Το καταστατικό του Συλλόγου μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1WRLhKIfO_f7qEuVPiEgzkHEi4C26y6DF/view?usp=sharing