ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765
E-mailarchaeol@otenet.gr,  
www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 7/2/2017

Αρ. Πρωτ.: 64

Προς:

  1. Γραφείο Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

  2. Γραφεία των Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων

  3. Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων

  4. Γραφεία Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου


 

Αξιότιμα μέλη της Βουλής των Ελλήνων,

ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων με ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορήθηκε ότι στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που συζητείται με τη διαδικασία του επείγοντος, περιλαμβάνεται διάταξη (άρθρο 19, παρ. 15) με την οποία η Συλλογή Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων του «Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη» εκχωρείται κατά πλήρη κυριότητα στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Όπως γνωρίζετε, η νεώτερη πολιτιστική κληρονομιά υπηρετείται από δομές του Υπουργείου Πολιτισμού στις περιφερειακές και κεντρικές Υπηρεσίες του, καθώς και από το κρατικό Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης που απαρτίζεται από συλλογές αντικειμένων του νεώτερου πολιτισμού. Ανάμεσά τους εξέχουσα θέση έχει η Συλλογή Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, η οποία σημειωτέον δωρήθηκε από τον Φοίβο Ανωγειανάκη στο Υπουργείο Πολιτισμού και έκτοτε εμπλουτίστηκε με πολλές άλλες δωρεές και αγορές ανάλογου χαρακτήρα. Σύμφωνα με το νόμο, τα κρατικά μουσεία, εκτός από την προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν ως βασική τους αποστολή την προαγωγή της έρευνας στα πεδία που καθένα καλύπτει. Το Τμήμα Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων του ΜΕΛΤ & ΕΛΑΜΟΣΦΑ προάγει την εθνομουσικολογική έρευνα και παρουσιάζει στο ευρύ κοινό την ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση με υποδειγματικό τρόπο.

Είναι πρωτοφανής, απολύτως απαράδεκτη και χωρίς κανένα έρεισμα, με αποτέλεσμα να γεννά εύλογες απορίες, η συναίνεση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ στον ακρωτηριασμό των Δημόσιων Μουσείων, με την πράξη της εκχώρησης του μοναδικού μουσειακού οργανισμού του Υπουργείου που διασώζει και αναδεικνύει το νεώτερο πολιτισμό.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την έντονη αντίθεσή του και προτίθεται να κινηθεί με κάθε τρόπο για την αποτροπή κάθε προσπάθειας αποδυνάμωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και του κρίσιμου ρόλου του στη διαφύλαξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτή υπηρετείται από τα κρατικά μουσεία.

 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

σας καλούμε να δώσετε την αρμόζουσα σημασία στο ζήτημα και να αποτρέψετε με την ψήφο σας την εκχώρηση μιας μοναδικής συλλογής λαϊκών μουσικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για λόγους που δεν είναι ούτε εμφανείς ούτε κατανοητοί.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

 

Η Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας

Όλγα Σακαλή                                 Φώτης Γεωργιάδης