Αγαπητοί Συνάδελφοι, –ισσες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η βιντεοσκόπηση της ομιλίας «130.000 χρόνια προϊστορίας - 30 χρόνια έρευνας - μία έκθεση» με ομιλητές τους Αικατερίνη Κυπαρίσση-Αποστολίκα και Θωμά Τσουκαλά που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016, έχει αναρτηθεί στο παρακάτω link:

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=3106