Ενόψει της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης της 18ης Φεβρουαρίου 2011 και των Αρχαιρεσιών που θα ακολουθήσουν τον Μάρτιο του 2011 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου μας προβλέπεται, εκτός από την λειτουργία του ΔΣ με έδρα την Αθήνα, και η παράλληλη λειτουργία Τοπικών Παραρτημάτων.

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
 
Ενόψει της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης της 18ης Φεβρουαρίου 2011 και των Αρχαιρεσιών που θα ακολουθήσουν τον Μάρτιο του 2011 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου μας προβλέπεται, εκτός από την λειτουργία του ΔΣ με έδρα την Αθήνα, και η παράλληλη λειτουργία Τοπικών Παραρτημάτων. Κάθε Παράρτημα αποτελείται από τρία εκλεγμένα μέλη  που εκλέγονται κατόπιν ψηφοφορίας σε τοπικές κάλπες.
Στην επικείμενη Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση το ΔΣ θα προτείνει την ενεργοποίηση των Τοπικών Τμημάτων στην Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης. Επειδή ωστόσο ενδέχεται να υπάρξει ενδιαφέρον για την ενεργοποίηση και των άλλων Τμημάτων στην περιφέρεια (Ιωάννινα, Ρόδος, Λάρισα), παρακαλείσθε να ενημερώσετε το αργότερο μέχρι την  17η Φεβρουαρίου μέσω e-mail ή fax τον Σύλλογο, εάν υπάρχει ενδιαφέρον από τις κατά τόπους Υπηρεσίες για την ενεργοποίηση Τμημάτων και στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους.
Σας διευκρινίζουμε ότι η λειτουργία Τοπικών Τμημάτων θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της φωνής των συναδέλφων που εργάζονται στην περιφέρεια και θα βοηθήσει το ΔΣ στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν το σώμα των Ελλήνων Αρχαιολόγων. 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ