Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων σας κοινοποιεί την Κ. Υ. Απόφαση με την οποία αίρεται το πάγωμα των διορισμών των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μέχρι 31-12-2009 και που αφορά και όλους τους κλάδους του ΥΠΠΟΤ (αρχαιολόγους, μηχανικούς, συντηρητές, αρχαιοφύλακες κλπ.), οι οποίοι μέχρι σήμερα παράνομα δεν είχαν διοριστεί

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων σας κοινοποιεί την Κ. Υ. Απόφαση με την οποία αίρεται το πάγωμα των διορισμών των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μέχρι 31-12-2009 και που αφορά και όλους τους κλάδους του ΥΠΠΟΤ (αρχαιολόγους, μηχανικούς, συντηρητές, αρχαιοφύλακες κλπ.), οι οποίοι μέχρι σήμερα παράνομα δεν είχαν διοριστεί. Προβλέπεται ο άμεσος διορισμός τους εντός τρέχοντος έτους (2010). Η άμεση ανάληψη υπηρεσίας από τους νέους συναδέλφους που ήταν αίτημα του ΣΕΑ και στην πρόσφατη κινητοποίηση, αναμένεται να ανακουφίσει, έστω και εν μέρει, τις μονάδες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που πάσχουν από υποστελέχωση.
 
ΣΕΑ