Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον κατάλογο των εκδόσεων του ΤΑΠ που πρόκειται να διανεμηθούν από τα γραφεία του ΣΕΑ στο αμέσως προσεχές διάστημα. Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η αρχική επιλογή των εκδόσεων που αναλογούν στον καθένα θα είναι σχετική με την Εφορεία, Προϊστορικών ή Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην οποία υπηρετεί.

Προς Μέλη ΣΕΑ με σύμβαση εργ. αορίστου χρόνου


Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον κατάλογο των εκδόσεων του ΤΑΠ που πρόκειται να διανεμηθούν από τα γραφεία του ΣΕΑ στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η αρχική επιλογή των εκδόσεων που αναλογούν στον καθένα θα είναι σχετική με την Εφορεία, Προϊστορικών ή Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην οποία υπηρετεί.  Για την διευκόλυνση της όλης διαδικασίας η διανομή θα γίνεται ανά Εφορεία, χωρίς να προσέρχεται ο καθένας ατομικά.
Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της διανομής θα ενημερωθείτε με νεότερη Εγκύκλιο.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
 
Συν.: Ένα (1) έγγραφο