ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 7/3/2017

Αρ. πρωτ: 170

 

ΠΡΟΣ:

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΑ

ΜΕ ΤΗΝ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΠΟΑ

 

 

Μετά την κατάθεση στις 15-02-2017 στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ των απόψεων του ΣΕΑ για το Σχέδιο του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ, πραγματοποιήθηκε, την Δευτέρα 20-2-2017, συνάντηση του ΔΣ του ΣΕΑ με την Γενική Γραμματέα Δρα Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη,. Η συζήτηση έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα και από πλευράς Δ.Σ. δόθηκε η ευκαιρία στην αντιπροσωπεία του ΔΣ να αναπτύξει διεξοδικά τις θέσεις του Συλλόγου σε κεφαλαιώδη ζητήματα, όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί στο σχετικό υπόμνημα. Τα ζητήματα αυτά ήταν κυρίως:

  1. O αποκαλούμενος νέος Οργανισμός ως τροποποίηση του υφισταμένου σε επιμέρους ζητήματα, και χωρίς τις αναγκαίες ριζικές παρεμβάσεις.

  2. Η λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα σε επίπεδο Τμήματος και οι αρμοδιότητές του.

  3. Η συγχώνευση Εφορειών Αρχαιοτήτων και η εσωτερική τους διάρθρωση

  4. Τα τμήματα Μουσείων, Εκθέσεων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας στις Εφορείες και τα Μουσεία.

  5. Η υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία, η διάρθρωσή της στις επιμέρους διευθύνσεις και τμήματα, καθώς και οι αρμοδιότητές τους.

  6. Οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, η αποκέντρωσή τους και η εσωτερική τους διάρθρωση.

  7. Η θεσμοθέτηση Γραφείων Φύλαξης σε ορισμένες ΕΦΑ και γενικότερα το ζήτημα της αποτελεσματικότερης φύλαξης και ασφάλειας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων.

  8. Η διεξαγωγή αξιοκρατικών και αδιάβλητων κρίσεων για την επιλογή Γενικών Δ/ντών, Δ/ντών και προϊσταμένων μονάδων και τμημάτων.

  9. Η επαρκής και αποτελεσματική στελέχωση των Υπηρεσιών και η άμεση αναγκαιότητα καθορισμού στον νέο Οργανσιμό των απαιτούμενων οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα και μονάδα.

Η κα Γενική Γραμματέας διαβεβαίωσε ότι κατανοεί και λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις θέσεις του ΣΕΑ, χωρίς βεβαίως να αναλάβει οιεσδήποτε δεσμεύσεις. Ωστόσο, ως προς το ζήτημα των οργανικών θέσεων τόνισε ότι στο Οργανόγραμμα θα προβλεφθούν, εκτός των υφισταμένων, και κενές οργανικές θέσεις.

Εφόσον το χρονοδιάγραμμα υποβολής του τελικού Σχεδίου Οργανισμού από πλευράς ΥΠΠΟΑ προς το ΥΔΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ο ΣΕΑ θα παρακολουθεί το θέμα και θα παρεμβαίνει όπου και όποτε απαιτείται.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

 

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Όλγα Σακαλή    Φώτης Γεωργιάδης