ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 15/2/2017

Αρ. Πρωτ.: 122

 

 

ΠΡΟΣ:

Μέλη ΣΕΑ

 


 

Σας κοινοποιούμε τις θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σχετικά με το νέο σχέδιο Οργανισμού, που απεστάλησαν στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου. Οι θέσεις αυτές οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. (υπέρ τάχθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΑ, εκτός από τον εκπρόσωπο της ΔΑΣ) αποτελούν τα σημεία συναίνεσης των μελών του ΣΕΑ, όπως εκφράστηκαν μέσα από τις απόψεις που κατατέθηκαν στο Σύλλογο και τις απόψεις των Τοπικών Συνελεύσεων του Συλλόγου, οι οποίες και διαβιβάστηκαν στην πολιτική ηγεσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ έχει ζητήσει από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λυδία Κονιόρδου ακρόαση, το συντομότερο δυνατό, για να συζητήσει μαζί της το θέμα του νέου Οργανισμού.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

 

Η Πρόεδρος    Ο Γενικός Γραμματέας

Όλγα Σακαλή         Φώτης Γεωργιάδης