ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 14/12/2016

Αρ. Πρωτ: 586

 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του ΣΕΑ

 

Θέμα: Ενημέρωση Μελών για τη δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016.

 

 

Κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων συνεδρίασε στις 15 Νοεμβρίου και στις 7 Δεκεμβρίου. Κατά το διάστημα αυτό, τα κύρια σημεία της δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου υπήρξαν τα ακόλουθα:

 

1. Σχέδιο Νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

Ο ΣΕΑ ανέπτυξε έντονη δράση για την τροποποίηση διατάξεων του σχεδίου νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το κείμενο του σχεδίου νόμου που εισήχθη στο κοινοβούλιο περιελάμβανε διατάξεις που, στο όνομα της απλοποίησης των διαδικασιών, υπονόμευαν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς που προβλέπονται από το Ν.3028/2002 και απομείωναν τις δυνατότητες διοικητικής προστασίας της. Μετά από εντατική προσπάθεια του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ο νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή ενσωμάτωσε τροποποιήσεις που προτείναμε, θεραπεύοντας έτσι τις καταστροφικές για την πολιτιστική κληρονομιά συνέπειες των αρχικών διατάξεων.

Αξιολογώντας τη δράση του Συλλόγου την επαύριον της κατάληξης αυτής της περιπέτειας και εκτιμώντας ότι οι απόπειρες απορρύθμισης του προστατευτικού πλαισίου της αρχαιολογικής νομοθεσίας δεν έχουν οριστικά τερματιστεί, αποφασίστηκε η σύσταση τριών Επιτροπών του ΣΕΑ για την οργάνωση της επιτυχούς αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων. Οι Επιτροπές αυτές θα στελεχωθούν από τα μέλη του Συλλόγου που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον (Επιτροπή Παρακολούθησης του Νομοθετικού Έργου, Επιτροπή των Οικονομικών Δεδομένων του έργου της Α.Υ., Επιτροπή Προβολής του Έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, βλ. αναλυτικά σε συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

 

 

2. Τρέχοντα θέματα.

 

2.1. Καθυστερήσεις στη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Διαπιστώνοντας την καθυστέρηση που εξακολουθεί να παρατηρείται στη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ, όσον αφορά κρίσιμα ζητήματα, όπως η αναγνώριση της προϋπηρεσίας όλων των συναδέλφων και η απόδοση ειδικότητας στους ΙΔΑΧ αρχαιολόγους, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων παρενέβη με επιστολή του προς τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ζητώντας την ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών (συνημμένη η επιστολή).

 

2.2. Ημέρα προβολής του πολυσχιδούς έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία κατά την εβδομάδα της 21ης Νοεμβρίου 2016 οι εκδηλώσεις των υπηρεσιακών μονάδων για την «Ημέρα Προβολής του πολυσχιδούς έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας». Δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα έφεραν σε επαφή τους πολίτες με το έργο της Υπηρεσίας. Αναμένονται τα στοιχεία απολογισμού των δράσεων από τις υπηρεσιακές μονάδες που συμμετείχαν με σκοπό την κατά το δυνατόν αξιοποίησή τους από τον ΣΕΑ.

 

2.3. Έλεγχος γνησιότητας πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Δεν έχει γίνει καμία πρόοδος στο ζήτημα που τίθεται με το υπ’ αριθ. πρωτ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 318770/31489/28447/22631/30-9-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο ζητάει από τους προϊσταμένους διευθύνσεων να ενημερώσουν τους υπαλλήλους που διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που έχουν εκδοθεί από εξεταστικούς φορείς της Μ. Βρετανίας να καταθέσουν στο Βρετανικό Συμβούλιο τον πρωτότυπο τίτλο γλωσσομάθειας για να τους χορηγηθεί βεβαίωση γνησιότητας, που στη συνέχεια θα καταθέσουν στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι φορείς που εξέδωσαν τα πιστοποιητικά δηλώνουν αδυναμία να βεβαιώσουν τη χορήγησή τους χωρίς αυτοψία επί του πρωτοτύπου πιστοποιητικού, ενώ η ΓΔΔΥΗΔ δηλώνει ότι δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη να συγκεντρώσει από τους ενδιαφερόμενους τα πρωτότυπα πιστοποιητικά για να τα διακινήσει προς το Βρετανικό Συμβούλιο και να λάβει τις σχετικές βεβαιώσεις.

Όμως , σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4305/2014, αλλά και σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ.14888/24‐5‐2013 του ΥΔΜΗΔ σχετικά με τον έλεγχο των πιστοποιητικών που περιλαμβάνονται στο προσωπικό μητρώο των Υπαλλήλων, υπεύθυνοι για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της γνησιότητας των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας είναι οι Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού των υπηρεσιών και όχι οι υπάλληλοι. Επομένως, σε περίπτωση που η Διοίκηση επιμείνει σε αυτή την αβάσιμη επιλογή, καλούμε τους συναδέλφους να απαντήσουν με Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν υπευθύνως «πως τα στοιχεία και ο (συγκεκριμένος κατά περίπτωση) τίτλος που περιλαμβάνονται στον υπηρεσιακό τους φάκελο είναι απολύτως αληθή και πως, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ.14888/24‐5‐2013 του ΥΔΜΗΔ, με θέμα «Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων», η Δ/νση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΠΟΑ παρακαλείται να προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια ώστε να διαπιστώσει το γνήσιο των τίτλων γλωσσομάθειας που έχουν καταθέσει οι υπάλληλοι.».

 

2.4. Εργασίες συντήρησης του κτιρίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Μετά από ενέργειες του ΔΣ του Συλλόγου, εγκρίθηκε η δαπάνη για τη διενέργεια εργασιών συντήρησης στο κτίριο του ΣΕΑ από τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων. Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης έχουν ξεκινήσει και θα περατωθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός.

 

 

3. Καταδυόμενο προσωπικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ενημερώθηκε από αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αυτοδυτών ΥΠΠΟΑ για τα σοβαρά θεσμικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το καταδυόμενο προσωπικό του ΥΠΠΟΑ, τις ευρείες αρνητικές συνέπειές τους για την ενάλια αρχαιολογία και τη σχετιζόμενη με τα προβλήματα αυτά κατάσταση που επικρατεί στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Αποφασίστηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών από τον ΣΕΑ προς την κατεύθυνση προβολής και, στο μέτρο του δυνατού, συμβολής στη λύση των χρόνιων αυτών προβλημάτων.

 

4. Συνάντηση γνωριμίας με την Γραμματεία Επιστημονικών Φορέων της Ν.Δ.

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΑ συναντήθηκε στις 8.12.2016 με τον κ. Νίκο Κωστόπουλο, Γραμματέα της Γραμματείας Επιστημονικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας, μετά από αίτηση του τελευταίου. Ήταν μια συνάντηση γνωριμίας των δύο φορέων, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κος Κωστόπουλος ενημερώθηκε για την ταυτότητα και τις θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.

 

5. Εγγραφές μελών.

Πραγματοποιήθηκε η εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων της μόνιμης αρχαιολόγου Χρυσαφένιας Παρδαλίδου και της αρχαιολόγου ΙΔΑΧ Ευλαμπίας Γκιούρα.

 

6. Εορταστικές εκδηλώσεις στο κτίριο του ΣΕΑ.

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Περιλαμβάνει παιδικό χριστουγεννιάτικο πάρτυ, γιορτή με την Ομάδα Παραδοσιακών Χορών του ΣΕΑ και πρωτοχρονιάτικη γιορτή (θα υπάρξουν ειδικές ενημερώσεις για την κάθε μία από τις εκδηλώσεις).

 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σας εύχεται κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Καλές γιορτές, χαρούμενος και δημιουργικός ο νέος χρόνος!