ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

                                                                                                                   Αθήνα, 26/10/2016

                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:503

 

                                                                                                                   ΠΡΟΣ: τα μέλη του ΣΕΑ

 

 

Θέμα: Ενημέρωση Μελών για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 2016

 

 

Στις 18 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβε η Σταματία (Τούλα) Μαρκέτου, στη θέση της παραιτηθείσας Αικ. Χαμηλάκη.

 

Διαγραφή μέλους. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε, κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερομένης, τη διαγραφή του μέλους του Συλλόγου, αρχαιολόγου Ιωάννας Κραουνάκη, που υπηρετεί στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

 

Τρέχοντα θέματα.

Νέος Οργανισμός ΥΠΠΟΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την πορεία του σχεδίου νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ. Μόλις το σχέδιο αυτό τεθεί υπόψιν του ΣΕΑ, θα ακολουθήσει σύγκληση έκτακτου Δ.Σ. και διαβούλευση των μελών του Συλλόγου, είτε με τη μορφή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε με τη μορφή εκτάκτων Συνελεύσεων των Τοπικών Παραρτημάτων του Συλλόγου.

 

Έργο ψηφιοποίησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε εγγράφως την πολιτική ηγεσία και την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ για τις ανησυχίες που εγείρει η πρακτική των αναδόχων εταιρειών της β΄ φάσης του έργου της ψηφιοποίησης («Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου») να επιχειρούν να προσλάβουν μη αρχαιολόγους για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών ή αρχαιολόγων υπό άλλη ειδικότητα πρόσληψης, εξυπηρετώντας δικές τους σκοπιμότητες. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων παρακολουθεί στενά το θέμα και προτίθεται να δράσει ώστε να προστατεύσει τόσο την επιστημονική δεοντολογία κατά τις εργασίες επί των μνημείων, όσο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αρχαιολόγων (συνημμένο).

 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας, απόδοση ειδικότητας στους ΙΔΑΧ αρχαιολόγους.

Το Δ.Σ. απευθύνθηκε εγγράφως προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και προέβη και σε παράσταση ενώπιον της Γενικής Διευθύντριας εκφράζοντας την ανησυχία του για την καθυστέρηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας των αρχαιολόγων του ΥΠΠΟΑ και απόδοσης ειδικότητας στους ΙΔΑΧ. Η Γενική Διευθύντρια μας διαβεβαίωσε ότι παρόλο που οι δύο διαδικασίες κινούνται αργά, εξαιτίας του μεγάλου όγκου των σχετικών αιτήσεων και της υποστελέχωσης της Διεύθυνσης, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό.

 

Βεβαιώσεις πιστοποιητικών.

Η Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με έγγραφό της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/318770/31489/28447/22631/30-9-2016 ζητάει από τους προϊσταμένους διευθύνσεων να ενημερώσουν τους υπαλλήλους που διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που έχουν εκδοθεί από εξεταστικούς φορείς της Μ. Βρετανίας να υποβάλλουν στο Βρετανικό συμβούλιο τον πρωτότυπο τίτλο γλωσσομάθειας και στη συνέχεια να καταθέσουν τη βεβαίωση που θα τους χορηγηθεί. Με τον τρόπο αυτό, η Διοίκηση μετακυλίει την υποχρέωση ελέγχου πιστοποιητικών, που οφείλει σύμφωνα με το νόμο να διενεργήσει, στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, τους οποίους επιβαρύνει έτσι με τη διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας αλλά και με το οικονομικό κόστος που απαιτείται από το Βρετανικό Συμβούλιο για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών. Ο ΣΕΑ διερευνά, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα σωματεία του ΥΠΠΟΑ, τη δυνατότητα να βρεθεί λύση στο παραπάνω ζήτημα.

 

Ημέρα προβολής του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Κατά την φετινή χρονιά, οι συνήθεις ημερομηνίες της Ημέρας προβολής του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, συνέπεσαν με τις εκδηλώσεις του ΥΠΠΟΑ «Περιβάλλον και Πολιτισμός 2016». Προκειμένου να αποφευχθεί η επιβάρυνση του έργου των Οργανικών Μονάδων της Υπηρεσίας, αποφασίστηκε η μετάθεση των δραστηριοτήτων της Ημέρας προβολής του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στις 21 Νοεμβρίου. Σχετική ενημερωτική εγκύκλιος θα αποσταλεί άμεσα.

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων γίνεται συστηματικά αποδέκτης ικανού αριθμού καταγγελιών που σχετίζονται με ζητήματα ανάρμοστων πρακτικών και επιλογών μελών του. Παρόλο που η αξιοπιστία των ισχυρισμών αυτών δεν είναι, φυσικά, σε καμία περίπτωση δεδομένη, κάποιες από τις καταγγελίες θέτουν σχετικά σοβαρά θέματα και μαρτυρούν πρακτικές που, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν, οπωσδήποτε δεν συνάδουν με τις αρχές του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και πλήττουν το κύρος του σώματος των αρχαιολόγων. Η συχνότητα του φαινομένου αυτού επαναφέρει εκ των πραγμάτων τη συζήτηση για το αν θα ήταν χρήσιμη η διατύπωση μιας σειράς δεοντολογικών αρχών του Συλλόγου και των μελών του, που θα εκπορεύονται από την επιστημονική δεοντολογία και το Καταστατικό του ΣΕΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συζητήσει το ζήτημα σε επόμενες συνεδριάσεις του.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

 

Η Πρόεδρος

Όλγα Σακαλή

Ο Γενικός Γραμματέας

Φώτης Γεωργιάδης