ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 18/4/2016

Αρ. Πρωτ. : 176

 

 

ΠΡΟΣ:

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

για την Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΑ

την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016

 

Συνάδελφοι/σες,

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΑ θα πραγματοποιηθεί

 

τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 στην Αθήνα και ώρα 9.30π.μ.

στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών

Σίνα και Δαφνομήλη, έναντι του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός δεύτερου έτους θητείας ΔΣ και Προγραμματισμός επόμενων δράσεων ΣΕΑ. Η άδεια απουσίας που έχει ζητηθεί από τον ΣΕΑ και θα σας αποσταλεί με επόμενη εγκύκλιο είναι:

 

Α) Άδεια απουσίας δύο (2) ημερών, στις 23 και 24 Μαΐου, σε όσα μέλη του ΣΕΑ εργάζονται σε Υπηρεσίες με έδρα εκτός του Νομού Αττικής

Β) Άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, στις 23 Μαΐου, σε όσα μέλη του ΣΕΑ εργάζονται σε Υπηρεσίες με έδρα εντός του Νομού Αττικής.

 

Τέλος, ενημερώνουμε τα μέλη ότι τα έξοδα μετακίνησής τους θα εξοφληθούν ηλεκτρονικά (μέσω web banking) το συντομότερο δυνατόν, λόγω περιορισμένου οικονομικού αποθεματικού. Τα παραστατικά των μετακινήσεων, παρακαλούμε να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία: Τράπεζα (κατά προτίμηση ALPHA), λογαριασμός ΙΒΑΝ, ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου. Τα έξοδα θα καλυφθούν ως εξής:

 

  • Για θαλάσσιες μετακινήσεις, θα κατατεθεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί σε εισιτήριο πλοίου κατηγορίας 3ης θέσης.

  • Για χερσαίες μετακινήσεις, με αυτοκίνητο ή ΚΤΕΛ ή τρένο, θα κατατεθεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί σε εισιτήριο ΚΤΕΛ μετ’ επιστροφής.

  • Σε περίπτωση κοινής μετάβασης με ΙΧ στη συνέλευση 3 και άνω μελών του ΣΕΑ θα καλυφθεί το σύνολο του κόστους μετακίνησης (απαραίτητες οι αποδείξεις καυσίμων και διοδίων).

  • Τέλος για εναέριες μετακινήσεις θα πληρωθεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί σε εισιτήριο ΚΤΕΛ ή πλοίου, ανάλογα με τον προορισμό. Σε περίπτωση που το αεροπορικό εισιτήριο είναι χαμηλότερου κόστους από τα προαναφερθέντα, θα εξοφληθεί στο ακέραιο.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ