν μπορούσε νωρίτερα να καταθέσει επειδή εκκρεμούσε η πρόταση κήρυξης τμήματος της έκτασης ως αρχαιολογικού χώρου!
 
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. να μην ακολουθήσει μεθοδεύσεις του παρελθόντος, αλλά να εφαρμόσει τις διαδικασίες των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται θεσμικά από τον Νόμο και τον Οργανισμό της Υπηρεσίας. Να μην αποκρύψει κρίσιμα στοιχεία ταυτότητας του ακίνητου ως γνωστού αρχαιολογικού χώρου και να μην παρακάμψει τις συνταγματικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, κατά τη θεσμική διαδικασία των εγκρίσεων (Κ.Α.Σ., ΣτΕ). Απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α.:
 
·         να σταματήσει κάθε ενέργεια που κινείται εκτός της εκ του Αρχαιολογικού Νόμου προβλεπόμενης διαδικασίας,
·         να δημοσιοποιήσει άμεσα το περιεχόμενο του Μνημονίου Συναντίληψης και
Συνεργασίας που υπέγραψε (;) με την Ελληνικό Α.Ε., χωρίς να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., και το οποίο ενέκρινε το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.,
·         να δημοσιοποιήσει άμεσα το Σ.Ο.Α. που κατέθεσε η Lamda Development, να προχωρήσει άμεσα στην επιβαλλόμενη εκ του νόμου εισαγωγή του θέματος της κήρυξης-οριοθέτησης στο Κ.Α.Σ. και να εισαγάγει στο Κ.Α.Σ. προς έγκριση το Σ.Ο.Α.
 
Υπενθυμίζουμε, για πολλοστή φορά προς κάθε κατεύθυνση, πως δεν είμαστε διατιθέμενοι να συναινέσουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία καταστρατήγησης του Αρχαιολογικού Νόμου, παράκαμψης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και διακινδύνευσης των αρχαιοτήτων, απέναντι σε όσους -πολιτικούς και επενδυτές-, με πρόσχημα την ανάπτυξη, αντιμετωπίζουν τον αρχαιολογικό πλούτο του τόπου ως εμπόδιο για τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Σταματία Μαρκέτου                                                   Θεμιστοκλής Βάκουλης