Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠ ενέκρινε με την πράξη 12/9-7-2010, τη δωρεάν παραχώρηση εκδόσεων του ΤΑΠ στα μέλη του ΣΕΑ με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
 
Για το Δ.Σ. του ΣΕΑ
 
Ο Πρόεδρος                Η Γενική Γραμματέας
Δημήτρης Αθανασούλης      Άλκηστη Παπαδημητρίου