ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 3/5/2017

Αρ. πρωτ: 289

 

 

Προς:
Τα μέλη του ΣΕΑ

 

Θέμα: Παροχή διευκόλυνσης

 

Σας ενημερώνουμε ότι, με το αρ. πρωτ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/152348/14286/13585/5476/10069/2.5.2017

έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.Α., το οποίο διαβιβάζεται συνημμένο, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017.

 

Η άδεια απουσίας εγκρίνεται ως εξής:

 

Α) Άδεια απουσίας μιας (1) ημέρας, στις 8 Μαΐου 2017, στους υπαλλήλους-μέλη του ΣΕΑ, που εργάζονται σε Υπηρεσίες με έδρα έως 200 χιλιομέτρων από το πλησιέστερο εκλογικό κέντρο.

Β) Άδεια απουσίας δύο (2) ημερών στις 8 Μαΐου 2017 και στις 9 Μαΐου 2017, στους υπαλλήλους-μέλη του ΣΕΑ, που εργάζονται σε Υπηρεσίες με έδρα 201 χιλιομέτρων έως 400 χιλιομέτρων από το πλησιέστερο εκλογικό κέντρο.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα εξής εκλογικά κέντρα:

  1. Αττικής & Νήσων Αιγαίου, κτήριο ΣΕΑ, Ερμού 134-136, Αθήνα

  2. Μακεδονίας & Θράκης, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στη Θεσσαλονίκη

  3. Θεσσαλίας, στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

  4. Δυτικής Ελλάδας, στον 3ο όροφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, στην Πάτρα

  5. Κρήτης, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

  6. Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, στη Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων

  7. Ρόδου, στη Βιβλιοθήκη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, στη Ρόδο

 

 

Συνημμένο: Έγγραφο υπ΄αρ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/152348/14286/13585/5476/10069/2.5.2017

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

 

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Όλγα Σακαλή Φώτης Γεωργιάδης