ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

 

Αθήνα, 14/3/2017

Αρ. πρωτ. 177

 

ΠΡΟΣ

  1. Τη Γραμματεία του ΚΑΣ

  2. Τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου


 

Με αφορμή την εξέταση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της διατήρησης ή μη των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες κατασκευής της βόρειας και της νότιας εισόδου του σταθμού «Αγία Σοφία» του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επισημαίνει τα εξής:

1. Για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται πως η χάραξη της γραμμής του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου στον πυρήνα της βυζαντινής Θεσσαλονίκης και η χωροθέτηση των σταθμών σε καίριες θέσεις της βυζαντινής τοπογραφίας της πόλης, υπήρξε μία προβληματική επιλογή. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχε έγκαιρα ενημερώσει για το ισχυρό ενδεχόμενο εντοπισμού σημαντικών αρχαιοτήτων, χωρίς ωστόσο οι επιφυλάξεις της να εισακουστούν κατά τη λήψη των τελικών αποφάσεων.

2. Οι ανασκαφές ακολουθούν τον προγραμματισμό των κατασκευαστικών εργασιών, με αποτέλεσμα τα αρχαία να εντοπίζονται τμηματικά και κατ’ αυτόν τον τρόπο να επιβάλλονται εκ των πραγμάτων διαδικασίες και πρακτικές αποσπασματικής διαχείρισής τους.


 

Οι πυκνές αρχαιότητες που έχουν εντοπιστεί σε όλη την έκταση του πεδίου ανασκαφής του σταθμού της Αγίας Σοφίας αποτελούν την τελευταία ευκαιρία ανάδειξης του μοναδικού σε παγκόσμιο επίπεδο παλίμψηστου της βυζαντινής Θεσσαλονίκης, που διατηρεί κάτω από τους δρόμους, τις πλατείες και τα κτήρια του σημερινού πολεοδομικού ιστού τις υλικές μαρτυρίες της πολυτάραχης πορείας της κάποτε συμβασιλεύουσας πόλης.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων πιστεύει ότι οι σημαντικές αυτές αρχαιότητες αποτελούν ακόμη μία ευκαιρία αναπτυξιακής προοπτικής για τη Θεσσαλονίκη μέσα από την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Είναι βέβαιο ότι τα μέλη του Συμβουλίου θα αντιμετωπίσουν τις σημαντικές αρχαιότητες, που έχουν αποκαλυφθεί στο σταθμό Αγίας Σοφίας, όχι αποσπασματικά, αλλά ως μια ενότητα με ιστορικές φάσεις και αναφορές.

Μετά από τα παραπάνω ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θεωρεί ότι κατ' αρχήν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοψία του Συμβουλίου στα σκάμματα του σταθμού της Αγ. Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, ώστε να συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και να καταρτιστεί ενιαίος σχεδιασμός, που θα συνθέτει την ιστορική φυσιογνωμία της βυζαντινής Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη και τη μοναδική ευκαιρία ανάπλασης της σύγχρονης πόλης.

 

 

Με εκτίμηση,

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

 

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Όλγα Σακαλή Φώτης Γεωργιάδης