ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 16/2/2017

Αρ. Πρωτ.: 123

 

ΠΡΟΣ:

τα μέλη του ΣΕΑ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

για την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΣΕΑ

την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

 

 

Η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΣΕΑ θα πραγματοποιηθεί

 

την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 στην Αθήνα στις 9.30πμ

στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών

Σίνα και Δαφνομήλη, έναντι του Γαλλικού Ινστιτούτου

 

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Διοικητικός απολογισμός τριετούς θητείας ΔΣ

  2. Οικονομικός απολογισμός

  3. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών για τις Αρχαιρεσίες.

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει ζητήσει, με το υπ' αρ. πρωτ. 116/14-2-2017 έγγραφο, άδεια απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Συνέλευση.

Προτεινόμενη ημερομηνία διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών, για την οποία θα αποφασίσει η Συνέλευση, είναι η Δευτέρα 24 Απριλίου 2017. Σας αποστέλλουμε συνημμένο το Καταστατικό (οι Αρχαιρεσίες περιγράφονται στα άρθρα 33, 34).

Υπενθυμίζουμε ότι νέες εγγραφές μελών με δικαίωμα ψήφου στις επερχόμενες Αρχαιρεσίες θα γίνονται δεκτές έως και τις 3 Μαρτίου 2017, ημέρα της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης.

 

Τα υπάρχοντα Τοπικά Παραρτήματα καλούνται να πραγματοποιήσουν Τοπικές Συνελεύσεις και να εκλέξουν Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές. Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης Τοπικών Συνελεύσεων τα Τοπικά Παραρτήματα θα πρέπει να προτείνουν τους υποψήφιους των Τοπικών Εφορευτικών για να εκλεγούν στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού τα Τοπικά Παραρτήματα ιδρύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Προτάσεις ίδρυσης νέων Τοπικών Παραρτημάτων πρέπει να κατατεθούν στο ΔΣ έως την 1η Μαρτίου 2017 (μέσω e-mail στο archaeol@otenet.gr).

 

Υπενθυμίζουμε στα μέλη ότι, όπως έχει επισημανθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις, είναι απαραίτητη η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων έως και την ημέρα της απολογιστικής συνέλευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνέλευση και στις αρχαιρεσίες. Οι συνάδελφοι που έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό για την συνολική εξόφληση των εκκρεμοτήτων τους θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τα 2/3 των οφειλομένων συνδρομών (και το υπόλοιπο την ημέρα των Αρχαιρεσιών).

 

Τέλος, ενημερώνουμε τα μέλη ότι τα έξοδα μετακίνησής τους θα εξοφληθούν ηλεκτρονικά (μέσω web banking) το συντομότερο δυνατόν, λόγω περιορισμένου οικονομικού αποθεματικού. Τα παραστατικά των μετακινήσεων, παρακαλούμε να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου (archaeol@otenet.gr) μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία: Τράπεζα (κατά προτίμηση ALPHA), λογαριασμός ΙΒΑΝ, ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου. Τα έξοδα θα καλυφθούν ως εξής:

  • Για θαλάσσιες μετακινήσεις, θα κατατεθεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί σε εισιτήριο πλοίου κατηγορίας 3ης θέσης.

  • Για χερσαίες μετακινήσεις, με αυτοκίνητο ή ΚΤΕΛ ή τρένο, θα κατατεθεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί σε εισιτήριο ΚΤΕΛ μετ’ επιστροφής.

  • Σε περίπτωση κοινής μετάβασης με ΙΧ στη συνέλευση τριών (3) και άνω μελών του ΣΕΑ θα καλυφθεί το σύνολο του κόστους μετακίνησης (απαραίτητες οι αποδείξεις καυσίμων και διοδίων).

  • Τέλος για εναέριες μετακινήσεις θα πληρωθεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί σε εισιτήριο ΚΤΕΛ ή πλοίου, ανάλογα με τον προορισμό. Σε περίπτωση που το αεροπορικό εισιτήριο είναι χαμηλότερου κόστους από τα προαναφερθέντα, θα εξοφληθεί στο ακέραιο.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ

 

Η Πρόεδρος    Ο Γενικός Γραμματέας

Όλγα Σακαλή     Φώτης Γεωργιάδης