ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

                                                                                                                   Αθήνα, 6/6/2017

Αγαπητοί-ές συνάδελφοι-ισσες,

 

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Δ.Σ. του ΣΕΑ που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 8ης Μαΐου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 31 Μαΐου 2017 και προχώρησε στην εκλογή Προεδρείου, το οποίο αποτελούν τα πιο κάτω μέλη του Δ.Σ.:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταματία Μαρκέτου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄

Aργυρώ Καραμπερίδη

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεμιστοκλής Βάκουλης

ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευστράτιος Καραγιαννάκης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευανθία Γιατρουδάκη

ΤΑΜΙΑΣ

ΜΕΛΗ

 

 

Δέσποινα Κουτσούμπα

Γρηγόρης Βαφειάδης

Ευστάθιος Γκότσης

Αγγελική Κατσιώτη

Μαρία-Καλλιρρόη Κόμβου

Γεώργιος Μιχαλόπουλος

Βησσαρίων Μπαχλάς

Νικόλαος Πετρόχειλος

Όλγα Σακαλή

Αικατερίνη Χαμηλάκη

 

Στο προεδρείο συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις, εκτός από την ΔΑΣ. Γι’ αυτόν το λόγο η θέση του Αντιπροέδρου Β΄ παρέμεινε κενή. Η τελική σύνθεση του ΔΣ προέκυψε μετά τις παραιτήσεις των Αμαλίας Τσιτούρη, Γεωργίας Στρατούλη και Πάνου Βοσνίδη από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση.

 

Πριν από τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, οι παρατάξεις που συμμετέχουν στο προεδρείο, δεσμευόμενες από τον Αρχαιολογικό Νόμο, το Καταστατικό του Συλλόγου και τις εκάστοτε Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, συμφώνησαν στις παρακάτω κοινές προγραμματικές θέσεις:

 

1. Υπεράσπιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Ζητούμε την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των δραματικών ελλείψεων στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, καθώς καμία πολιτική για τον Πολιτισμό, κανένας Οργανισμός -καλύτερος ή χειρότερος- δεν μπορεί να υλοποιηθεί με επιτυχία, αν δεν καλυφθούν τα τρομακτικά κενά σε προσωπικό. Απαραίτητη είναι η θέσπιση ενός αδιάβλητου ενιαίου και τακτού τρόπου για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με παράλληλη επανασύσταση και αύξηση των κενών οργανικών θέσεων του προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ.Α., οι οποίες καταργήθηκαν με τον Οργανισμό του 2014. Διεκδικούμε την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας για την προκήρυξη των 33 θέσεων αρχαιολόγων που εκκρεμεί στο ΑΣΕΠ, την πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2004, καθώς και την άμεση κατάταξη των συναδέλφων που έχουν δικαιωθεί δικαστικά και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

2. Αύξηση των δαπανών για τον Πολιτισμό, στήριξη των δημόσιων Υπηρεσιών του Πολιτισμού με επαρκή χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης και απορρόφησης των κονδυλίων των Υπηρεσιών.

3. Αναθεώρηση επί τα βελτίω του ενιαίου μισθολογίου και επαναφορά των μισθών, επιδομάτων και δώρων. Διεκδικούμε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για μισθολογική και όχι μόνο βαθμολογική εξέλιξη, την αποκατάσταση των μισθολογικών μας απωλειών με ταυτόχρονη πρόνοια για την καταβολή οδοιπορικών, υπερωριών και ένταξης των συναδέλφων που εργάζονται στο πεδίο στις ομάδες εργαζομένων που δικαιούνται ανθυγιεινό επίδομα, τη διασφάλιση του επιστημονικού και ερευνητικού χαρακτήρα του επαγγέλματός μας, την εξομοίωση των σχέσεων εργασίας όλων των συναδέλφων (όλοι μόνιμοι), την κατάργηση κάθε διοικητικής διάκρισης Μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.

4. Δυναμική αντιπαράθεση στις μνημονιακές πολιτικές και όσες άλλες πολιτικές απειλούν με συρρίκνωση και υποβάθμιση τον Πολιτισμό και κάθε δημόσιο αγαθό, σε κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης του αρχαιολογικού έργου, στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και στις φαστ-τρακ επενδύσεις που παρακάμπτουν τις διοικητικές διαδικασίες, σε συντονισμό με άλλους Συλλόγους και κλάδους που δρουν σε αυτή την κατεύθυνση. Περαιτέρω επεξεργασία θέσεων του Συλλόγου για την προστασία και ανάδειξη του Πολιτισμού ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, το οποίο συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, προκειμένου να παραμείνει υπό κρατική διαχείριση. Ορθολογική και ουσιαστική αξιοποίηση της περιουσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. για τις ανάγκες του Πολιτισμού.

5. Πλήρωση των θέσεων ευθύνης με αξιοκρατικό τρόπο κατόπιν προκήρυξης και όχι με ανάθεση, αξιοκρατικό, αδιάβλητο και ενιαίο σύστημα μεταθέσεων προϊσταμένων και υπαλλήλων.

6. Προάσπιση του Αρχαιολογικού Νόμου και της δημόσιας περιουσίας. Απαιτούμε να σταματήσει η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω του ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. και του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων. Άμεση επιστροφή των ακινήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην κυριότητα του δημοσίου. Ζητούμε να αποσυρθούν οι διατάξεις των νόμων που ψαλιδίζουν τον Αρχαιολογικό Νόμο και την συνταγματική επιταγή προστασίας των μνημείων και ανοίγουν το δρόμο σε ad hoc και φωτογραφικούς όρους πολεοδόμησης, χρήσης γης και διαχείρισης των αρχαιοτήτων, όπως το Ελληνικό, το Κάβο Σίδερο Λασιθίου κ.ά.

7. Υπεράσπιση με κάθε πρόσφορο μέσο της ανεξαρτησίας και του δημόσιου χαρακτήρα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ζητούμε να μην εκχωρηθούν συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε τρίτους (πχ Δήμοι, Διάζωμα, Επιτροπή για την «αναβάθμιση και την ολοκληρωμένη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων Κεραμεικού και Βραυρώνας»). Να ενδυναμωθεί ο κοινωνικός ρόλος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της καθολικής πρόσβασης όλων των πολιτών στην αρχαιολογική κληρονομιά, τον νεότερο και σύγχρονο πολιτισμό. Να επανεξεταστεί άμεσα το νομικό πλαίσιο που διέπει τις χορηγίες.

8. Σαφής ανεξαρτησία του Συλλόγου από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και κάθε μηχανισμό εξουσίας στο ΥΠ.ΠΟ.Α. Διαφανής και δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας του Συλλόγου με ανοιχτές συνεδριάσεις του Δ.Σ., διαφάνεια στα οικονομικά, συνεχής ενημέρωση των συναδέλφων για όλες τις δράσεις του Δ.Σ., στήριξη των Τοπικών Επιτροπών και των τοπικών συνελεύσεων, συμπαράσταση του Συλλόγου σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα των συναδέλφων.

9. Συνέχιση της προβολής του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας μέσα από την ημέρα δράσης του Σ.Ε.Α., καθώς και μέσα από τις πολυποίκιλες διαλέξεις, ημερίδες και άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται από τον Σ.Ε.Α. πανελλαδικά, για να ενισχυθεί η σχέση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και κοινωνίας, για να έχουμε τους πολίτες συμμάχους και όχι αντίπαλους στο έργο μας.

10. Στήριξη του επιστημονικού έργου όλων των συναδέλφων, ζωντάνεμα της επιστημονικής συζήτησης και συμβολή της πλούσιας εμπειρίας των αρχαιολόγων του ΥΠΠΟΑ στις νέες κατευθύνσεις της αρχαιολογικής επιστήμης. Συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα, την εκπαίδευση και τους πολίτες τόσο για την προώθηση της επιστήμης όσο και για την κοινωνικοποίηση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

11. Προσπάθεια για την ενεργοποίηση και συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μελών στις διαδικασίες και τις δράσεις του Συλλόγου.

Κατά τα λοιπά, οι παρατάξεις διατηρούν τις επιμέρους απόψεις τους, όπως αυτές εκφράστηκαν στις προεκλογικές διακηρύξεις τους.


 

                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ

 

    Η Πρόεδρος

Σταματία Μαρκέτου

 Ο Γενικός Γραμματέας

Θεμιστοκλής Βάκουλης