ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 23/2/2017

Αρ. πρωτ: 136

 

 

Προς:

Τα μέλη του ΣΕΑ

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, με το αρ. Πρωτ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/46264/5609/5704/4137/21.2.2017 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.Α., εγκρίνεται άδεια απουσίας στα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 στην Αθήνα, στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών, Σίνα και Δαφνομήλη.

 

Η άδεια απουσίας εγκρίνεται ως εξής:

 

Α) Άδεια απουσίας δύο (2) ημερών, στις 2 και 3 Μαρτίου 2017 σε όσα μέλη του ΣΕΑ εργάζονται σε Υπηρεσίες με έδρα εκτός του Νομού Αττικής

 

Β) Άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας στις 3 Μαρτίου 2017 σε όσα μέλη του ΣΕΑ εργάζονται σε Υπηρεσίες με έδρα εντός του Νομού Αττικής.

 

Συνημμένο: Έγγραφο υπ΄αρ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/46264/5609/5704/4137/21.2.2017.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

 

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Όλγα Σακαλή Φώτης Γεωργιάδης