ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 5/8//2016

Αρ. Πρωτ.: 383

 

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

Ενημέρωση για τη συνάντηση του ΔΣ του ΣΕΑ

με τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθ. Αρ. Μπαλτά.

 

Την Πέμπτη 28 Ιουλίου το ΔΣ του ΣΕΑ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό, καθ. Αρ. Μπαλτά. Στη συνάντηση τέθηκαν εμπεριστατωμένα τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τον κλάδο των Αρχαιολόγων και την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ειδικότερα συζητήθηκαν:

  • τα προβλήματα που έχει επιφέρει σε πολλές Υπηρεσίες ο υφιστάμενος Οργανισμός και η ανάγκη για ένα νέο σύγχρονο και λειτουργικό Οργανόγραμμα, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να αξιοποιηθούν και τα συμπεράσματα της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΑ. Επίσης το ΔΣ ζήτησε να ενημερωθεί για την πρόταση Οργανισμού της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε από το γραφείο της Γενικής Γραμματέως έτσι ώστε να συμβάλει και ο ΣΕΑ στην τελική διαμόρφωσή της. Ο υπουργός δεσμεύτηκε να την κοινοποιήσει στον Σύλλογο όταν παραδοθεί στο υπουργικό γραφείο. Παράλληλα, ζητήθηκε η συνδρομή του ΣΕΑ στη διαμόρφωση και επεξεργασία μιας σειράς ζητημάτων που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

  • οι δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων που ταλανίζουν τις Υπηρεσιακές μονάδες και ιδιαίτερα αυτές της Περιφέρειας. Τονίστηκε η άμεση ανάγκη για νέες προσλήψεις και η πάγια θέση του Συλλόγου για έναν τακτό τρόπο πρόσληψης στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ο Υπουργός επιβεβαίωσε ότι σύντομα θα ανοίξουν οι διαδικασίες πλήρωσης 33 νέων θέσεων εργασίας αρχαιολόγων μέσω ΑΣΕΠ.

  • η αναγκαιότητα επίσπευσης των διοικητικών διαδικασιών της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας όλων των συναδέλφων, μονίμων και ΙΔΑΧ, καθώς και της κατανομής των ΙΔΑΧ σε ειδικότητες προκειμένου να μπορούν να εξελίσσονται ανεμπόδιστα σε θέσεις ευθύνης. Τα παραπάνω αποτελούν άλλωστε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μελλοντικών κρίσεων στο ΥΠΠΟΑ. Τέθηκε εκ νέου το αίτημα για αναγνώριση της προϋπηρεσίας όχι μόνο για βαθμολογική αλλά και για μισθολογική εξέλιξη.

  • Το μείζον θέμα των μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των αρχαιολόγων και τα προβλήματα που δημιουργεί το ανώτατο όριο των χιλιομετρικών αποστάσεων, όπως διατυπώνεται στο Ν. 4336/15. Το ΔΣ επανέλαβε τις ενστάσεις του ΣΕΑ όπως αυτές είχαν διατυπωθεί σε σχετικό Υπόμνημά του κατά την περίοδο διαβούλευσης του παραπάνω Νόμου. Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα επανεξετάσει το ζήτημα και ζήτησε τη συνδρομή του ΣΕΑ στη διατύπωση πρότασης.

  • Η ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων από κάθε διαδικασία εκποίησης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και η αξιοποίηση των ακινήτων του ΥΠΠΟΑ για αρχαιολογικούς-πολιτιστικούς σκοπούς. Εκτενέστερα συζητήθηκε η επαναφορά των κτηρίων της Πλάκας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς που είχαν πριν περάσουν στο ΤΑΙΠΕΔ και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους από το ΥΠΠΟΑ για τις ανάγκες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και για πολιτιστικούς σκοπούς. Στην ίδια κατεύθυνση, ζητήθηκε η στήριξη του Υπουργού στους αγώνες που δίνει ο Σύλλογος για την προστασία των μνημείων (Αφάντου, Κάβο Σίδερο, Απόλλων Ζωστήρας, Σκουριές, Πύλος κ.α.).

  • Η ανάγκη πολιτικής επίλυσης του ζητήματος που αντιμετωπίζει το προσωπικό που έχει δικαιωθεί δικαστικά σχετικά με το εργασιακό καθεστώς του με το ΥΠΠΟΑ. Ο Υπουργός επιβεβαίωσε την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για επίλυση του ζητήματος και ενημέρωσε πως σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς προωθείται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

  • Η ανάγκη να τηρηθούν σχετικά με το καταδυόμενο προσωπικό όλα όσα ζητάει ο Σύλλογος Αυτοδυτών του ΥΠΠΟΑ με το υπόμνημα αιτημάτων που έχει καταθέσει στο Υπουργείο.

  • Η ενεργοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για εργασίες συντήρησης στο ιστορικό κτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στο Θησείο.

 

Για όλα τα παραπάνω θέματα η πολιτική ηγεσία αφενός δήλωσε την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τον ΣΕΑ στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσεων και αφετέρου δεσμεύτηκε να δρομολογήσει άμεσα -σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους του υπουργικού γραφείου- την επίλυση των θεμάτων για τα οποία ο Σύλλογος έχει ήδη καταθέσει επεξεργασμένες προτάσεις και λύσεις.

Ο ΣΕΑ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις πάγιες θέσεις του για τον κλάδο και τη λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και να αγωνίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο μέχρι την οριστική ικανοποίηση των αιτημάτων του.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ